BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Przedsiębiorstwo przemysłowe w kontekście kompetencji cyfrowych
Industrial Enterprises Competence in the Context of Digital
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 999-1009, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Polityka gospodarcza, Kompetencje, Luka kompetencyjna, Technologie cyfrowe, Zaangażowanie pracowników
Industrial enterprises, Economic policy, Competences, Competence gap, Digital technologies, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Badania te były częściowo dofinansowane z funduszy unijnych IW EQUAL i EFS w ramach projektów Euroster (2004-2007), Eurokwalifikacje (2010-2011), Zawód na miarę (2010-2012), Dać nadzieję (2011-2012), Droga do doskonałości zawodowej (2012-2014), Wiatr w żagle (2014-2015)
Abstrakt
Artykuł podejmuje kluczowe aspekty odnowy strategicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw bazując na wynikach kilkuletnich badań własnych i eksperymentów w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa pomorskiego oraz na danych GUS. Wskazuje kierunki, metodykę i warunki zaangażowania pracowników w dwa fundamenty związane z poziomem komunikacji i kompetencji cyfrowych. Eksponuje trzy wymiary transferu wiedzy: zaufanie, współpraca i innowacyjność. (abstrakt oryginalny)

The article refers to key aspects of strategic and organizational renewal of companies based on the several years of research and experiments in industrial enterprises in Pomerania Voivodship and CSO data. The article indicates directions, methodology and conditions of involvement of employees in the two foundations associated with the level of communication and digital literacy. It exposes three dimensions of knowledge transfer: trust, cooperation and innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Covey, S. (2012). 7 Nawyków skutecznego działania. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
  2. Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Warszawa 2013.
  3. Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji. Metody. Warszawa: PWE.
  4. Raport z badania diagnostycznego pracowników stanowisk inżynieryjno-technicznych z firm projektowo-produkcyjnych województwa pomorskiego. Diagnoza potrzeb i potencjału w zakresie teleinformatycznych narzędzi pracy (2012). Opracowanie projektu Droga do doskonałości zawodowej. Gdańsk: NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej.
  5. Sala, J., Tańska, H. (2014). Rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego poprzez adaptacyjność kulturową i innowacyjność technologiczną. W: S. Lachiewicz i M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
  6. Sala, J., Tańska, H. (2014). Determinants of the innovation transfer. Technical Sciences, 17(1), 45-56. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
  7. Sala, J., Tańska, H. (2013). Rozwiązania instytucjonalne na rzecz transferu wiedzy i kompetencji. W: J. Lewandowski (red.), Organizacja i zarządzanie, (nr 53, s. 109-118). Łódź: Politechnika Łódzka.
  8. Sala, J., Tańska, H. (2013). Information management in Polish industry. Diagnosis of the transformation results. W: B. Kubiak i A. Korowicki (red.), Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, (nr 3 145-157). Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
  9. Winiarski, B. (red.) (2012). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2014 r. (2014) GUS Pozyskane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2014-r,3,12.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu