BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Propozycja programu nauczania przedmiotu rachunkowość ekologiczna
The Proposition of Curriculum Environmental Accounting
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 115-122, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Program nauczania, Szkolnictwo wyższe
Accounting, Curriculum, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie programu nauczania przedmiotu rachunkowość ekologiczna wypełniającego luki w obecnym przygotowaniu zawodowym księgowych. Opracowanie artykułu poprzedziła analiza programów nauczania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na specjalności rachunkowość i finanse. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. (fragment tekstu)

Increase of ecological social sensitivity led to change of corporate management style. It requires adequate professional abilities from accounts department employees. Thus in this article was introduced the proposition of Environmental Accounting curriculum, which includes nine areas. Environmental Accounting should be realized during 45 hours, 30 hours lectures and 15 hours classes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys G. 2001. Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna [w: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych]. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości. Pod red. B. Micherdy, Kraków 12-14 września 2001. Kraków, Akademia Ekonomiczna, 32-40.
 2. Borys G. 2003. Ewolucja pojęcia kosztów środowiskowych [w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi]. Pr. zbior. pod red. T. Kiziukiewicz. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 20-26.
 3. Dobija M. 2008. Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa, PWE.
 4. Hellich E., Paszula M. 2001. Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów [w: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych]. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości. Pod red. B. Micherdy. Kraków 12-14 września 2001. Kraków, Akademia Ekonomiczna, 83-93.
 5. Kiziukiewicz T. 1992. Zagadnienia ochrony środowiska jako dziedzina tematyczna rachunkowości. Zesz. Nauk. USzczec. 101, 53-67.
 6. Kiziukiewicz T., Majchrzak I. 2006. Informacje o kosztach ochrony środowiska w sprawozdaniach finansowych. Zesz. Nauk. USzczec. Pr. Katedr. Rach. (25) 412 Rachunkowość we współczesnej gospodarce, 103-115.
 7. Majchrzak I. 2007. Propozycja programu nauczania przedmiotu Rachunek kosztów ochrony środowiska [w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych]. Red. T. Kiziukiewicz. Szczecin, AR, 112-119.
 8. Majchrzak I. 2006. Koszty ochrony środowiska a rachunek kosztów przedsiębiorstw energetycznych. Praca doktorska. Szczecin, Akademia Rolnicza (maszynopis).
 9. Majchrzak I. 2003a. Identyfikacja zewnętrznych kosztów ekologicznych [w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi]. Red. T. Kiziukiewicz. Szczecin, US, 77-84.
 10. Majchrzak I. 2003b. Pomiar i wycena kosztów ochrony środowiska [w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka]. Pr. zbior. pod red. W. Krawczyka. Kraków, AGH, 443-451.
 11. Majchrzak I. 2003c. Sprawozdawczość środowiskowa jako podstawa skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem [w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej]. Pr. zbior. pod red. B. Micherdy. Kraków, AE, 413-420.
 12. Majchrzak I. 2002a. Koszty ochrony środowiska w rachunku kosztów [w: Rachunkowość wobec procesów globalizacji]. Pr. zbior. pod red. J. Gierusza, M. Jeżmowskiej, T. Martyniuk. Gdańsk, UG, 332-338.
 13. Majchrzak I. 2002b. Rachunkowość ekologiczna jako podstawa zarządzania kosztami ochrony środowiska [w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka]. Pr. zbior. pod red. W. Krawczyka. Kraków, AGH, 133-140.
 14. Nowak E. 2007. Rachunek kosztów. Wrocław, Ekspert.
 15. Nowak W.A. 2002. Czym jest dzisiejsza rachunkowość środowiskowa, Rachunkowość 2, 15-19.
 16. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz dyrektyw UE i MSR/MSSF. Cz. I. 2008. Red. K. Sawicki. Wrocław, Ekspert.
 17. Rachunkowość zarządcza. Cz. I. 2009. Red. T. Kiziukiewicz. Wrocław, Ekspert.
 18. Sobańska I. 2006. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa, C.H. BECK.
 19. Stępień M. 1995. Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania. Zesz. Teoret. Rady Nauk. SKwP Warsz. 33, 168-176.
 20. Stępień M. 2000. Ochrona środowiska w rachunkowości podmiotów gospodarczych - wyzwanie XXI wieku. Zesz. Teoret. Rady Nauk. SKwP Warsz. 56, 229-235.
 21. Stępień M. 2002. Rachunkowość a ochrona środowiska. Zesz. Nauk. AE Krak. 565, 53-68.
 22. Zarządcze aspekty rachunkowości. 2003. Red. T. Kiziukiewicz. Warszawa, PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu