BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska Alicja
Tytuł
Ocena potencjału i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce wobec zobowiązań unijnych
Evaluation of Potential of the Renewable Energy in Poland According to the EU Standards
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 73-95, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Odnawialne źródła energii, Ekorozwój
Energy security, Renewable energy sources, Eco-development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Bezpieczeństwo energetyczne, zarówno w skali całego świata, jak i poszczególnych państw i regionów, które wyraża się w systemowych i prawnych gwarancjach dostępu każdego konsumenta do zrównoważonych, bezpiecznych źródeł energii - za rozsądną cenę - jest dziś kluczem do realizacji wizji zrównoważonego rozwoju globu. Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do promocji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, tym bardziej, że globalne zasoby tzw. zielonej energii - energii ze źródeł zwanych odnawialnymi - wciąż wielokrotnie przekraczają obecne zapotrzebowanie na energię całej gospodarki światowej. Jest to szansą na zapewnienie, a przynajmniej istotne zwiększenie takiego bezpieczeństwa. I właśnie nauczenie się efektywnego jej wykorzystywania, z poszanowaniem praw przyrody, przy równoczesnym zachowaniu różnorodności biologicznej oraz racjonalności ponoszonych na nie nakładów bezpośrednich i kosztów z nimi związanych powinno być obecnie naszym najwyższym celem.(fragment tekstu)

Sustainable development of the global economy can be ensured only in terms of the energy security. The European Union promotes the use of Renewable Energy (energy of wind, water, earth and sun) because they contribute to climate change, provide a secure source of energy and in the long run, serve the economic interests, while their potential exceeds the current demand for energy of the entire global economy. In December 1997, the European Commission accepted the document - White Paper "Energy for the future - renewable sources of energy", which established the increase in energy consumption from renewable sources compared to gross energy consumption in the EU by 12 % by 2010. It also sets out targets for each country (Poland: 7.5 % by 2010 and 15 % in 2020) and a commitment to increase production and use of renewable energy for electricity generation, heating, air conditioning and transportation. Moreover, a 10-percent share of biofuels in transport fuels have been agreed as well Membership in the European Union has created an additional impetus to the restructuring of the Polish energy sector. Currently, the share of electricity from renewable energy sources in the net electricity consumption is about 6 %. The most important piece of legislation in the national development of RES is the Act of 10 April 1997 Energy Law (Official Gazette 2006, No. 89, item. 625, with amendments). At the end of 2006 the Ministry of Economy has increased levels of obligation to purchase energy from renewable sources for 2007-2014. Therefore, according to the new regulation, this share has increased to a level of 10.4 % in 2010. Despite its undeniable advantages, renewable energy sources in the near future, do not reach a significant proportion of the overall energy balance Solar energy generation technologies, wind and other renewable sources of energy will only supplement the conventional ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnowska K., Inwestycje w odnawialne źródła energii dostaną wsparcie w regionach; "Gazeta Prawna", 12 marca 2009.
 2. Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii, red. B. Klepacki, "Wieś Jutra", 2009.
 3. http://www.dotacjeue.org.pl/default.aspx?docId=79 (12.02.2010).
 4. http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/renewable_energy/index_pl.htm (26.01.2010).
 5. http://www.energia-odnawialna.net/wiatrowa.html (14.05.2010).
 6. http://www.funduszeeuropejskie.pl (22.01.2010).
 7. http://www.funduszeoze.pl/co_to_jest_oze.html (25.01.2010).
 8. http://www.paiz.gov.pl/prawo/sektorowe_regulacje_prawn/odnawialne_zrodla_ energii (14.05.2010).
 9. http://www.pigeo.org.pl/index.php?a=10 002&id_a=44 (23.12.2010).
 10. http://www.pois.gov.pl/ (12.02.2010).
 11. http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/DE39 169F51 883F7EC125 705 700 341 336? Open&RestrictToCategory (27.01.2010).
 12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5 %BAr%C3 %B3d%C5 %82a_energii (23.01.2010).
 13. http://www.wnp.pl/wiadomosci/104 557.html
 14. Kołtuniak M., Są już dotacje na infrastrukturę i środowisko, "Rzeczpospolita", 3 marca 2009.
 15. Kowalczyk E. R., Inwestuję w elektrownię wiatrową, "POLIGRAF", 2009.
 16. Konwersja odnawialnych źródeł energii, red. A. Lisowski, "Wieś Jutra", 2010.
 17. Michałowska-Knap K., Wiśniewski G., Stan obecny i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce; Prezentacja wygłoszona na międzynarodowej konferencji "Energetyka odnawialna w UE i w Polsce w perspektywach do roku 2020", 25 lutego 2008 r.
 18. Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej GreenPOWER 2009 Poznań, 19-20 maja 2009 r.
 19. Polak K., Elektrownie wiatrowe: to tani prąd i miejsca pracy, "Gazeta Prawna", 27 stycznia 2010 r.
 20. 2007 Survey of Energy Resources, World Energy Council, 2007.
 21. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Pe. w art. 3 pkt. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu