BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtek Ryszard
Tytuł
CODEX ALIMENTARIUS
Codex Alimentarius
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 145-162, rys.
Słowa kluczowe
Produkcja żywności, Bezpieczna żywność, Handel międzynarodowy, Ochrona zdrowia
Food production, Safe food, International trade, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
"Codex Alimentarius" jest pojęciem mającym dwa znaczenia. W jednym ujęciu oznacza zbiór przepisów, natomiast w drugim instytucję. W obu przypadkach można wyodrębnić dwie przeciwstawne optyki wykorzystania tego pojęcia Pierwsza z nich, niewątpliwie dominująca, którą posługują się rządy państw i instytucje z nimi związane, wykorzystuje ten termin, jako synonim zbioru ogólnoświatowych przepisów i regulacji prawnych, gwarantujących "bezpieczeństwo produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności". W drugiej traktowany jest jako synonim Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, agendy ONZ, która przepisy tworzy i wprowadza w życie.(fragment tekstu)

In the paper there has been discussed in abbreviated form a double meaning of "Codex Alimentarius", as a set of norms and standards relating to food and institutions (UN agencies) - Codex Alimentarius Commission FAO / WHO. The author explains the purpose of setting norms and standards, which regulates the international trade in food under the World Trade Organization (WTO) and their impact on consumer safety in the globalizing World. Furthermore, it has been also presented the origins of the creation of the Codex Alimentarius Commission, its organization and method of operation and funding sources. The author underlines the significance of legislative activity CAC discusses the legal instruments applied by the Commission and its impact on food trade and the related legislation on the global scale as well as local, limited to countries and organizations that are members of the WTO. Based on the Handbook of Procedures CAC the algorithm of setting norms and standards has been discussed. The article outlines the major objectives of the CAC FAO / WHO, which implementation is a priority for the Commission's activities in 2008-2013, and should ensure that the Commission maintain its leadership position in protecting the health of consumers and ensure fair practices in the world food trade.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 3 pkt 1 OPŻ - Ogólne Prawo Żywnościowe (Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r.
 2. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, red. S. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 240.
 3. BGBl. I nr 13/2006, Bundesgesetz über Sicherheitsanforderungen und weitere Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.
 4. BGBl. I S. 2618, ber. S. 3007, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch.
 5. BLfL-Institut für Ernährungswirtschaft und Markt, Codex Alimentarius, München 2009, s. 8-10.
 6. Code of Ethics for International Trade in Food, CAC/RCP 20-1979 (Rev. 1-1985).
 7. Codex Alimentarius Commission Procedural Manual, Nineteenth edition, Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome 2010, s. 4.
 8. Codex Alimentarius Commission, ALINORM 07/30/REP-Appendix IX, Rome, Italy, 2-7 July 2007.
 9. Codex Alimentarius Commission, Strategic Plan 2008-2013, FAO/WHO, Rzym 2007, s. 1., 2008-2013.
 10. Dane Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Institut für Ernährung und Markt).
 11. Dane Punktu Kontaktowego KKŻ FAO/WHO, Polska, Warszawa 2007, s. 6.
 12. Dane Punktu Kontaktowego KKŻ FAO/WHO.
 13. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Strategien der Codex-Alimentarius-Kommission, Berlin 2008.
 14. Dz. Urz. UE 2003 L 309/14.
 15. DzU 06.171.1225 - Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 16. DzU z 31 lipca 2007 r. - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych.
 17. Górecka A., Czym jest Kodeks Żywnościowy?, "Przemysł Spożywczy" 2009, tom 63.
 18. Interpelacja poselska nr 8931 do Prezesa Rady Ministrów z 31.03.2009 r.
 19. Kodeks Żywnościowy FAO/WHO, Instytut Żywności i żywienia, Warszawa 1995, s. 7.
 20. Korzycka-Iwanow M., Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 35-36.
 21. Plan strategiczny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na lata 2009-2013, EFSA, Parma 2009.
 22. Procedura Prowadzenia Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, IJHARS, Warszawa 2009, s. 4-5.
 23. Randell A., Codex Alimentarius: how it all began, "Food, Nutrition and Agriculture", nr 13/14, FAO 1995.
 24. Rozporządzenie 178/2002 PE i Rady z 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 25. Sander G., Gesundheitsschutz in der WTO - eine neue Bedeutung des Codex Alimentarius im Lebensmittelrecht?, "Zeitschrift für Europarechtliche Studien", 3. Jahrgang. (2000), Heft 3, s. 335-375.
 26. Sprawozdanie przedstawicieli Polski z udziału w 24 Sesji Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Zasad Ogólnych (2-6 kwietnia 2007 r., Paryż, Francja), s. 6.
 27. Understanding The Codex Alimentarius, FAO/WHO, Rome 2006, wyd. 3, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu