BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotkiewicz Dariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Centra kompetencji w wieloczłonowych podmiotach gospodarczych
Competence Centres in Multi-entity Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1010-1022, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Centra usług, Outsourcing, Badania empiryczne, Wyniki badań
Shared services, Outsourcing, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwych sposobów grupowania funkcji organicznych o charakterze pomocniczym w tzw. centrach kompetencji. Zaprezentowano tu i omówiono różne postacie centrów kompetencji, począwszy od najprostszej ich formy skoncentrowanej na outsourcingu kontraktowym do najbardziej zaawansowanej jaką jest centrum usług wspólnych. Przedstawione założenia teoretyczne zostały poddane weryfikacji empirycznej. W wyniku przeprowadzonych badań, wśród celowo dobranych krajowych wieloczłonowych podmiotów gospodarczych, zidentyfikowano faktycznie występujące w praktyce gospodarczej centra kompetencji. W opracowaniu główny problem badawczy sprowadza się do następującego pytania: jak współcześnie są zorganizowane centra kompetencji grupujące funkcje o charakterze pomocniczym w wieloczłonowych podmiotach gospodarczych? (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the possible ways of grouping organic functions of ancillary nature in the so-called competence centres. Various forms of competence centres, ranging from the simplest forms focused on contract outsourcing to the most advanced such as the shared services centre have been presented and discussed. The theoretical assumptions have been subjected to empirical verification. As a result of the research, among targeted national multi-entity enterprises, competence centres actually occurring in business practice have been identified. In this paper the main research issue comes down to the following question: how are modern competence centres grouping functions of ancillary nature in multi-entity enterprises organized? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bergeron, B. (2003). Essentials of Shared Services. New Jersey: John Wiley and Sons.
  2. Quinn, B., Cooke, R. and Kris, A. (2000), Shared services: mining for corporate gold. London: Financial Times/Prentice Hall.
  3. Bettis, R., Bradley, S., Hamel, G. (1992). Outsourcing and industrial decline. Academy of Management Executive, 6 (1), 7-22.
  4. Institute of Management Accountants (2000). Implementing Shared Services Centers, USA, Institute of Management Accountants Publication Number 00349, USA.
  5. Kotabe, M., Murray, J. (1990). Linking product and process innovations and modes of international sourcing in global competition: A case of foreign multinational firms. Journal of International Business Studies, 3, 383-408.
  6. Malcolm, I. (1999), Shared Services: re-run of an old movie or part of a continuing revolution? Management Accounting, December, CIMA.
  7. Schulman, D., Dunleavy, J., Harmer, M. and Lusk, J. (1999), Shared Services: Adding Value to the Business Units, John Wiley, New York.
  8. Venkatraman, N. (1989). Beyond outsourcing: Managing IT resources as a value center. Sloan Management Review, 38, 51-64.
  9. Wang S,. Wang H. (2007), Shared services beyond sourcing the back offices: Organizational design, Human Systems Management , Volume 26, Number 4, IOS Press, 281-290.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu