BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Praca kobiet a elastyczne formy zatrudnienia w Polsce
Women's Work and Flexible Forms of Employment in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 82-95, tb., rys., bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Praca, Rynek pracy, Dyskryminacja kobiet, Elastyczność rynku pracy
Labour, Labour market, Women's discrimination, Labour market flexibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podczas gdy wiele firm wprowadza elastyczne zasady pracy, nadal pożądane jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. W takich organizacjach kobiety, które pracują w domu lub w zmniejszonym wymiarze liczby godzin pracy, są postrzegane jako mniej zaangażowane w karierę zawodową. Stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu i długie godziny pracy są nadal podstawą do oceny zaangażowania pracownika i jego wydajności. Fakty świadczą o dwojakim znaczeniu elastycznego rynku pracy dla pracujących kobiet. Z jednej strony, nowe elastyczne formy zatrudnienia mogą być dla nich okazją do wejścia na rynek pracy. Z drugiej strony, bez wątpienia, wiele nowych miejsc pracy jest niepewnych i zawiera nowe zagrożenia, ponieważ oznaczają niskie płace, a także niski poziom zabezpieczenia społecznego lub brak ochrony. (abstrakt oryginalny)

While many firms have flexible work policies, they continue to reward face time and full-time work. In these cultures women who work at home or work reduced hours are perceived as less committed to their careers. Continuous, full-time employment and long hours are still used to judge employee commitment and performance. Facts already hint at the twofold significance of the move toward labour market flexibility for working women. On the one hand, new flexible forms of employment may contain a chance for them to enter the labour market. On the other hand without doubt many of these new jobs are precarious and contain new risks because they imply low wages as well as a low level of social protection or no protection at all. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Gorzelany-Plesińska J., Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyt Naukowy" nr 793, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 2. Agencje Zatrudnienia 2009 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2010.
 3. Balcerzak-Paradowska B., Rozwiązania w zakresie ułatwienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym jako element polityki rodzinnej, [w:] Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 4. Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Borkowska S. (red.), Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2000.
 6. Cewińska J., Kobiety w zarządzaniu, Absolwent, Łódź 2001.
 7. Gasińska M., Czas pracy jako czynnik zdrowia i bezpieczeństwa pracowników - próba przybliżenia problemu, [w:] H. Strzemińska, L. Machol-Zajda, M. Gasińska, H. Ćwirko, Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, IPiSS, Warszawa 2002.
 8. Kicińska M., Kobieta pracująca, "Polityka" 2010, nr 8.
 9. Kobieta na rynku pracy, Raport Sedlak & Sedlak, www.wynagrodzenia.pl.
 10. Kołaczek B., Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu, "Polityka Społeczna" 2009, nr 5/6.
 11. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 12. Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
 13. Kryńska E., Elastyczność zatrudnienia na współczesnych rynkach pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 113, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 14. Kryńska E., Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej, "Ekspertyzy - Informacje", Zeszyt nr 3/97, IPiSS, Warszawa 1997.
 15. Kryńska E., Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPiSS, Warszawa 2000.
 16. Kurowska A., Matka Polka pracująca, "Rzeczpospolita" 2011, nr 22, dodatek Eko+, s. E14-E15.
 17. Kwartalna informacja o rynku pracy, Departament Pracy, GUS, Warszawa 2011.
 18. Machol-Zajda L., Elastyczne formy pracy - poszukiwanie złotego środka dla równoważenia pracy i życia osobistego, [w:] Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 19. Machol-Zajda L., Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firmy, IPiSS, Warszawa 2001.
 20. Mandal W., Psychologiczne bariery przedsiębiorczości kobiet, "Kobiety i Biznes" 1996, nr 2-3.
 21. Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń 2010, Raport Sedlak & Sedlak, www.wynagrodzenia.pl.
 22. Piotrowski B., Elastyczne zatrudnienie czyli jak pogodzić aktywność zawodową z obowiązkami macierzyńskimi, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 23. Rodzic pracownik, www.rodzicpracownik.pl/pliki/64info.pdf
 24. Sadowska-Snarska C. (red.), Równowaga praca-życie w aspekcie polskiego rynku pracy. Raport z badań, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2005.
 25. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia. Typowe i elastyczne formy zatrudniania pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 26. Strzemińska H., Przyszłość czasu pracy. Formy, modele, wymiary, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2000.
 27. Suszczewicz A., Sanetra W., Prawna ochrona rodziny pracownika. Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa wspólnotowego, Wyd. Scholar, Warszawa 2004.
 28. Sztanderska U., Grotkowska G., Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red. I. Kotowska, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 29. Szylko-Skoczny M., Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia społeczne, [w:] Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 30. Wroniszewska A., Elastyczny rynek pracy szansą na wyższą aktywność zawodową kobiet, www.kobieta. info.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu