BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Metodologiczne aspekty prac naukowych z zakresu nauk ekonomicznych
Methodological Aspects of Scientific Work from the Scope of Economic Sciences
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 135-148, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Prace naukowo-badawcze, Metodologia badań, Szkolnictwo wyższe, Badania naukowe
Scientific-research work, Research methodology, Higher education, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem nauki jest gromadzenie wiedzy w celu zrozumienia świata. Na przestrzeni lat wypracowano standardy uprawiania nauki w postaci określonych procedur i reguł zmierzających do zobiektywizowania sposobu tworzenia teorii. Standardy te, wyznaczając charakterystyki teorii naukowych, pozwalają na odróżnienie ich od innych sposobów wyjaśniania świata (religii, osobistych sądów czy dogmatów ideologicznych). Za podstawowe cechy teorii naukowych przyjmuje się ogólność i sprawdzalność. Wymagania te są nieodzowne, gdyż do teorii naukowych odwołują się badania, które są podstawą ewaluacji wiedzy. W tym kontekście podstawą uprawiania nauki jest metoda naukowa, czyli pozbawiony emocji proces tworzenia i sprawdzania teorii o sposobie działania świata. Wypracowaniem metody naukowej zajmuje się metodologia nauki. Stosowanie metody naukowej ma szczególne znaczenie podczas przygotowywania wszelkiego rodzaju prac promocyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnej procedury metody naukowej i zasad jej przestrzegania w odniesieniu do prac doktorskich i habilitacyjnych. (fragment tekstu)

Research in the academic subjects should be conducted in accordance with the requirements of the scientific method. Behavior guarantees the accuracy of its requirements was carried out in scientific inference. This is particularly important in the preparation of doctoral and professorial theses. This article aims to present a general procedure of the scientific method and requirements for its conduct in relation to doctoral dissertations and habilitation. In addition, it has been designated the most important differences between the sciences of management and microeconomics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K. 1985. Język i poznanie. Warszawa, PWN, 34.
 2. Brzeziński M, Gorynia M., Hockuba Z. 2008 Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją. Ekonomista 2, 210.
 3. Hubner P. 2004. Czym jest nauka. Forum Akademickie 3, 1.
 4. Kamiński A. 1970. Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. Stud. Pedag. 19, 37.
 5. Kotarbiński T.1990. Dzieła wszystkie. Warszawa, PWN, 189.
 6. Kuhn T. 1985. Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa, PIW.
 7. Łobocki M. 1984. Metody badań pedagogicznych, Warszawa, PWN, 56.
 8. Pieter J. 1965. Logika pragmatyczna. Warszawa, PWN, 15.
 9. Pilch T., Bauman T. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa, Żak - Wydawnictwo Akademickie, 24.
 10. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych 2008. Red. M. Skawińska, H. Witczak. Warszawa, PWE, 67.
 11. Popper K. 2002. Logika odkrycia naukowego. Warszawa, Aletheia, 34.
 12. Półturzycki J. 1998. Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń, Wydawnictwo A. Marszałek, 45.
 13. Słownik języka polskiego. 1979. Red. M. Szymaczak. Warszawa, PWN, 544.
 14. Stachak S. 1997. Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa, Książka i Wiedza, 108.
 15. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. DzU z 2003 r., nr 65, poz. 595.
 16. Zakrzewski Z. 1973. O pracy doktorskiej w naukach ekonomicznych. Poznań, WSE, 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu