BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarzec Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wolność gospodarcza w krajach transformujących się w okresie kryzysu finansowego w latach 2007-2010
Economic Freedom in Transition Countries During Financial Crisis 2007-2010
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 214, s. 189-200, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wolność gospodarcza, Kryzys finansowy, Przekształcenia systemowe w gospodarce
Economic freedom, Financial crisis, Systemic transformations in the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zależności między kryzysem finansowym z lat 2007-2010 a poziomem wolności gospodarczej w krajach transformujących się. Do analizy wybrano 24 kraje dla okresu 1996-2013. W badaniu zastosowano test Chowa dla zmiennych: indeks wolności gospodarczej i jego trzy subindeksy publikowane przez Heritage Foundation oraz tempo zmian PKB. Z analizy wynika, że dla panelu krajów transformujących się punkt zwrotny wystąpił dla indeksu wolności gospodarczej i wolności monetarnej w 2008 roku. W przypadku czterech indywidualnych modeli krajów uzyskane rezultaty dały podstawę do wnioskowania o braku stabilności analizowanych parametrów w okresie kryzysu lat 2007-2010.(abstrakt oryginalny)

The objective of a paper is to analyze a relationship between financial crisis 2007-2010 and economic freedom in 24 transition countries. Selected variables are: index of economic freedom Heritage Foundation and its three subindexes and GDP growth. Chow test was employed. In a panel of transition countries a structural break was identified in case of index of economic freedom and monetary freedom in 2008. There was a structural break in the period of 2007-2010 in four models of individual countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Bacchetta P., Banerjee A., Capital Market and Instability of Open Economies, CEPR Discussion Paper 1999, No. 2083.
 2. Chow G.C., Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, "Econometrica" 1960, Vol. 28.
 3. Fidrmuc J., Economic Reform, Growth and Democracy During Post-Communist transition, "European Journal of Political Economy" 2003, No. 19.
 4. Furceri D., Zdzienicka A., The Real Effect of Financial Crises in the European Transition Economies, "Economics of Transition" 2011, Vol. 19.
 5. Hanke S.H., Walters S.J.K., Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey, "Cato Journal" 1997, Vol. 17.
 6. Hanson J.R., Prosperity and Economic Freedom. A Virtuous Cycle, "The Independent Review" 2000, Vol. 4.
 7. Heritage Foundation, www.heritage.org, dostęp: 1.06.2014.
 8. IMF Outlook, April 2014.
 9. Mankiw N.G., Weinzierl M., An Exploration of Optimal Stabilization Policy, "Brookings Papers on Economic Activity" 2011, Vol. 42, No. 1.
 10. Melo de M., Denizer C., Gelb A., From Plan to Market, Patterns of Transition, [w:] Macroeconomic Stabilization in Transition Economies, The World Bank, Transition Economics Division, Policy Research Working Paper 1997, No. 1866.
 11. Myanta M., Drahokoupil J.: International Integration, Varieties of Capitalism and Resilience to Crisis in Transition Economies, "Europe-Asia Studies" 2012, Vol. 64.
 12. O'Driscoll G.P. Jr., Feulner E.J., O'Grady M.A., Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation Washington DC and Dow Jones and Company, New York 2004.
 13. Piątek D., Pilc M., Szarzec K., Economic Freedom, Democracy and Economic Growth. A Causal Investigation within Transition Countries, "Post-Communist Economies" 2013, No. 3.
 14. Szarzec K., Baszyński A., Piątek D., Pilc M., Instytucje w krajach transformujących się, GDRG, Poznań 2014.
 15. Szarzec K., Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności, WN PWN, Warszawa 2013.
 16. WEO database, April 2014 Edition, IMF.
 17. www.freetheworld.com.
 18. www.heritage.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu