BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Zabłocka-Kluczka Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wybrane aspekty oceny skuteczności zarządzania kryzysowego
Chosen Aspects of the Crisis Management Effectiveness Evaluation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 451-460, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Zarządzanie w kryzysie, Kryzys gospodarczy, Efektywność zarządzania, Ocena systemu zarządzania
Crisis management, Economic crisis, Management effectiveness, Evaluation of the management system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskazano potrzebę podjęcia dyskusji na temat oceny skuteczności zarządzania kryzysowego. W tym kontekście najpierw zdefiniowano pojęcie skuteczności zarządzania kryzysowego. Następnie przyjęto, że do oceny niezbędne jest rozstrzygnięcie takich kwestii, jak: enumeracja celów organizacji w zakresie zarządzania kryzysowego; przypisanie wyszczególnionym celom rezultatów świadczących o skuteczności bądź jej braku w zakresie zarządzania kryzysowego; a także wskazanie podmiotu dokonującego oceny skuteczności, jak również określenie czasu dokonywania tejże oceny. W końcu zamarkowano konieczność oceny skuteczności działań w zakresie zarządzania kryzysowego wespół z pomiarem ich efektywności. (abstrakt oryginalny)

The need of undertaking a discussion on crisis management effectiveness evaluation was pointed out. First of all the term of crisis management effectiveness was defined. Then the aims of organization in range of crisis management were described. Moreover, the results of crisis management concerning the aims of this management were specified. The person responsible for the effectiveness evaluation as well as the time of evaluation were indicated. In the end the necessity of occurring the crisis management effectiveness evaluation together with the evaluation of its efficiency was underlined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A., O skuteczności zarządzania kryzysowego, [w:] Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 15. medzinárodná vedecká konferencia, Žilina, 2-3 czerwca 2010 [artykuł przyjęty do druku].
  2. Jełowicki M., Kieżun W., Leoński Z., Ostapczuk B., Teoria organizacji i kierownictwa, PWN, Warszawa 1979.
  3. Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
  4. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
  5. Mitroff I.I., Pearson Ch.M., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa 1998.
  6. Zabłocka-Kluczka A., Wykrywanie i przezwyciężanie zjawisk kryzysowych organizacji, rozprawa doktorska, Raport PWr serii PRE nr 57, Wrocław 2002.
  7. Zabłocka-Kluczka A., Uczenie się z kryzysu jako podstawa doskonalenia umiejętności organizacji [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy: zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 94, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 313-322.
  8. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu