BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filip Paulina (Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Finansowanie MŚP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik ograniczający bariery kapitałowe
Financing SMEs in Poland with EU Funding as a Factor Limiting Capital Barriers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 110-118, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie zewnętrzne
Small business, External financing
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w polskich warunkach zmaga się z wieloma przeszkodami. Jedną z nich jest niewątpliwie niedostatek kapitałów własnych. W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania sektora MŚP. Punktem odniesienia prowadzonych analiz są istniejące, duże możliwości wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych. Przedstawiono fundusze i programy, z których przedsiębiorstwa sektora MŚP mogą korzystać. Środki te są kapitałem bezzwrotnym i nieoprocentowanym, więc bardzo korzystnym. Pomimo wszelkich trudności i barier związanych z biurokracją, okres funkcjonowania polskich firm w strukturach UE pod kątem możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania ocenić należy pozytywnie. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises in Poland face many barriers. One of them is undoubtedly inadequate equity capital. The article presents the issue of using external sources of financing the development of small and medium enterprises in Poland. A point of reference of the conducted analyses are the currently existing huge possibilities of using EU structural funding. What has been presented are the EU funds that can be used by SMEs. The EU business funding is non-repayable and interest-free and therefore very advantageous. Despite any difficulties and barriers connected with bureaucracy, the first period of the Polish companies functioning in the EU structures, concerning the possibilities of acquiring the nonrepayable funding, has been quite successful. Funding streams from the EU became available to a few thousand of firms and contributed to the development of the enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 2. Cieślak R., Pomoc unijna dla przedsiębiorców, [w:] Fundusze unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy, red. R. Cieślak, UNIMEX, Wrocław 2007.
 3. Filip P., Modern methods of financing small and medium enterprises, Hradec Economic Days 2011, Economic Development and Management of Regions, University of Hradec Kralove, 2011.
 4. Filip P., Grzebyk M., Kaliszczak L., Development of the small and medium enterprises in Poland in comparison with European Union member states, Prace Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Monografie i Opracowania nr 10, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 5. Godlewski A., Szoszkiewisz I., Dotacje dla odważnych, [w:] Dotacje unijne dla twojej firmy, red. B. Izdebska, Wyd. Rectus, Warszawa 2007.
 6. Grzebyk M., Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (na przykładzie gminy Kamień), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 7. Hess A. (red.), Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej - szanse, wizerunek, korzyści, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 8. IPO Sp. z o.o., Raport: Kapitał dla firm 2010. Rozwój na pełnych żaglach, Wrocław 2010.
 9. Kola M., Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 10. Lissowski O., Instrumenty finansowe wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2010.
 12. Rosowska E., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013, Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych, Radziejowice 2007.
 13. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania, C.H. Beck Warszawa 2007.
 14. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Wyd. Placet, Warszawa 2007.
 15. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu