BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Funkcja personalna względem kadry ekspatriantów
Personnel Function in Relation to Expatriate Managers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 628-640, rys., tab., bibliogr. 60 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Badania empiryczne
Foreign investment, International enterprise, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dotychczasowych badań prowadzonych w literaturze polskiej i zagranicznej nad kadrą ekspatriantów. To studium teoretyczne prezentuje zatem eksploracje nad sposobami pozyskiwania tej kadry, jej wynagradzania, rozwoju oraz podejmuje problem repatriacji. Ponadto wskazano także na czynniki determinujące sukces lub przyczyniające się do porażki ekspatriacji.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of this theoretical paper is to present the agenda of research conducted over the expatriate managers mainly in foreign literature in relation to personnel function.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M., Piasecka-Głuszak A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej, [w:] J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk (red.), Procesy globalizacji, UE, Wrocław 2009.
 2. Adler N., Pacific Basin managers: A Gaijin not a woman, "HRM" 1987, no 26(2).
 3. Allard L.A., Manging globe-trotting expatriates, "Management Review" 1996, 85(5).
 4. Beamish P.W., Inkpen A., Japanese firms and the decline of the Japanese expatriate, "Journal of World Business" 1998, no 33(1).
 5. Beaverstock J., Managing across borders: knowledge management and expatriation in professional service legal firms, "Journal of Economic Geography" 2004, no 4(2).
 6. Bedi H., A helping hand for Asian expatriates, www.web3.asia1.com, 1998.
 7. Black J.S., Mendenhall M., Oddou G.,Toward a comprehensive model of international adjustment: an integration of multiple theoretical perspectives, "Academy of Management Review" 1991, no 16(2).
 8. Black J.S., Work role transitions: a study of American expatriate managers in Japan, "Journal of International Business Studies" 1988, 19.
 9. Black S.J, Gregersen H., The right way to manage expatriates, "Harvard Business Review", March/April 1999.
 10. Black S.J, Gregersen H., Towards a theoretical framework of repatriation adjustment, "Journal of International Business Studies" 1992, no 23 (4).
 11. Bonache J. i in., Expatriation: a developing research agenda, "International Business Review" 2001, vol. 43(1).
 12. Bonache J., The compensation of expatriates: a review and a future research agenda, [w:] G.K. Stahl, I. Bjoerkman, E. Elgar (red.), Handbook of research in international HRM, 2006.
 13. Brewster C., Pickard J., Evaluating Expatriate Training, "International Studies of Management & Organization", Fall 1994, 24, 3.
 14. Brislin R., Landis D., Handbook of Intercultural Training, vol. 1, Pergamon Press, NY 1983.
 15. Caliuri P., The big five personality characteristics as predictors of expatriate's desire to terminate the assignment and supervisor-rated performance, "Personnel Psychology" 2000, no 53(1).
 16. Cardon P., The changing nature of global assignments: implications for cross-cultural training, "International Business", February 2006.
 17. Cerdin J. i in., The role of expatriates in diffusing HRM practices across the MNC: an agency perspective, [w:] P. Benson i in. (red.), The 9th International HRM Conference, Conference Proceedings, NMSU College of Business, Talinn 2008.
 18. Chen M.F, Tzeng G., Combining grey relation and TOPSIS concepts for selecting an expatriate host country, "Mathematical and Computer Modelling"2004, no 1.
 19. Colakoglu S., Caliuri P., Cultural distance, expatriate staffing and subsidiary performance: the case of US subsidiaries of multinational corporations, "International Journal of HRM" 2008, no 13.
 20. Daniels J.D, Insch G.S., Why are early departure rates from foreign assignments lower than historically reported?, "Multinational Business Review" 1998, no 6(1).
 21. Dessler G., Human Resource Management, Prentice Hall, 2003.
 22. Edstrom A., Galbright J., Transfer of managers as a coordination and control strategy in multinational organizations, "Administrative Science Quarterly" 1977, no 22(2).
 23. Fernandez B., Mutabazi E., International executives, identity strategies and mobility in France and China, "Asia Pacific Business Review" 2006, no 12(1).
 24. Fiedler F., Michel T., The culture assimilator: an approach to cross-cultural training, "Journal of Applied Psychology" 1971, 55(2).
 25. Gomez Mejija L., Global Compensation, Routledge, 2008.
 26. Harvey M., Designing a global compensation system: the logic and a model, "Columbia Journal of World Business" 1993, 28(4).
 27. Harvey M., Repatriation of corporate executives: an empirical study, "Journal of International Business Studies" 1989, no 20(1).
 28. Harvey M. i in. , Challenges to staffing global virtual teams, "HRM Review" 2004, no 14(3).
 29. Harvey M. i in., Strategic HR Staffing of foreign subsidiaries, "Research and practice in HRM" 2001, no 9(2).
 30. Harvey M., Moeller M., Expatriate managers: a historical review, "International Journal of Management Reviews" 2009.
 31. Harvey M., Nivicevic M., Selecting expatriates for increasingly complex global assignments, "Career Development International" 2001, no 6(2).
 32. Harzing A., International HRM, Sage Publication, 2004.
 33. Harzing A., The persistent myth of high expatriate failure rates, "International Journal of HRM" 1995, 6(2).
 34. http://www.atlasworldgroup.com.
 35. Janeczek A. Misja za granicą, "Personel i Zarządzanie" 2009, nr 1.
 36. Johnson L., Measuring international assignment return on investment, "Compensation and Benefits Review" 2005, no 37(2).
 37. Koźmiński A.K., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.
 38. Lichtarski J., Funkcja personalna a zarządzanie personelem, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, UE, Wrocław 2000.
 39. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, KADRY, Wrocław 1998.
 40. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 41. Mayrhofer W., Brewster C., In praise of ethnocentricity: expatriate policies in European multinationals, "International Executive" 1996, no 38(6).
 42. McNulty Y, Tharenou P., Expatriate return on investment, "International studies of management and organization", 2004, nr 34(3)
 43. Mendenhall M., Stahl G., Expatriate training and development: where do we go from?, "HRM" 2000, no 39(2&3).
 44. Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 45. Przybyła M. (red.), Organizacja i kierowanie, UE, Wrocław 2003.
 46. Przytuła S., Dylematy w doborze menedżerów na kluczowe stanowiska w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009a, 3-4.
 47. Przytuła S., Role menedżerów-ekspatriantów w transferze praktyk ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009b.
 48. Schaffer A., Consider cost and strategy when choosing between expatriate and host-national managers, "Journal of Business and Management" 2005, no 11.
 49. Schaffer M. i in., Dimensions, determinants and differences in the expatriate adjustment process, "Journal of International Business Studies" 1999, no 30/3.
 50. Schaffer M., Harrison D., Forgotten patterns of international assignments: developing and test of model of spouse adjustment, "Journal of Applied Psychology" 2001, vol. 86, no 2.
 51. Scullion H., Brewster C., Trends and developments in European expatriation, "The Management Development Journal of Singapore" 1999, no 8(1).
 52. Scullion H., Collings D., Global Staffing, Routledge, London, New York 2006.
 53. Selmer J., Expatriate Management, Routledge, 1995.
 54. Szwiec P., Adaptacja kulturowa ekspatriantów, ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 5.
 55. Takeuschi R., Yun S., Tesluk P., An examination of cross-over and spill over effects on spousal and expatriate cross-cultural adjustment on expatriate outcomes, "Journal of Applied Psychology" 2002, no 87.
 56. Torbiorn I., Living Abroad: Personal Adjustment and Personnel Policy in the Overseas Setting, Wiley, New York 1982.
 57. Tung R., Selection and training of personnel for overseas assignments, "Columbia Journal of World Business" 1980, 16(1).
 58. Wachowiak P. (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
 59. Wederspahn G., Expatriates Assignments: Controlling the Costs of Failure, Relocation Intercultural Services, 1992.
 60. www.gmacglobalrelocation.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu