BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitręga-Niestrój Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Finansjalizacja międzynarodowych rynków surowców
Financialization of the International Commodity Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 282-292, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Finanse, Rynek surowców, Surowce
Finance, Materials market, Raw materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje aktualny problem finansjalizacji międzynarodowych rynków surowców. Na rynkach surowców daje się zauważyć wzrost znaczenia motywów finansowych, niezwiązanych z fundamentami rynku. Rośnie również udział inwestorów finansowych (w tym i traderów indeksowych) w zawieranych transakcjach. Inwestorzy, poszukując nowych źródeł maksymalizacji stóp zwrotu, zaczęli traktować surowce jak każdą inną klasę aktywów (akcje, obligacje). Wszystko to może powodować wzrost cen i ich zmienności, co nastąpiło na początku XXI w. i zakończyło się wraz z rozprzestrzenianiem światowego kryzysu finansowego w 2008 r. Finansjalizacja, skutkując wzrostem cen surowców, może mieć negatywne konsekwencje dla sfery realnej - m.in. powodując pogarszanie sytuacji podmiotów gospodarczych czy wzrost cen żywności na skutek wzrostu cen surowców.(abstrakt oryginalny)

The article undertakes a very current problem of the financialization of international commodity markets. One can observe the growth of significance of the financial motives irrelevant to the market fundamentals on the commodity markets. The activities of the financial investors (also the index traders) are rising. Investors searching for the maximization of the rates of returns, began to treat the commodities as any other asset class (equities, bonds). Such a situation can cause the rise of the prices of commodities and their volatility, which happened at the beginning of the 21st century and finished with the spread of the global financial crisis in 2008. Financialization causing the rise of the prices of commodities can have negative consequences for the real sphere (the deterioration of the situation of companies and rising of food prices).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguszewicz-Kreft M., Doświadczenie - nowy paradygmat marketingu, p://www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_849319547.doc (6.01.2010).
 2. Chabik J., Jak prąd, jak woda, "Computerworld" 2009, Wydanie 32, http://www.idg.pl/artykuly/349464/Jak.prad.jak.woda.html (3.09.2010).
 3. Commodities Market Speculation: The Risk to Food Security and Agriculture, The Institute for Agriculture and Trade Policy Minneapolis, Minnesota, November 2008.
 4. Commodities Trading 2008, IFSL Research, June 2008.
 5. Epstein G.A., Introduction: Financialization and the World Economy, Edward Elgar Publishing, University of Massachusetts, Amherst 2005.
 6. Inwestowanie w surowce - podstawy, http://biznes.interia.pl/biznes-2-0/inwestycje-alternatywne/news/inwestowanie-w-surowce-podstawy,1400064,5521,2, [dostęp 9 stycznia 2010 r.].
 7. Irwin S.H., Sanders D.R., Index Funds, Financialization, and Commodity Futures Markets, 2010, http://www.farmdoc.illinois.edu/irwin/research/ImpactFinancialization.pdf 3.01.2010).
 8. Mitręga-Niestrój K., Od sfery realnej do "sfery spekulacyjnej" - przykład międzynarodowego rynku walutowego, [w:] K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Finanse wobec sfery realnej gospodarki, T. I, AE, Katowice 2008.
 9. Mitręga-Niestrój K., Oleszko B., Giełda towarowa, Wydawnictwo Informacji Zawodowej "WEKA", Warszawa 2000.
 10. Palley T.I., Financialization: What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies, Washington, D.C., December 2007.
 11. Staff Report on Commodity Swap Dealers & Index Traders with Commission Recommendations, Commodity Futures Trading Commission 2008, www.cftc.gov/ucm/groups/.../cftcstaffreportonswapdealers09.pdf (6.01.2010).
 12. Stawiarski B., Fascynujący i niejednorodny świat surowców, http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art115.html 2010 (6.01.2010).
 13. Trade and Development Report 2009, Chapter II: The Financialization of Commodity Markets, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2009.
 14. Trętowska M., Nadchodzi czas na mięsne inwestycje, 2009, http://biznes.interia.pl/biznes-2-0/inwestycje-alternatywne/news/nadchodzi-czas-na-miesne-inwestycje,1275377,5521,2 (10.01.2010).
 15. Zaremba A., Fakty i mity inwestowania w surowce, http://www.parkiet.com/artykul/909041.html (6.01.2010).
 16. http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=commodity-price-index&months=180 (6.01.2010).
 17. http://www.momagri.org/UK/focus-on-issues/The-U-S-Senate-denounces-excessive-speculation-on-agricultural-futures-markets_538.html (6.01.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu