BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Realizacja Procesu Bolońskiego w Polsce a rozwój kapitału społecznego
Realization of the Bologna Prosess in Poland and Human Capital Development
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 155-162, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Deklaracja bolońska, Standaryzacja procesu kształcenia, Program nauczania, Kapitał ludzki
Bologna process, Standardization of the education process, Curriculum, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza etapów procesu bolońskiego i jego realizacji w Polsce w kontekście wpływu na rozwój kapitału społecznego. W postępowaniu badawczym wykorzystano dane ze źródeł wtórnych, a mianowicie z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, głównie z artykułów, a także z aktualnych aktów prawnych i informacji udostępnianych na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (fragment tekstu)

The Bologna proces has a great weight of the knowledge society development which is existing in European Higher Education Area and outside its borders. The domestic deeds, which are the effect of adaptation to the acquis communautaire, contribute to its provisions realization. Operations undertaken in Bologna proccess, using many-sided instruments, contribute to increasing of the education and its accompanying services quality. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Erasmus w Polsce, http://erasmus.org.pl, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 2. Realizacja procesu bolońskiego, http://www.nauka.gov.pl, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 3. Realizacja procesu bolońskiego. 2009, http://www.pwsz.nysa.pl, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. DzU z 2004 r., nr 182, poz. 1881.
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie. DzU z 2009 r., nr 11, poz. 61.
 6. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów. DzU z 2006 r., nr 121, poz. 838.
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć uzyskanych przez studenta. DzU z 2006 r., nr 187, poz.1384.
 8. Sorbonne Joint Declaration. Joint Declaration on harmonization of the architecture of the European higher education system. 1998, http://www.nauka.gov.pl, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 9. Stachak S. 1997. Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa, Książka i Wiedza, 152.
 10. The Berlin Communique. Realizing the European Highet Education Area. 2003, http://www.nauka.gov.pl, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 11. The Bologna Declaration. Joint Declaration oh the European Ministers of Education.1999, http://www.nauka.gov.pl, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 12. The Prague Communique. Towards the European Higher Education Area. 2001, http://www.nauka.gov.pl, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 13. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.
 14. Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. DzU z 1990 r., nr 65, poz. 385 z poźn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu