BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pohulak-Żołędowska Elżbieta (Wrocław University of Economics, Poland), Żabiński Arkadiusz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The State's Role in Creating Innovation-Driven Economic Growth
Rola państwa w kreacji opartego na innowacjach wzrostu gospodarczego
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 214, s. 201-215, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Badania i rozwój (B+R), Innowacje
Economic growth, Research & Development (R+D), Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyka problematyki roli państwa w kreowaniu wzrostu współczesnych gospodarek. Cel artykułu - analiza wpływu państwa na kierunek rozwoju innowacji został osiągnięty częściowo. Analizowane dane wskazują, że państwa krajów OECD najczęściej finansują następujące socjoekonomiczne cele: działalność uniwersytetów, obronność, rozwój gospodarczy, ochronę zdrowia i ochronę środowiska. Takie inwestycje powinny przynieść zwrot pod postacią rozwoju poszczególnych rodzajów przemysłu. Tymczasem dostępne agregaty makroekonomiczne pokazują w dość ogólny sposób, jaka działalność dominuje w badanych krajach. Dominująca działalność w 27 krajach OECD to chemikalia i minerały, sprzęt transportowy, sprzęt ICT, sprzęt elektryczny. Powstaje pytanie, czy uprawnione jest stwierdzenie, że te rodzaje działalności rozwinęły się dzięki publicznym inwestycjom, że to nowe dyscypliny naukowe wpłynęły na obecny kształt gospodarek. Z drugiej strony można zadać pytanie, czy zmiany struktury przemysłu będące wynikiem inwestycji w innowacje będą już widoczne. Taka forma inwestycji na charakter długookresowy i w takim również okresie należy oczekiwać zmian. Można jednakże zauważyć, że rola państwa sięga daleko poza finansowe wsparcie działalności innowacyjnej. Dzięki publicznym środkom państwo może wspierać innowacyjną działalność podmiotów, ale również - co istotniejsze - może kształtować kierunek i tempo rozwoju nowych dziedzin nauki i przemysłu, może kształtować trendy w gospodarce.(abstrakt oryginalny)

The hereby article considers issues related to the role of the state in creating growth in contemporary economies. The goal of the article - analysis of state's influence on the direction of innovation development has been partly achieved. As contemporary economies have been considered the knowledge ones, knowledge production targeted in provoking innovation and technological change has become the main goal to reach. The scientific method used here's been data analysis. As the presented data shows governments give a lot of support to objectives like: universities, defense, economic development and health and environment. Public investments' returns should be measured with new enterprises or new industries development. The data on the top three performing industries within OECD countries do show the leading role of chemicals and minerals (18 of 27 countries), transport equipment (12 of 27 countries), ICT equipment (9 of 27 countries), electrical equipment (8 of 27 countries). The question is if the industry structure would change if the state did not invest in objectives mentioned above. Or, on the other hand - are the changes already visible, yet the state's investment in new growth areas is still rather a long-run investment. The presented findings show that the state's role is more than just funding - the state has resources not only to foster innovation-led growth, but also to shape it, dynamize it, to set the trend in economy. It means that innovation economy must be governed by innovative state.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auranen O., Nieminen M., University Research Funding and Publication performance - An International Comparison, "Research Policy" 2012, No. 39.
 2. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003.
 3. Czarnitzki D., Fier A., Do Innovation Subsidies Crowd Out Private Investment? Evidence from the German Service Sector, Discussion Paper No. 2002-04, ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0204.pdf, obtained: 3.05.2014.
 4. David P.A., Hall B.H., Is Public R&D a Complement of Substitute for Private R&D? A Review of the Economic Evidence, NBER Working Paper 1999, No. 7373, http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/7373.html, obtained: 10.05.2014.
 5. Etzkowitz H., Ranga M., A trans-Keynesian vision of innovation for the contemporary economic crisis: 'picking winners' revisited, "Science and Public Policy" 2009, No. 36(10), pp. 799-808, http://www.ingentaconnect.com/content/beech/spp, obtained: 5.05.2014.
 6. European Commission, Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, http://ec.europa.eu/ europe2020/index_en.htm, obtained: 3.05.2014.
 7. Guston D.H., Principal-agent theory and the structure of science policy, revisited: 'science in policy' and the US Report on Carcinogens, "Science and Public Policy" 2003, Vol. 30, No. 5.
 8. Marino M., Parrotta P., Sala D., New Perspectives on the Evaluation of Public R&D Funding, 2010, http://infoscience.epfl.ch/record/161988/files/WP_online.pdf, obtained: 5.05.2014.
 9. Mazzucato M., The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London-New York-Delhi 2014 (Kindle edition).
 10. Merton R.K., The Sociology of Science, Theoretical and Empirical Investigations, University of Chicago Press, Chicago 1973.
 11. Meulen B. Van der, Science Policies as Principal-Agent Games Institutionalization and Path Dependency in the Relation Between Government and Science, "Research Policy" 1998, No. 27.
 12. Mowery D.C., Military R&D and Innovation, [in:] Handbook of Economics of Innovation, eds. B.H. Hall, N. Rosenberg, Amsterdam, North Holland 2010.
 13. Munoz B., Lessons From 60 Years of Pharmaceutical Innovation, "Nature Review - Drug Discovery", Dec 2009, No. 8(12).
 14. NESTA, From Funding Gaps to Thin Markets: UK government support for early-stage venture capital, London 2009, http://www.nesta.org.uk/publications/funding-gapsthin- markets, obtained: 3.05.2014.
 15. OECD Stats Extracts, Science, Technology and Patents, Key Figures: size of research system, http://stats.oecd.org/#, obtained: 3.05.2014.
 16. OECD, ANBERD Database, www.oecd.org/sti/anberd; Research and Development Statistics Database, www.oecd.org/sti/rds; and national sources, June 2013.
 17. OECD, Main Science and Technology Indicators Database, www.oecd.org/sti/msti.htm, June 2013, obtained: 20.03.2014.
 18. OECD, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en.
 19. Pohulak-Żołędowska E., In Finding Sources of Innovation - Transformation of Universities, [in:] Policies for Improving Growth Potential of Economy: International Perspective, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
 20. Pohulak-Żołędowska E., Innovative Activity of Universities - Knowledge Creation in Developed and Fast Developing Countries, "Transformations in Business and Economics" 2011, Vol. 10, No. 2A (23A).
 21. Pohulak-Żołędowska E., Knowledge Production: Industrial Science as a Source of Economies Innovation, "Argumenta Oeconomica" 2011, No. 1(26).
 22. Polanyi K., The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon Press, Boston 1944(2001) (Kindle edition).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu