BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda-Kantorowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kontrowersje wokół strategii przystąpienia do strefy euro nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
The Controversy over the Euro Adoption Strategies in the New EU Member States
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 119-130, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Strefa euro, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy
Eurozone, Single Euro Payments Area (SEPA)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, które dotąd nie przystąpiły do III etapu Unii Gospodarczo-Walutowej, muszą liczyć się ze znacznym opóźnieniem terminu przyjęcia euro, a w skrajnym przypadku - rozważyć dokonanie jednostronnej euroizacji. Z jednej strony wystąpienie kryzysu o charakterze globalnym spowodowało pogorszenie wskaźników makroekonomicznych będących podstawą kryteriów z Maastricht, z drugiej - wiodące kraje strefy euro stwarzają efektywne przeszkody utrudniające rozszerzenie wspólnego obszaru walutowego. Na opóźnienie wpływają również zmiany postrzeganych korzyści i kosztów integracji monetarnej związane z wpływem kryzysu na funkcjonowanie Unii Gospodarczo- Walutowej. (abstrakt oryginalny)

The EMU candidate countries have to take into account that the inclusion of the new members in the euro area could be seriously postponed. In the extreme cases they should consider the possibility of the unilateral euroization. On the one hand, the impact of the global financial crises had caused the deterioration of the main macroeconomic indicators, which has undermined the ability of the euro candidate to meet the Maastricht convergence criteria. On the other hand, the leading eurozone member states create the effective obstacles to make the euro adoption process difficult. Simultaneously the global financial crisis has changed both expected benefits and costs of the EMU membership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allam M., The Adoption of the euro in the new EU member states: Repercussions of the financial crisis, EIPASCOPE 2009/1.
 2. Bean C.R., Economic and Monetary Union in Europe, "Journal of Economic Perspectives" 1992, vol. 6, s. 31-52.
 3. Belke A., Baumgartner F., Stabilisation Tools in Case of Asymmetric Shocks in EMU, VIII Spring Meeting of Young Economists, Leuven, Belgium, 3-5 April 2003.
 4. Blanchard O., Giavazzi F., Improving the SGP through proper accounting of public investment, CEPR Discussion Paper no. 4220, 2004.
 5. Bratkowski A.S., Rostowski J., Wierzymy w euro, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 1999, nr 44, Warszawa.
 6. Bratkowski A.S., Rostowski J., Zlikwidować złotego, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 1999, nr 44, Warszawa.
 7. Crowley P., Rowley R., Flaws and omissions in the Maastricht process for European integration, [w:] Economic Integration and Public Policy in the European Union, red. C.C. Paraskevopoulos, R. Grinspun, T. Georgakopoulos, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Brookfield, US, 1994.
 8. Darvas Z., Szapary G., Euro area enlargement and euro adoption strategies, European Economy, European Commission, Economic and Financial Affairs, Directorate General, Economic Papers 304, February 2008.
 9. Dąbrowski M., A Strategy for EMU Enlargement, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Studia i Analizy, Warszawa, styczeń 2005.
 10. Demertzis M., A note on fiscal federalism: a case for Europe?, Research Memorandum WO&E no. 614, March 2000.
 11. Furceri D., Does the EMU need a fiscal transfer mechanism?, "Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung" 2004, Bd. 73, H. 3, s. 418-428.
 12. Gros D., Comments on The Eastern Enlargement of the EU and the Case for Unilateral Euroization by Jacek Rostowski, 2001, www.case.com.pl/dyn/servFile.php?plik_id=70729.
 13. Hagen J. von, Wyplosz C., EMU's decentralized system of fiscal policy, "European Economy", Economic Papers 2008, no. 306, European Commission, Economic and Financial Affairs, February.
 14. Hammond G.W., von Hagen J., Regional insurance against asymmetric shocks: An empirical study for the European Community, "Manchester School" 1998, vol. 66, no. 3, s. 331-353.
 15. Holzmann R., Herve Y., Demmel R., The Maastricht fiscal criteria: Required but ineffective?, "Empirica" 1996, vol. 23.
 16. Kenen P.B., The theory of optimum currency areas: An eclectic view, [w]: Monetary Problems of the International Economics, red. R.A. Mundell, A. Swoboda, University of Chicago Press, Chicago 1969.
 17. Klein M., Kraje w procesie transformacji a walutowa unia europejska: kryteria konwergencji, referat wygłoszony na konferencji na temat "Spełnienie kryteriów konwergencji unii ekonomicznej i monetarnej: problemy krajów w okresie transformacji", Warszawa, wrzesień 1997.
 18. Lipiński S., Dbajmy o korzyści z przyjęcia euro, Serwis Informacyjny NBP, 28 sierpnia 2009. Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2008.
 19. Pacheco L.M., Fiscal federalism, EMU and shock absorption mechanisms: A guide to the literature, "European Integration Online Papers" 2000, vol. 4, no. 4.
 20. Piątkowski M., Maastricht criteria: All about politics, not economics, "Financial Times" 2004, 22 kwietnia, www.ft.com.
 21. Piątkowski M., Time to loosen the criteria for joining the euro, "Financial Times" 2008, 16 grudnia, www.ft.com.
 22. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 23. Rosati D., Jeszcze nie czas na likwidację złotego, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 1999, nr 44, Warszawa.
 24. Staehr K., The Maastricht Inflation Criterion and the New EU Members from Central and Eastern Europe, Paper prepared for the Conference "The Economics of Enlargement", American University&The EU Center of Excellence, Washington, DC, 22 August 2008.
 25. The Case for Global Fiscal Stimulus, International Monetary Fund, Washington 2009, March.
 26. Torój A., Monitor konwergencji nominalnej, Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską nr 3/2011.
 27. Torój A., Raporty o konwergencji 2010: Zmiany w sposobie kalkulacji wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolita Polską, marzec 2010, www.mf.gov.pl.
 28. Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Pełnomocnik Rządu do spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa, kwiecień 2009.
 29. Winkler B., Is Maastricht a good contract?, "Journal of Common Market Studies" 1999, vol. 37, no. 1.
 30. Wójcik C., Potrzebny wiarygodny plan wejścia do euro, "Rzeczpospolita" 2009, 8 września.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu