BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płókarz Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Eurorynki złotowych papierów dłużnych alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw międzynarodowych
Euromarkets for PLN-denominated Fixed Income Securities as an Alternative for Financing of International Corporations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 305-316, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Obligacje, Waluta, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorczość międzynarodowa
Financial markets, Bonds, Currencies, Enterprises, International entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Opracowanie prezentuje tło i przyczyny dynamicznego rozwoju segmentu eurorynku złotowych papierów dłużnych od połowy lat 90. aż do współczesności. Ponad 200 emitentów bardzo różnorodnych instrumentów pozyskuje denominowany w PLN kapitał w celach spekulacyjnych, arbitrażowych i z przeznaczeniem na inwestycje bezpośrednie w Polsce. Inwestorami, którzy uwierzyli w siłę polskiej waluty, są podmioty z całego świata: z Polski, krajów zachodnioeuropejskich, a nawet drobni inwestorzy z Dalekiego Wschodu. Mimo zahamowania rozwoju rynku w efekcie kryzysu finansowego, rynek odradza się od połowy 2010 r., osiągając wartość 45 mld zł.(abstrakt oryginalny)

The article describes the background and rationale for the dynamic development of the Euromarket for Polish zloty denominated fixed income securities, during the last 15 years. More than 200 issuers of highly diversified instruments rise debt capital denominated in Polish currency for speculation, arbitrage or direct investments purposes in Poland. Investors come from the main financial centres, from Western countries, and also from Poland, as well as from Far East countries. Despite global financial crisis that restrained the rapid development of this segment, it has been resurging since the mid-2010, with the outstanding of PLN 45 billion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bloomberg Finance Plc., finansowy serwis transakcyjny www.bloomberg.com.
  2. Gleinert R., Rynek euroobligacji złotówkowych. "Rynek Terminowy" 2001, nr 3.
  3. Obligatariusze będą mieli własne walne zgromadzenia, "Gazeta Giełdy - Parkiet" 2011, nr 1 z 3.01.2011.
  4. Płókarz R., Instrumenty strukturyzowane notowane na GPW, bazujące na polskich indeksach akcji, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" nr 7 (7) 2008, Toruń 2009a, s. 135- -151.
  5. Płókarz R., Rynek polskich euroobligacji w warunkach kryzysu finansowego, [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu,. CeDeWu, Warszawa 2009b, s. 137-152.
  6. www.bis.org - kwartalne statystyki Banku Rozliczeń Międzynarodowych ("BIS Quarterly Review").
  7. www.gpw.pl - statystyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  8. www.mf.gov.pl - statystyki Ministerstwa Finansów RP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu