BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołaczyk Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wawrzynek Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konkurencyjna przewaga dzięki innowacji. Czym różni się działanie firm innowacyjnych i tradycyjnych w czasach kryzysu gospodarczego
Competitive Advantage through Innovation. What is the Difference between the Operation of Innovative Company and the Traditional Company During Economic Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 481-489, rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Innowacje, Kryzys gospodarczy, Przewaga konkurencyjna
Innovations, Economic crisis, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy zwracają uwagę na innowację jako źródło przewagi konkurencyjnej, które stało się podstawą przezwyciężania kryzysu pomimo innego celu samej innowacji. Gdy firmy innowacyjne, myśląc o rozwoju i walce konkurencyjnej, wdrażają innowację, nie traktują jej jak działania antykryzysowego. W czasie kryzysu gospodarczego, który wydaje się już przezwyciężony, wyraźnie widać, że mimo jego globalnego zasięgu firmy innowacyjne, w przeciwieństwie do firm tradycyjnych, nie musiały walczyć o przetrwanie będące wyznacznikiem kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The authors show that innovations can be a source of competitive advantage which becomes the basis for overcoming the crisis, in spite of different views on innovation itself. When companies, thinking about development and competitiveness, implement innovations, they do not treat it as anti-crisis measure. During the economic crisis, which seems to be overcome, it is clear that despite its global reach, innovative companies in opposition to traditional ones, did not have to fight for survival, which is also the determinant of the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Co to "Chapter 11"?, http://www.samar.pl/index.html?__la=pl&__ac=sec,4&new=52538.
 2. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 3. General Motors ogłosił bankructwo, http://www.wprost.pl/ar/162866/General-Motors-oglosil-bankructwo/.
 4. Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, [w:] B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
 5. Głodek P., Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2006, http://www.rsi.org.pl/dane/download/vademekum_1tom_transfer_technologii.pdf.
 6. http://www.apple.com/pl/pr/library/2009/04/22results.html.
 7. Karnaszewski P., Kowalik F., Władcy dusz, "Forbes", VI/2010, s. 46-50.
 8. Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 9. Microsoft ogłasza wyniki finansowe i zwalnia pracowników, http://www.dobreprogramy.pl/Microsoft-oglasza-wyniki-finansowe-i-zwalnia pracownikow,Aktualnosc,9888.html.
 10. Niedzielski P., Rodzaje innowacji, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 11. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 12. Pomimo kryzysu zyski Google w Q2 2009 wzrosły o 19%, http://webhosting.pl/Pomimo.kryzysu.zyski.Google.w.Q2.2009.wzrosly.o.19/.
 13. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 14. Skalik J., Zmiana jako forma przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2003.
 15. Słownik współczesnego języka polskiego, Przegląd Readers Digest, Warszawa 1998.
 16. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http://www.slownikonline.pl/kopalinski/5A71EDB9DECA10C8C12565E30026D687.php.
 17. Wawrzynek Ł., Diagnozowanie kryzysu w organizacji, rozprawa doktorska, AE, Wrocław 2005.
 18. Wawrzynek Ł., Źródła problemów innowacji informatycznych w mikro i małych przedsiębiorstwach, [w:] Uwarunkowanie rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 492, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 19. Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje. Badania. Propozycje, PWE, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu