BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kołodziejczyk Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sytuacja kryzysowa i kryzys jako źródło strategicznego uczenia się w procesach odnowy organizacji (wyższej uczelni niepublicznej)
Emergency Situation and Strategic Crisis as a Source of Learning in the Process of Recovery of Organization (Private University, College)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 499-506, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Sytuacje kryzysowe, Organizacje uczące się, Szkolnictwo wyższe
Economic crisis, Crisis situations, Learning organisations, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy rozważyli zakresy znaczeniowe pojęć kryzysu i sytuacji kryzysowej oraz uwarunkowania prawno-demograficzne, a następnie zdiagnozowali scenariusze strategicznego uczenia się i odnowy organizacyjnej na przykładzie wyższej niepublicznej uczelni funkcjonującej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The authors considered the ranges of meaning of concepts of crisis and emergency, and the legal and demographic factors, and then diagnosed strategic scenarios for learning and organizational renewal on the example of non-public higher education institution functioning in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Antycypacyjność - atrybut strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 2. Antczak Z., Diagnoza strategii niepublicznej uczelni wyższej funkcjonującej w Polsce, Wrocław rok akad. 2007/2008 [materiał niepublikowany].
 3. Antczak Z., Kierunki przeobrażeń przedsiębiorstw usługowych w warunkach kryzysu, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 4. Antczak Z., Listwan T., Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacji, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Bełz G., Rewolucja wobec kryzysu organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 6. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Istota i ewolucja zarządzania kryzysowego, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 7. Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, Mass., 1962.
 8. Główkowski W., Zastosowanie innowacji w zarządzaniu wyższą uczelnią niepubliczną, [w:] E. Weiss, M. Godlewska (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 9. Hampton D.R., Management, McGraw-Hill, New York 1986.
 10. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 11. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu przemian, PWE, Warszawa 2005.
 12. News Coverage of Business Crises During 2008 (raport: The Institute for Crisis Management), Vol. 18, No. 1, http://crisisexperts.com [pobrano 29.06.2009].
 13. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 14. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Centrum Informacyjne Rządu, Warszawa, 26.07.2000.
 15. Polska 2030, www.polska2030.pl [pobrano 28.06.2009].
 16. Skalik J., Zmiana jako forma przezwyciężania zjawisk kryzysowych organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 17. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, "Forum Akademickie" 2002, nr 2-3/ (dodatek: "Monitor Forum").
 18. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999.
 19. Witkowski J., Kryzys a zmiana zarządzania szkoła wyższą, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław 2003.
 20. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, "Orgmasz", Warszawa 2003.
 21. Zmarzłowski K., Jałowiecki P., Dynamika zmian liczby studentów i preferencji wyboru kierunków studiów w Polsce w latach 1991 - 2006, 89_zmarzlowski.pdf [pobrano 1.07.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu