BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minkina Olga (Uniwersytet Łódzki, studentka)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na Ukrainie
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2011, nr 2, s. 54-64, rys., tab., bibliogr. s. 62-64
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje bezpośrednie, Rozwój gospodarczy
Polish foreign investments, Direct investments, Economic development
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem artykułu jest scharakteryzowanie polskich BIZ na Ukrainie. Artykuł składa się z czterech części: w pierwszej została zawarta definicja BIZ oraz mikroekonomiczne koncepcje tłumaczące warunki i motywy ich podejmowania przez przedsiębiorstwa; w części drugiej przedstawiono sytuację gospodarczą i polityczną Ukrainy jako państwa ich lokalizacji; część trzecia prezentuje warunki prawne i administracyjne w zakresie prowadzenia działalności w tym kraju; czwarta zawiera z kolei charakterystykę BIZ dokonywanych na Ukrainie przez polskich przedsiębiorców. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buckley A. (2002), Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa.
 2. Biuro Promocji Inwestycji i Technologii ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego (2004), Ukraina. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wydanie czwarte rozszerzone, Warszawa.
 3. Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 4. Grzyb R., Otto P., Polskie firmy zostają na Ukrainie, portal Forsal.pl, www.forsal.pl/artykuly/115638,polskie_firmy_zostaja_na_ukrainie.html [data dostępu: 05.08.2011].
 5. GUS (2010), Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku, Warszawa.
 6. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 7. Karnaszewski P., Sobczak K., Polskie firmy idą w świat. Europa Środkowa znów na wyciągnięcie ręki, portal Forbes, www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-wydarzenia/polskie-firmy-ida-w-swiat,159,1 [data dostępu: 11.05.2011].
 8. Koźliński T. (2007), Działalność banków krajowych poza Polską - wybrane aspekty na przykładzie największych banków [w:] Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 9. Kuchar W., MFW podaje Ukrainie koło ratunkowe, portal Obserwator Finansowy, www.obserwatorfinansowy.pl/2010/07/12/mfw-podaje-ukrainie-kolo-ratunkowe [data dostępu: 20.05.2011].
 10. Lizińska W., Źróbek A. (2007), Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne - nowy etap rozwoju inwestycji (na przykładzie Litwy i Ukrainy) [w:] Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 11. Molga T. (2008), Złodzieje firm, portal Wprost.pl, www.wprost.pl/ar/131851/Zlodzieje-firm/?O=131851&pg=0 [data dostępu: 13.05.2011].
 12. MSZ, Informator ekonomiczny o krajach świata. Ukraina. Dwustronna współpraca gospodarcza, www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Ukraina/Ukraina%2004.pdf [data dostępu: 20.05.2011].
 13. National Bank of Ukraine, Average exchange rate of hryvnia against foreign currencies, monthly, www.bank.gov.ua/kurs/engl/last_kurs1.htm [data dostępu: 05.05.2011].
 14. NBP (2000-2010), Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Departament Statystyki, Warszawa.
 15. OECD (1999), Benchmark definition of foreign direct investment. Third edition.
 16. Pałys L. (2009), Polskie inwestycje za granicą, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Studia i Materiały, nr 87, Warszawa.
 17. Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, Basic indicators of social and economic development of Ukraine, 2000-2010, www.ukrstat.gov.ua [data dostępu: 05.05.2011].
 18. Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, Gross domestic product 1990-2009, www.ukrstat.gov.ua [data dostępu: 05.05.2011].
 19. Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, Ukraine's Foreign Trade in Goods, 2010, www.ukrstat.gov.ua [data dostępu: 20.05.2011].
 20. Pilarska Cz. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 21. Przybylska K. (2001), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 22. Radomska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, portal Expor-ter.pl, www.exporter.pl/bazy/Info_obszerne/284.php [data dostępu: 10.05.2011].
 23. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 24. Sadkowski L., Polskie firmy coraz chętniej i odważniej inwestują na Wschodzie, portal Bankier.pl,www.bankier.pl/wiadomosc/Polskie-firmy-coraz-chetniej-i-odwazniej-inwestuja-na-Wschodzie-1657373.html [data dostępu: 10.05.2010].
 25. Sobczak I. (2007), Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie [w:] Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 26. Szczepański M., Krawiec J., Orlen: widzimy klimat do inwestowania na Ukrainie, portal Nowy Przemysł, www.nafta.wnp.pl/j-krawiec-orlen-widzimy-klimat-do-inwestowania-na-ukrainie,127349_1_0_0.html [data dostępu: 10.05.2011].
 27. WPHiI Ambasady RP w Kijowie (2010), Ukraina. Przewodnik po rynku 2011, Kijów.
 28. WPHiI Ambasady RP w Kijowie (2011), Obciążenia fiskalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na Ukrainie (podatki i składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne). Stan prawny na 20 kwietnia 2011, Kijów.
 29. WPHiI Ambasady RP w Kijowie, Aktualna sytuacja w zakresie zwrotu nadpłaconego po-datku VAT na Ukrainie, www.kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,19004,.html [data dostępu: 10.05.2011].
 30. WPHiI Ambasady RP w Kijowie, Bariery w dostępie do rynku ukraińskiego, www.kiev.trade.gov.pl/pl/ukraine/article/detail,421,Bariery_w_dostepie_do_rynku_ukrain-skiego.html [data dostępu: 12.05.2011].
 31. WPHiI Ambasady RP w Kijowie, Najważniejsi polscy i ukraińscy inwestorzy, www.kiev.trade.gov.pl/pl/ukraine/article/detail,420,Polsko-ukrainska_wspolpraca_inwesty-cyjna.html [data dostępu: 04.06.2011].
 32. WPHiI Ambasady RP w Kijowie, Ukraiński rząd zatwierdził projekt nowego Kodeksu Podatkowego Ukrainy, www.kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,9429,.html [data dostępu: 28.05.2011].
 33. Zasuń R. (2010), Gospodarka Ukrainy dwa lata po kryzysie dochodzi do siebie, portal Wyborcza.biz,www.wyborcza.biz/biznes/1,101562,8398316,Gospodarka_Ukrainy_dwa_lata_po_kryzysie_dochodzi_do.html [data dostępu: 20.05.2011].
 34. Zasuń R. (2008), Oszukują i palą nasze firmy na Ukrainie, portal Wyborcza.biz, www.wyborcza.biz/biznes/1,101562,5578706,Oszukuja_i_pala_nasze_firmy_na_Ukrainie.html [data dostępu: 12.05.2011].
 35. Zasuń R. (2010), Polskie firmy na Ukrainie: obligacje za VAT, portal Wyborcza.biz, www.wyborcza.biz/biznes/1,101562,7804806,Polskie_firmy_na_Ukrainie__obligacje_za_VAT.html [data dostępu: 10.05.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu