BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Szkwarek Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój zasobów ludzkich jako element rozwoju organizacji
Human Resource Development as a Part of the Organization Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1081-1093, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Grupa kapitałowa, Studium przypadku, Badania empiryczne
Development, Human resources, Human Resources Management (HRM), Capital group, Case study, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/02348
Firma/Organizacja
Grupa Impel
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono teoretyczne ujęcie rozwoju zasobów ludzkich jako ważnego czynnika wpływającego na rozwój organizacji. W ramach studium przypadku zwrócono uwagę na znaczenie rozwoju zasobów ludzkich dla rozwoju badanej grupy kapitałowej. Zidentyfikowano również lokalizację subprocesu rozwoju pracowników w architekturze grupy kapitałowej uwzględniającą podział zadań realizowanych w ramach rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy spółkę nadrzędną, a spółki podporządkowane. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the theoretical aspects of the human resource development as the important factor affecting the development of the organization. As part of the case study, the importance of the human resource development for the development of the investigated capital group has been identified. The location of staff development in the architecture of the capital group has been also identified, with the focus on division of tasks, related to the human resources development, between the parent company and the dependent companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Gableta, M. (red.) (2006). Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 2. Jagoda, H., Jagoda-Lenartowicz, A. (2004). Funkcja personalna w grupie kapitałowej - warianty lokalizacyjne. W: B. Nogalski, P. Walentynowicz (red.), Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
 3. Król, H. (2006). Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN.
 4. Lichtarski, J. (red.) (2005). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 5. Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 6. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszaw-Kraków: PWN.
 7. Pierścionek, Z. (2001). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 8. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. Warszawa: PWE.
 9. Sienkiewicz, Ł. (2010). Rola szkoleń i rozwoju w budowaniu innowacyjności pracowników i przedsiębiorstwa. W: S. Borowska (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 10. Stabryła, A. (1996). Zarządzanie rozwojem firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 11. Suchodolski, A. (2006). Rozwój pracowników. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 12. Trocki, M. (2004). Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. Warszawa: PWN.
 13. Zając, Cz. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu