BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtłyk Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Pasewicz Wiesław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Efektywność techniczna kształcenia w państwowych wyższych szkołach zawodowych w latach 2004-2006
Technical Efficiency of Studies at State Higher Professional Schools in 2004-2006
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 187-196, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Sukces zawodowy, Efektywność
Higher education, Career success, Effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie wyników badań nad efektywnością techniczną kształcenia w państwowych wyższych szkołach zawodowych. W badaniach postawiono następujące cele szczegółowe: zbadanie efektywności technicznej kształcenia, określenie luk produkcyjnych, sporządzenie rankingu efektywności badanej grupy. (fragment tekstu)

The aim of this study was to determine the effectiveness of studies at state higher professional schools in 2004-2006 by using the DEA method and to determine the effectiveness ranking of state higher professional schools. The results show the possibilities of alternative distribution of public funds and show opportunities of reduction of all analyzed inputs. The following public higher professional schools were classified at the top of the ranking: in 2004 PWSZ w Jarosławiu (1000.0%), PWSZ w Legnicy (1000.0%), PWSZ w Nowym Targu (308.8%), in 2005 PWSZ w Legnicy (1000.0%), PWSZ w Sanoku (1000.0%), PWSZ w Jarosławiu (418.0%), in 2006 PWSZ w Jarosławiu (1000.0%), PWSZ w Legnicy (1000.0%), PWSZ w Raciborzu (202.6%). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott M., Doucouliagos C. 2003. The efficiency of Australia universities: a data envelopment analysis. Econom. Educat. Rev. 22, 89-97.
 2. Afonso A., Santos M. 2004. Public tertiary education expenditure in Portugal: a non-parametric efficiency analysis. http://www.iseg.utl.pt/departamentos/economia/wp/wp052004decisep.pdf., dostęp dn. 15.12.2009 r.
 3. Afonso A., Santos M. 2005. Students and teachers: A DEA approach to the relative efficiency of portuguese public universities. http://www.iseg.utl.pt/departamentos/economia/wp/wp072005decisep.pdf., dostęp dn. 15.12.2009 r.
 4. Ahn T., Charnes A., Cooper W.W. 1988. Some statistical and DEA evaluations of relative efficiencies of public and private institutions of higher learning. Socio-Econ. Plan. Sci. 22, 259-269.
 5. Andersen P., Petersen N. 1993. A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis. Manag. Sci. 39 (10), 1261-64.
 6. Carrington R., Coelli T.J., Rao D.S.P. 2005. The performance of Australian Universities: Conceptual issues and preliminary results. Australian Econ. Pap. 24, 145-163.
 7. Charnes A., Cooper W., Lewin A., Seiford L. 1994. Data Envelopment Analysis. Theory, methodology and applications. Boston, Kluwer Academic Publishers.
 8. Coelli T., Prasada Rao D.S., Battese G.E. 1998. An introduction to efficiency and productivity analysis. Boston, Kluwer Academic Publischers.
 9. Coelli T. 1996. Assessing the performance of Australian universities using Data Envelopment Analysis. Centre for Efficiency and Productivity Analysis, Armidale, University of New England, NSW, Australia.
 10. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. 2006. Data Envelopment Analysis, 2nd ed. [b.m.], Springer.
 11. Guzik B. 2009. Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 12. Informacja o wynikach kontroli organizacji i finansowania działalności dydaktycznej w państwowych wyższych szkołach zawodowych. 2004. Warszawa, NIK.
 13. Kania E. 1998. Zastosowania metody DEA do porównywania efektywności kształcenia w szkołach wyższych [w: Ekonometria czasu transformacji]. Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 187-196.
 14. Kao C., Hung H.-T. 2008. Efficiency analysis of university departments: An empirical study (2008). Internat. J. Manag. Sci. Omega 36, 653-664.
 15. Lissitsa A., Coelli T., Prasada Rao D.S. 2005. Agricultural economics education in Ukrainian Agriculture Universities: An efficiency analysis using Data Envelopment Analysis [in: XI Congress of European Association of Agricultural Economists]. Copenhagen, August 24-27.2005, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24482/1/cp05li04.pdf, dostęp dn. 15.12.2009 r.
 16. Pasewicz W., Świtłyk M. 2008. Zastosowanie metody DEA oraz indeksu produktywności całkowitej Malmquista do oceny efektywności kształcenia w państwowych szkołach wyższych. Folia Univ. Agric. Stetin., Ser. Oeconomica 267 (53), 161-176.
 17. Pasewicz W., Słabońska T., Świtłyk M. 2009. Ocena kształcenia w publicznych uczelniach rolniczych w latach 2001-2005. Zag. Ekon. Rol. 1, 57-72.
 18. Rogowski G. 1998. Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 19. Szkolnictwo wyższe 2004. Dane podstawowe. Informator. Warszawa, MEN 2005.
 20. Szkolnictwo wyższe 2005. Dane podstawowe. Informator. Warszawa, MNiSW 2006.
 21. Szkolnictwo wyższe 2006. Dane podstawowe. Informator. Warszawa, MNiSW 2007.
 22. Szuwarzyński A. 2006a. Metoda DEA pomiaru efektywności działalności szkoł wyższych. Nauka Szkol. Wyż. 2 (28), 78-88.
 23. Szuwarzyński A. 2006b. Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej [w: Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej]. Łodź, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 213-224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu