BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Leszek
Tytuł
Recepcja prawa z okresu Meiji - podłoże oraz wpływ na japoński porządek prawny
Reception of Law in the Meiji Era - the Basis and Impact on the Japanese Legal Order
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 171-179
Słowa kluczowe
Historia prawa, Źródła prawa, Prawo
Legal history, Sources of law, Law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja procesu recepcji prawa w Japonii z okresu Meiji oraz określenie wpływu, jaki miała ona na rozwój prawa w tym kraju w ciągu całego XX stulecia. Ustalenia w tym zakresie poczyniono na tle obserwacji różnych procesów przejmowania prawa obcego w historii Japonii oraz podstawowych cech kulturowych społeczeństwa japońskiego, które recepcję prawa oraz innych rozwiązań cywilizacyjnych wzmacniają. Założeniem pracy jest traktowanie recepcji prawa jako istotnego, ale także dość powszechnego zjawiska w toku rozwoju porządków prawnych w różnych kulturach prawnych. (fragment tekstu)

The paper deals with the process of the reception of law in Japan in the era of Meiji restoration, through the observation of its background and scope as well as of impact the reception had on the development of Japanese legal order in the 20th century. Besides the special circumstances of Meiji reception (isolation of Japan and politics of Western countries), there were some general factors that made this reception of law easier and more effective. Among them one should mention the evolutionary course of history of Japan, former successful experiences in adaptation of Chinese cultural achievements (language, law, etc.), as well as consensual type of national consciousness in collective and hierarchical structure of this society. All this leads to the special kind of pragmatic junction between the transplanted letter of law and autonomous, deeply rooted social rules, resulting in functionality of Japanese legal order.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Klementowski, Ograniczanie zemsty, jako formy wymiaru sprawiedliwości, przez prawo niemieckich pokojów ziemskich (XI wiek - połowa XIII wieku), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1968, sectio G, Ius, vol. XV, s. 207.
 2. F. Wieacker, Das roemische Recht und das deutsche Rechtsbewusstsein, Leipzig 1944, s. 3-46.
 3. G. Strauss, Law, Resistance and the State: the Opposition to Roman Law in Reformation Germany, Princeton 1986.
 4. H. Kupiszewski, W. Wołodkiewicz (ed.), Le droit romain et sa reception en Europe, Varsovie 1978.
 5. D. Flaherty (ed.), Essays in the History of Early American Law, Chappel Hill 1969.
 6. E. G. Brown, British Statutes in American Law 1776-1836, Ann Arbor 1964.
 7. G. L. Maskins, A Problem in the Reception of the Common Law in the Colonial Period, "University of Pennsylvania Law Review" 1949, vol. XCVII, s. 842-844.
 8. R. Pound, The Formative Era of American Law, New York 1960.
 9. M. Galanter, Law and Society in Modern India, Oxford 1989, s. 15-36.
 10. M. Bito, A. Watanabe, A Chronological Outline of Japanese History, Tokio 1988, s. 1-12.
 11. G. L. Seidler, Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1974, s. 34-40.
 12. A.Tanaka, A Study on the Political History of Meiji Restoration, "The Japan Annual of Law and Politics" 1965, nr 13, s. 130-131.
 13. F. Shimomura, Historical Study of the Treaty Revision in the Early Years of Meiji, "The Japan Annual of Law and Politics" 1964, nr 12, s. 97 i n.
 14. R. Ishi, On Japanese Possession of Real Property. A Study of "chigyo" in the Middle Ages, "The Japan Annual of Law and Politics" 1953, nr 2, s. 160.
 15. Y. Hiramatsu, Tokugawa Law, "Law in Japan. An Annual" 1981, nr 14, s. 350-356.
 16. Y. Hasebe, The August Revolution Thesis and the Making of the Constitution of Japan, [w]: Challenges to Law at the End of the 20th Century, vol. II, (ed. E. Pattaro), Bologna 1995, s. 147-152.
 17. K.Takayanagi, The Conceptual Background of the Constitutional Revision Debate in the Constitution Investigation Commission, "Law in Japan. An Annual" 1967, nr 1, s. 2-23.
 18. I. Sato, Kempo kaisei ron no keifu to genjo, "Jurisuto" 1977, 44, s. 639.
 19. I. Hata, Japan under The Occupation, "The Japan Interpreter" 1976, nr 3-4, s. 361-377.
 20. M. Inagawa, The Anti-Monopoly Law and Medium and Small Enterprises, "The Japan Annual of Law and Politics" 1957, nr 5.
 21. K. Mukai, N. Toshitani, Meiji Zenki ni okeru Mimpo-ten hensen no Keika to mondai-ten, "Hosei Shi Kenkyu Bessatsu" 1964, nr 14, s. 25 i n.
 22. Z. Kitagawa, Theory Reception - One Aspect of the Development of Japanese Civil Law Science, "Law in Japan. An Annual" 1970, nr 4, s. 1 i n.
 23. Z. Kitagawa, Gekusetsu keiju - mimpogaku hatten no ichisokumen, "Shiho" 1967, nr 29, s. 251-261.
 24. T. Fukase, Y. Higuchi, La constitutionalisme et ses problemes en Japon. Une approche comparative, Paris 1984.
 25. M. Fukushima, The Formation of the Institution of "Iye" in the First Half of the Meiji Period, "The Japan Annual of Law and Politics" 1958, nr 6.
 26. S. Isono, F. Isono, The Family System in Japan. Its Ideological Background and Ethics, "The Japan Annual of Law and Politics" 1961, nr 9, s. 75 i n.
 27. A. Ishigawa, H. Nagai, The Role of Conciliation as a Means of Dispute Solution Evading Litigation, "Keio Law Review" 1983, nr 3.
 28. Z. Kitagawa, Theory Reception - One Aspect of the Development of Japanese Civil Law Science, "Law in Japan. An Annual" 1970, nr 4, s. 7 i n.
 29. M. K. Young, The Japanese Legal System. History and Structure, [w:] Doing Business in Japan, t. II, red. A. Kitagawa, New York 1986, s. 21, 28 i n.
 30. H. Itoh, How Judges Think in Japan, "American Journal of Comparative Law" 1907, nr 17, s. 775-804.
 31. S. Hayashi, Iwayuru Gyosei Shido ni Tsuite, "Gyosei to Keiei" 1962, nr 4, s. 16.
 32. Y. Narita, Administrative Guidance, "Law in Japan. An Annual" 1968, nr 1, s. 46.
 33. H. Shiono, Administrative Guidance, [w:] Public Administration in Japan, red. K. Tsu, Tokio 1984, s. 203-204.
 34. L. Leszczyński, Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej. Nieformalne działania administracji a prawo, Lublin 1996, s. 81 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.171
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu