BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzikowski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw średniej techniki w latach 2009-2012
The Impact of Innovation Support Organizations on Stimulating Innovation Activity of Medium Technology Industry Between 2009-2012
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 214, s. 228-241, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Artykuły spożywcze, Instytucje wspierające innowacje
Innovations, Foodstuffs, Innovation support institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest próba określenia wpływu instytucji wsparcia biznesu na działalność innowacyjną przedsiębiorstw średniej techniki funkcjonujących w regionie łódzkim, zachodniopomorskim i w Wielkopolsce w latach 2009-2012. W pracy założono, że aktywność innowacyjna analizowanej grupy przedsiębiorstw powinna rosnąć na skutek kooperacji z instytucjami otoczenia biznesu. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych należących do sektora średniej i wysokiej techniki, charakteryzuje innowacje na poziomie firmy i uwzględnia dyfuzję do poziomu "nowość dla firmy".(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to determine the impact of innovation support organizations on stimulating innovation activity of medium technology sector in 3 Polish regions between 2009-2012. The secondary objectives are: (1) the determination of knowledge transfer mechanisms in the process of cooperation (2) the determination of forms of innovation project financing. The paper assumes that the innovative activity of the enterprises should increase as a result of cooperation with innovation support organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arvidsson N., Mannervik U., The innovation platform. Enabling balance between growth and renewal, Vinnova, Stockholm 2009.
 2. Bąkowski A., Centra Technologii, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 3. Dwojacki P., Hlousek J., Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk 2008.
 4. Edquist Ch., Rees G., Lorenz M., Vincent-Lancrin S., Cities and Regions in the Learning Economy, Center for Educational Research and Innovation (CERI), OECD 2001.
 5. Fischer M.M., Innovation, knowledge creation and systems of innovation, "Annual Regional Science" 2001, No. 35.
 6. Głodek P., Fundusz kapitału zalążkowego, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 7. Grudzewski W.M., Hajduk I., Przemiany w technice i technologii u progu XX wieku, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK, Toruń 1999.
 8. Hatzichronoglou T., Revision of the high-technology sector and product classification, OECD, Paris 1996.
 9. Janasz W., Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2009.
 10. Janasz W., Nadolna-Kozioł K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 11. Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, [w:] The positive Sum Strategy, Harnessing Technology for Economic Growth, ed. R. Landau, N. Rosenberg, National Academy Press, Washington 1986.
 12. Koprowska-Skalska E., Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 13. Kotra J., Inkubatory przedsiębiorczości, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 14. Lituński K., Fundusze kapitału zalążkowego, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 15. Maddala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2006.
 16. Mażewska M., Preinkubatory, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 17. Mażewska M., Tórz A., Parki technologiczne, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 18. Mika M., Fundusze Poręczeń Kredytowych, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 19. Nauka i technika w Polsce w 2003 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2004.
 20. Norman R., Ramirez R., From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy, "Harvard Business Review", July/August 1993.
 21. Popielczak E., Sieci aniołów biznesu, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 22. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, New York and London 1990.
 23. Rogut A., Modele sektorowego systemu innowacji. Raport ze studiów literaturowych, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2007.
 24. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 25. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, WNUS, Szczecin 2008.
 26. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
 27. Świadek A., Szopik-Depczyńska K., Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów, Zeszty Naukowe SGH nr 31, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2011.
 28. Tórz A., Inkubatory technologiczne, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 29. Ustawa z dn. 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U z 2002 r., nr 41, poz. 363, nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177 oraz Dz.U z 2003 r., nr 159, poz. 1537.
 30. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 31. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
 32. Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, red. M. Lipiec-Zajchowska, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu