BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Rola systemu patentowego w dyfuzji wiedzy
The Role of Patent System in Diffusion of Knowledge
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 214, s. 242-252, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Dyfuzja wiedzy, Innowacje, Patenty
Knowledge diffussion, Innovations, Patent
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z międzynarodową dyfuzją wiedzy. Scharakteryzowano w nim jedną z bibliometrycznych metod jej mierzenia - cytowania patentowe. Następnie, opierając się na danych z bazy polskiego Urzędu Patentowego, przeprowadzono badania odwołań patentowych wytypowanych przedsiębiorstw. Przeprowadzona na potrzeby artykułu analiza umieszczonych w dokumentacji patentowej odwołań zagranicznych wykazała, że polskie przedsiębiorstwa aktywne wynalazczo w wysokim stopniu wykorzystują zagraniczną wiedzę, dla części z nich stanowi ona wręcz podstawowe źródło inwencji. Dominującą pozycję w cytowaniach zajmują amerykańskie rozwiązania technologiczne.(abstrakt oryginalny)

The article discusses issues related to international diffusion of knowledge. It characterizes one of bibliometric methods to measure diffusion of knowledge - patent citations. Then, based on the data from the Polish Patent Office database, patent appeals of selected enterprises have been studied. The analysis of foreign patent appeals, carried out for the needs of the article, revealed that Polish companies acting as inventors to a high degree use foreign expertise, for some of them it is even the primary source of inventions. Dominant position in the citations involved American technology solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bell G., Callon M., Techno-Economic Networks and Science and Technology Policy, "OECD STI Review" 1994, No. 14.
  2. Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive capacity: a new perspective of learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, No. 35(1).
  3. Corredoira R.A., Rosenkopf L., Should could acquaintance be forgot? The reverse transfer of knowledge through mobility ties, "Strategic Management Journal" 2010, No. 2.
  4. Jaffe A.B., Trajtenberg M., Henderson R., Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations, "The Quarterly Journal of Economics" 1993, No. 3.
  5. Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
  6. Kozłowski J., Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2009.
  7. Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, UWr, Wrocław 2012.
  8. Nowińska E., Tabor W., du Vall M., Polskie prawo własności intelektualnej, Twigger SA IRIS, Warszawa 1998.
  9. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J., Nauka i technika dla rozwoju. Polska na tle Europy. Konteksty, miary, tendencje, Wydawnictwo Ośrodka Przetwarzania Informacji, Warszawa 1997, za: K. Klincewicz, Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu