BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Magdalena Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wspieranie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez zachęty inwestycyjne w wybranych krajach europejskich
Support for Foreign Direct Investments in Form of Investment Incentives in Certain European Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 214, s. 253-263, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Wiedza, Patenty
Innovations, Knowledge, Patent
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena istniejących programów wsparcia dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wśród największych beneficjentów tej formy kapitału w Europie. Autorka dokonała przeglądu światowej literatury przedmiotu pod kątem istotności zachęt inwestycyjnych jako ważnego bodźca dla inwestorów zagranicznych decydujących się na działalność poza krajem macierzystym. Ponadto omówione zostały instrumenty wsparcia, beneficjenci oraz procedury udzielania dofinansowania. Finalnie powstały konkluzje, w których określone zostały kierunki działań i wytyczne dla gospodarek chcących zwiększyć swoją atrakcyjność.(abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is analysis and assessment of already existing support programs intended to promote inflow of foreign direct investments, among the largest beneficiaries of this form of capital in Europe. The author made a short review of world literature on the subject-matter, paying special attention to investment incentives as a substantial factor for foreign investors making a decision on extension of business outside a genuine country. Moreover, there are discussed support instruments, beneficiaries and funds awarding procedures. Finally, there were developed conclusions, which determine directions and guidelines for economies, which would like to enhance their attractiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, OECD Publishing, London 2003.
 2. Coyne E.I., An Articulated Approach to Developing Country FDI - Attraction Research, N.S. University Florida 1994.
 3. Leahy D., Montagna C., Temporary Social Dumping, Union Legislation and FDI: A Note on the Strategic Use of Standards, "Journal of International Trade and Economic Development" 2000, Vol. 9.
 4. Leahy D., Montagna C., Unionisation and Foreign Direct Investment: Challenging Conventional Wisdom?, "Economic Journal" 2000, Vol. 110.
 5. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 6. Reuber G.L., Private Foreign Investment In Development, Clarendon Press, Oxford 1973.
 7. World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2014.
 8. http://ib.fgov.be/en, dostęp: 8.09.2014.
 9. http://www.belgium.be, dostęp: 8.09.2014.
 10. http://www.investinluxembourg.lu, dostęp: 4.09.2014.
 11. http://www.luxembourg.public.lu/, dostęp: 4.09.2014.
 12. http://www.seco.admin.ch, dostęp: 6.09.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu