BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieniążek Antoni
Tytuł
Kilka uwag na temat rozwiązań ustrojowych przyjętych w Konstytucji RP z 1997 r. i ich funkcjonowanie
Some Remarks on Political Solutions Accepted in the Polish Republic Constitution of 1997 and Their Functioning
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 231-238
Słowa kluczowe
Konstytucja RP, Ustrój państwa, Ustrój społeczno-polityczny
RP Constitution, Political system of the state, Socio-political system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jest zaliczana do grupy nowoczesnych ustaw zasadniczych, spełnia wymogi stawiane współczesnym aktom prawnym tego rodzaju, odpowiada też międzynarodowym standardom. Nie oznacza to, że nie ma ona określonych braków, że nie wymaga dokonania w niej odpowiednich zmian bądź uzupełnień. Do prezentacji tej tezy uprawnia fakt mijającego w tym roku 15-letniego okresu jej obowiązywania i - co najważniejsze - bezpośredniego stosowania postanowień Konstytucji w praktyce funkcjonowania państwa. (fragment tekstu)

The paper deals with selected provisions of the binding constitution of the Polish Republic being the source of interpretative doubts as far as its functioning and direct application of its provisions are concerned. Although the stability of the State and its law constitute recognized value, this value should not be understood as immutability of law. It is expressed by a legislator assuming the possibility of existence of such social and political phenomena which justify the need for making changes in the constitution and defines them in appropriate constitutional provisions regulating the procedure of their introduction. One of the basic issues which is raised in constitutional debates is the problem of the optimization of the political system. In the provisions of the binding constitution they are not precisely demarcated. The competences of the Prime Minister and President are not accurately defined. President's political activity should be in the form of arbitration, that is mediation between the parties of the potential conflict especially between the government and parliament. Another matter concerning political system is the problem of President's competence of using suspensive veto. The term in which the Constitutional Tribunal decides about President's motion concerning the constitutionality of the Act has not been determined. The paper also deals with the problem of President's competence to appoint judges. This competence cannot be treated as illusory as it carries important values from the point of view of legitimacy of judiciary. On the other hand, the Polish Republic President refuses to appoint a judge on the basis of lack of justification and procedure which would enable the person to be appointed as well as the organ proposing a person to be nominated to control this decision.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Radwański, Rola prawników w tworzeniu prawa, "Państwo i Prawo" 1994, nr 3, s. 4.
 2. W. Skrzydło, O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy, Rzeszów 2006 s. 17 i n.
 3. W. Tomaszewski, Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej z kwietnia 1997 roku, Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2007, s. 216 i n.
 4. J. Jaskiernia, Konstytucja RP jako efekt kompromisu politycznego [w:] Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku - doświadczenia i perspektywy. Międzynarodowa konferencja naukowa, red. Z. Maciąg, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006. s. 95.
 5. J. Jaskiernia, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP, Warszawa 2004, s. 51 i n.
 6. Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, red. T. Mołdowa, J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 7. J. Jaskiernia, Uwarunkowania postulatów nowelizacji lub zmiany Konstytucji RP [w:] 10 lat funkcjonowania Konstytucji RP i co dalej, Warszawa 2008, s. 5 i n.
 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. K. Działocha, Warszawa 2005;
 9. Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005;
 10. Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005.
 11. Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005;
 12. Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005;
 13. Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red. S. Wronkowska, Warszawa 2006;
 14. Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006;
 15. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006;
 16. Wolności i prawa jednostki a ich gwarancje. Problemy prawa i praktyki, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006;
 17. Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
 18. R. Mojak, Model prezydentury w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (regulacja konstytucyjna roli ustawodawczej Prezydenta RP a praktyka polityczno-ustrojowa realizacji modelu ustrojowego prezydentury) [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006 ss. 49-50.
 19. R. Glajcar, Relacje Prezydenta z Radą Ministrów [w:] Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, red. R. Glajcar, M. Migalski, Warszawa 2006, s. 104.
 20. J. Jaskiernia, Problem legitymizacji władzy sądowniczej w ustroju politycznym Rzeczypospolitej Polskie,. [w:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia 24-26 kwietnia 2008 roku, red. A. Szmyt. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 371.
 21. J. Jaskiernia, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP, Warszawa 2004, s. 71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.231
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu