BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrętowicz Edward
Tytuł
Funkcja oraz istota ustnych motywów i uzasadnienia wyroku w procesie karnym
Function And Essence of Oral Motives and the Statement of Reason for the Judgment in Criminal Procedure
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 275-283
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Kodeks karny, Prawo karne
Legal proceedings, Criminal Code, Criminal Law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z problematyki uzasadnienia wyroku, która szczególnie w ostatnich kilku latach budzi zainteresowanie doktryny prawa karnego, pragnę przedstawić tylko dwie - moim zdaniem - istotne kwestie, a mianowicie: charakter uzasadnienia wyroku karnego oraz potrzebę uzasadniania wszystkich wyroków sądów karnych. (fragment tekstu)

Convincing of the parties of the proceedings about right of the judgment is an implication of the principle of criminal accurate response. This paper addresses the issue of recording of oral motives of the statement of reason for the judgment, and also jurisprudence and jurisdictional views of the issue. The important question is: "Do you have to make the statement of reason for the judgment ex officio whether to keep the current system?". An attempt to answer the question posed is supported by comparative threads and analysis of current practices of the Code of Criminal Procedure. This article contains critical applications de lege ferenda.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Cieślak, Z. Doda, Przegląd orzecznictwa SN, "Palestra" 1974, nr 12, s. 76.
 2. H. Kempisty, Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 1974, s. 202-203.
 3. S. Waltoś, Postępowania szczególne w procesie karnym, Warszawa 1973, s. 292.
 4. M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, Warszawa 1976, s. 509.
 5. W. Michalski, Wychowawcza funkcja sądu w postępowaniu karnym, Warszawa 1976.
 6. A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, PWN, Warszawa 1976, s. 162.
 7. S. Kalinowski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 1961, s. 345. M. Szerer, Glosa do wyroku SN I K 568/61, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych" 1965, nr 5, s. 217 i n.
 8. Skrętowicz E., Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w postępowaniu karnym, "Palestra" 1974, nr 7, s. 87.
 9. S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959, s. 260 i n.
 10. Z. Doda, Rewizja nadzwyczajna w polskim procesie karnym, Warszawa 1972, s. 159.
 11. J. Kubiak, Zagadnienie przekonania sędziowskiego w procesie karnym, "Państwo i Prawo" 1975, nr 6, s. 80 i n.;
 12. J.Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1972, s. 23.
 13. L.Nagy, A büntetöbirósági tanacs döntésénck kialakulása [Kształtowanie się orzeczenia wydawanego przez skład sądu karnego], "Jogtudomány i Közlöny" 1970, nr 10, s. 523 i n
 14. L. Nagy,[Niektóre zagadnienia psychologii podejmowania decyzji przez skład orzekający sądu karnego], "Allam és Jogtudomany" 1970, nr XIII/3, s. 456 i n.
 15. Tieorija dokazatielstw w sowietskom ugolownom processie, Moskwa 1973, s. 443 i n. oraz s. 536 i n.
 16. M. Cieślak, Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 21 marca 1975, VI KZP 39/74, "Państwo i Prawo" 1975, nr 11, ss. 167-168.
 17. M. Cieślak, Z. Doda, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1974 roku), "Palestra" 1975, nr 3, s. 61.
 18. Z. Kubec, Natychmiastowe uzasadnianie wyroków w sprawach karnych, "Nowe Prawo" 1956, nr 3, s. 105-109.
 19. S. Waltoś, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 stycznia 1971 r. VI KZP 68/70, "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych" 1971, nr 12, s. 554.
 20. J.Constant, Propos sur la motivation des jugements et arréts en matiére répressive, "Revue de Droit Pénal et de Criminologie" décembre 1970, nr 3, s. 279 i n.
 21. J.Szwaja, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 1962 r. VI KO 9/62, "Nowe Prawo" 1963, nr 3, s. 394 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.275
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu