BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyk Grzegorz
Tytuł
Początki polskiej szkoły prawa administracyjnego
The Beginnings of Polish School of Administrative Law
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 285-295
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Historia prawa, Rozwój nauki
Administrative law, Legal history, Development of science
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono założycieli polskiej szkoły prawa administracyjnego oraz omówiono jej początkową działalność. Ukazano główne zasługi założycieli polskiej szkoły prawa administracyjnego.

The dynamic development of administrative sciences in the second half of the 19th century was reflected in the origin of the Polish School of Administrative Law. Antoni Okolski, Jozef Bohdan Oczapowski and Franciszek Ksawery Kasparek are considered to be its founders. They became credited for - for the first time on the Polish land - separating it into an independent branch of science and setting its main subjects, which granted it an original Polish character. Contrary to other western countries, frequent formulating of specific proposals of changes in resolving issues as regards different administrative fields as well as accentuating the meaning of such institutions as self-government, allowing large societies to participate directly in the management of public affairs was the characteristics of the Polish legal-administrative publications. Furthermore, the unique - due to its looking into the future - trait of the Polish administrative thought was the noticing of positive results of direct activities of the administrative apparatus of the country in the economic and the social sphere.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Grodziski, Nauki prawne [w:] Historia nauki polskiej, pod red. B. Suchodolskiego, t. IV, cz. III 1863-1918, red. tomu Z. Skubała-Tokarska, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź 1987, s. 940-941.
 2. S. Kieniewicz, Szkoła Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna (1857-1869), [w;] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1981, s. 288-295.
 3. S. Askenazy, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Warszawska, t. II, Warszawa 1905, s. 24;
 4. W. Sobociński, Wydział Prawa w Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskiej Szkole Głównej [w;] Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1963, s. 110-134.
 5. A. Suligowski, Bibliografia prawnicza polska XIX i XX w., Warszawa 1911.
 6. M. Gromadzka-Grzegorzewska, Narodziny polskich nauk administracyjnych, Warszawa 1985, s. 124-125;
 7. D. Malec, J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000, s. 143-144;
 8. T. Maciejewski, Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., Warszawa 2008, s. 93-98;
 9. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 275.
 10. K. Pola, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, s. 307-322.
 11. A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim, t. I-III, Warszawa 1880-1884.
 12. A. Okolski, Zasady prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskim, Warszawa 1885.
 13. A. Okolski, Ustrój państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1888.
 14. E. Ochendowskiego, Pierwszy polski podręcznik prawa administracyjnego. W stulecie wydania podręcznika Antoniego Okolskiego, "Organizacja, Metody, Technika" 1981, nr 1, s. 27-29.
 15. J. Oczapowski, Zarys skarbowości ludów starożytnych, Warszawa 1866;
 16. J. Oczapowski, Celniejsi pisarze umiejętności skarbowej, Warszawa 1868.
 17. J. Oczapowski, Układ i metoda prawa politycznego i polityki ustroju, Kraków 1873;
 18. J. Oczapowski, Władza i układ państwa, zarys polityki i porównawczego prawa konstytucji, t. I i II, Kraków 1877.
 19. J. Oczapowski, Policyści zeszłego wieku i nowożytna nauka administracji, Warszawa 1882.
 20. F. K. Kasparek, Prawo polityczne ogólne z uwzględnieniem austriackiego razem ze wstępną nauką ogólną o państwie, cz. I i II, Kraków 1877-1881;
 21. F.K. Kasparek, Podręcznik prawa politycznego, t. I. i II., Kraków 1888-1894;
 22. F.K. Kasparek, Nauka administracji i prawo administracyjne austriackie, t. I, Kraków 1897.
 23. F. K. Kasparek, Pogląd krótki na życie i pisma Hugona Grocyusza a w szczególności na tegoż "De iure belli et pacis", Kraków 1873
 24. F.K. Kasparek, Zadania filozofii prawa i jej stanowisko w dziedzinie nauk prawnych, Kraków 1887;
 25. F.K. Kasparek , Usiłowania najnowsze około reformy prawa międzynarodowego, Kraków 1873;
 26. F.K. Kasparek , Powszechna księga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dziedzicznych niemieckich monarchii austriackiej (współautor M. Zatorski), Cieszyn 1875,.
 27. F.K. Kasparek , Powszechna księga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dziedzicznych niemieckich monarchii austriackiej (współautor M. Zatorski), Kraków 1894.
 28. J. Dunajewski, Zarys organizacji władz administracyjnych dla Galicji, Kraków 1871;
 29. J. Kleczyński, Życie gminne w Galicji, Lwów 1878.
 30. J. Kleczyński, Stosunki gminne w Galicji, "Ateneum" 1879. t. 3
 31. J. Buzek, Prawo administracyjne, Lwów 1912.
 32. J. Buzek, Administracja gospodarstwa społecznego, Lwów 1913;
 33. A. Rembowski, O gminie, jej organizacji i stosunku do państwa, Warszawa 1873;
 34. H. Konic, Samorząd gminny w Królestwie Polskim w porównaniu z innymi krajami europejskimi, Warszawa 1896;
 35. A. Mogilnicki, Sądy administracyjne, Warszawa 1900.
 36. K. Kumaniecki, Zarys prawa administracyjnego na ziemiach polskich, Warszawa 1920.
 37. K. Kumaniecki, J. Langrod, S. Wachholtz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego, Warszawa 1939.
 38. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.285
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu