BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefaniuk Małgorzata
Tytuł
Etyczne dylematy prawa (kara śmierci, aborcja i eutanazja) w świetle badań polskiej opinii publicznej
Ethical Dilemmas of Law (Death Penalty, Abortion and Euthanasia) in the Light of Public Opinion Surveys
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 309-329
Słowa kluczowe
Etyka, Prawo, Aborcja, Wartości i normy etyczne
Ethics, Law, Abortion, Value and ethical norms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie obejmuje trzy wybrane, zaliczane do najistotniejszych, dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem porządku prawnego - karę śmierci, aborcję i eutanazję. Doczekały się one ( i to nie tylko w literaturze prawniczej) wielu opracowań, stąd nie wydaje się celowe powtarzanie zawartych w nich wniosków. W dalszym ciągu pozostaje nie tylko interesujące, ale również potrzebne monitorowanie stosunku opinii publicznej do triady wymienionych problemów. (fragment tekstu)

The present study comprises three selected ethical dilemmas of law but regarded as the most fundamental: death penalty, abortion, and euthanasia. What they have in common is a close relationship with the legal protection of the life of every human being as provided for in Art. 38, the Republic of Poland's Constitution of 2 April 1997. The general character of the constitutional provisions caused these highly controversial issues to be left for ordinary legislation to address and for public debate, which was intensified in recent years. Public opinion polls concerning the issues in question show that in Poland supporters of the death penalty still outnumber its opponents. Opinions on the admissibility of abortion and euthanasia are divided almost in the literal sense of the word, the differences between the supporters and opponents of these kinds of behavior being negligible. It can, however, be observed that the number of abortion opponents is increasing, which may prove that the 1993 regulation successfully played an educational role, gradually strengthening the value of the protection of life, including that of conceived children. The practice of taking into consideration the influence of the public opinion on the content of legislation, arising from the principle of the democratic state ruled by law, requires that the legal awareness of Polish society be constantly improved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Klementowski, Zaostrzanie kar śmierci z udziałem zwierząt w średniowiecznych i wczesnonowożytnych państwach europejskich, "Rejent" 2005, nr 3, s. 149-169.
 2. A. Kubiak, I. Przybyłowska, W. A. Rostocki, Badania sondażowe a system demokratyczny - niepokoje socjologów, "Kultura i Społeczeństwo" 2000, t. XLIV, nr 3, s. 89.
 3. A. Sułek, Socjologia a badania opinii publicznej, "Przegląd Socjologiczny" 1996, t. XLV, za: G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1996, s. 116.
 4. V. O. Key, Public Opinion and American Democracy, New York 1961, s. 8.
 5. R. Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011, s. 7.
 6. E. Młyniec, Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Poznań - Wrocław 2002, s. 19.
 7. E. Nowak, K. M. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008, s. 74-75.
 8. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 107.
 9. A. Grześkowiak, Polskie prawo karne, [w:] Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, Warszawa 2009, s. 667.
 10. Projekty Konstytucji 1993-1997, część I, do druku przygotował R. Chruściak, Warszawa 1997, s.142;
 11. M. Filar, Qvo vadis justitiapoenalis poloniae? [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006, s. 198.
 12. W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1982, s. 276-278.
 13. A. Podgórecki, Prestiż prawa, Warszawa 1966, s. 31.
 14. Opinie o karze śmierci, komunikat z badań CBOS BS/51/2007, opracował R Boguszewski.
 15. Poczucie bezpieczeństwa, zagrożenie przestępczością i stosunek do kary śmierci, komunikat z badań CBOS BS/60/2011, opracował M. Feliksiak.
 16. Opinie o prawnej dopuszczalności i regulacji aborcji, komunikat z badań CBOS BS/102/2011, opracowała N. Hipsz.
 17. Elektoraty partyjne o istotnych kwestiach społeczno-politycznych, komunikat z badań BS/103/2011, opracowała B. Roguska.
 18. T. Szymanowski, Opinia społeczna w Polsce o zmianach prawa karnego, "Państwo i Prawo" 2007, z. 5, s. 15.
 19. Opinie o prawnej dopuszczalności i regulacji aborcji, komunikat z badań CBOS BS/102/2011, opracowała N. Hipsz.
 20. T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa. Zarys wykładu, Katowice 2005, s. 245-249.
 21. K. Kocznur, M. Baranowska, S. Poletajew, Eutanazja w Europie - opinie i regulacje prawne, tekst dostępny na stronie http://sknchirurgiamiedzylesie.wum.edu.pl/abstract/ IVOSK/eutanazja.html
 22. Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja, komunikat z badań CBOS BS/3/2013, opracowała B. Roguska.
 23. Z. Ziembiński, Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1972, s. 119.
 24. G. L. Seidler, Z zagadnień filozofii prawa. Prawo i polityka, Lublin 1984, s. 67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.309
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu