BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Złamańczuk Paweł
Tytuł
Model postępowania karnego w sprawach wszczętych przez małoletnich w Anglii (XIII-XVIII w.)
The Model of Criminal Proceedings in Cases Initiated by Infants in England (13th-18th C.)
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 373-382
Słowa kluczowe
Prawo karne, Postępowanie sądowe, Młodzież, Historia prawa
Criminal Law, Legal proceedings, Youth, Legal history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Anglia
England
Abstrakt
Zasady odpowiedzialności nieletnich w średniowiecznych prawach Europy były przedmiotem studiów podjętych w rodzimej literaturze historyczno-prawnej. W pionierskiej pracy M. L. Klementowskiego poświęconej tej tematyce swoje miejsce znalazło również określenie wieku dziecka podlegającego odpowiedzialności, zasady odpowiedzialności oraz wymiar i wykonanie kary w stosunku do nieletnich w średniowiecznej Anglii.Niniejszy artykuł podejmuje tematykę odmienną, dotyczącą modelu postępowania karnego w sprawach wszczętych przez małoletnich przed sądami common law. Głównym celem studium jest analiza sposobu realizacji funkcji oskarżenia przez małoletnich oraz przebiegu postępowania w sprawach tego rodzaju. (fragment tekstu)

Although English law tried to restrict infants' ability to prosecute, they playeda significant role in the private prosecution (appeals) of crime. According to common law, an infant is a person under the age of twenty-one years, which is termed his full age. This article analyzes the model of proceedings in private prosecutions brought by infant appellants between the 13th and 18th centuries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. L. Klementowski, Odpowiedzialność nieletniego w średniowiecznych prawach Europy, [w:] Postępowanie z nieletnimi, orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, red. T. Bojarski, Lublin 1988, s. 20-37.
 2. J. Bellamy, Crime and Public Order in England in the Later Middle Ages, London 1973, s. 147;
 3. J. Bellamy, Strange, Inhuman Deaths. Murder in Tudor England, Sutton 2005, s. 83;
 4. Crown Pleas of the Wiltshire Eyre, 1249, red. C. A. F. Meekings, Devizes 1961, s. 4, 46;
 5. R. T. Groot, The Early Thirteenth-Century Criminal Jury, [w:] Twelve Good Men and True, The Criminal Trial Jury, 1200-1800, red. J. S. Cockburn, T. A. Green, Princeton 1988, s. 8;
 6. D. Klerman, Settlement and the Decline of Private Prosecution in Thirteenth-Century England, "Law and History Review" 2001, vol. 19, s. 3;
 7. Royal Justice and the Medieval English Countryside: The Huntingdonshire Eyre of 1286, the Ramsey Abbey Banlieu Court of 1287, and the Assizes of 1287-88, red. A. R. DeWindt, E. B. DeWindt, Toronto 1981, s. 45.
 8. D. Klerman, Women prosecutors in thirteenth-century England, "Yale Journal of Law and Humanities" 2002, vol. 14, s. 271, 277.
 9. The Reports of Sir John Spelman, vol. I, red. J. H. Baker, Selden Society, vol. XCIII, London 1977, s. 58 (34).
 10. Bracton, De Legibus et Consuetudinibus Angliae, vol. II, red. G. E. Woodbine, Yale 1922, s. 352, 398-399, 413.
 11. Fleta, Prologue, Book I, Book II, vol. II, red. H. G. Richardson, G. O. Sayles, Selden Society, vol. LXXII, London 1955, s. 70;
 12. The Mirror of Justices, red. W. J. Whittaker, Selden Society, vol. VII, London 1895, s. 51.
 13. Britton, The French text carefully revised, with an English Translation Introduction and Notes, vol. I, red. F. M. Nichols, Oxford 1865, vol. I, s. 99.
 14. J. Bellamy, The Law of Treason in England in the Later Middle Ages, Cambridge 1970, s. 19.
 15. W. Blackstone, The Commentaries on the Laws of England. A Fascimile of the First Edition of 1765-1769, vol. IV: Of Public Wrongs (1769), wstęp T. A. Green, Chicago 1979, s. 22-23.
 16. E. Coke, The First Part of the Institutes of the Laws of England, London 1809, lib. 2, sect. 104.
 17. T. Smith, De Republica Anglorum. A Discourse on the Commonwealth of England, red. L. Alston, Cambridge 1906, s. 120.
 18. Select Cases in the Court of King's Bench under Richard II, Henry IV and Henry V, vol. VII, red. G. O. Sayles, Selden Society, vol. LXXXVIII, London 1971, s. 179 ("est infra etatem");
 19. The Eyre of Northamptonshire, 3-4 Edward III (A. D. 1329-1330), vol. I, red. D. W. Sutherland, Selden Society, vol. XCVIII, London 1983, s. 793 ("enfant denz agee");
 20. Year Books of Edward II. Vol. VI. 4 Edward II. A. D. 1310-1311, red. G. J. Turner, Selden Society, vol. XXVI, London 1914, s. 130 ("deynz age").
 21. F. Pulton, De Pace Regis et Regni, London 1609, fol. 158.
 22. Year Books of the Reign of Edward I. Michaelmas Term. Year XXXIII and years XXXIV and XXXV, red. A. J. Horwood, London 1879, s. 94-95;
 23. Select pleas of the crown. Vol. I. A. D. 1200-1225, red. F. W. Maitland, Selden Society, vol. I, London 1888, s. 43-43 (85).
 24. The Eyre of London, 14 Edward II, A.D. 1321, vol. I, red. H. M. Cam, Selden Society, vol. LXXXV, London 1968, s. 90.
 25. Select Cases in the Court of King's Bench, vol. III, red. G. O. Sayles, Selden Society, vol. LVIII, London 1939, s. 109-111.
 26. Year Books of the Reign of King Edward The First, XXX-XXXI, red. A. J. Horwood, London 1863, s. 530.
 27. Select Cases in the Court of King's Bench, vol. II, red. G. O. Sayles, Selden Society, vol. LVII, London 1938, s. lxxxi
 28. Readings and Moots at the Inns of Court in the Fifteenth Century, vol. II, red. S. E. Thorne, J. H. Baker, Selden Society, vol. CV, London 1990, s. 88;
 29. K. Baran , Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów (do roku 1640), Kraków 1994, s. 48.
 30. Statham's Abridgement of The Law, M. C. Klingelsmith (tł.) Boston 1915, s. 411-412 (8).
 31. Readings and Moots at the Inns of Court in the Fifteenth Century, vol. II, red. S. E. Thorne, J. H. Baker, Selden Society, vol. CV, London 1990, s. 87-88.
 32. The reports of William Dalison, 1552-1558, red. J. H. Baker, Selden Society, vol. CXXIV, London 2007, s. 58 (6).
 33. W. Hawkins , A Treatise of the Pleas of the Crown, vol. II, London 1824, s. 232.
 34. Calendar of London Trailbaston Trials under commissions of 1305 and 1306, red. R. B. Pugh, London 1975, s. 34.
 35. W. Lambarde, Eirenarcha or of the Office of the Justices of Peace, London 1588, s. 523, 528.
 36. R. C. Palmer, The County Courts of Medieval England, Princeton 1982, s. 321;
 37. J. B. Post, Local Jurisdictions and Judgement of Death in Later Medieval England, "Criminal Justice History" 1983, vol. 4, s. 1;
 38. E. Powell, Kingship, Law and Society. Criminal Justice in the Reign of Henry V, Oxford 1989, s. 74.
 39. Rolls of the Justices in Eyre, being the Rolls of Pleas and Assizes for Yorkshire in 3 Henry III (1218-1219), red. D. M. Stenton, Selden Society, vol. LVI, London 1937, s. 214 (536).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.373
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu