BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawska Justyna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Absencja chorobowa - szacunek niewytworzonego PKB
Estimating Losses from Sickness Absence in GDP Account
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 214, s. 264-275, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Absencja w pracy, Produkt krajowy brutto (PKB), Gospodarka
Absence from work, Gross domestic product (GDP), Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koszty pośrednie spowodowane absencją chorobową bądź prezenteizmem pracowników w polskich analizach ekonomicznych są uwzględniane sporadycznie. Nie szacuje się wielkości utraconego PKB na skutek chorób, przedwczesnych zgonów, długiego dochodzenia do zdrowia oraz nie uwzględnia w wycenach farmakoekonomicznych. Brakuje jednolitej metodologii obliczania kosztów pośrednich. Celem opracowania jest oszacowanie, ile gospodarka narodowa Polski traci rocznie PKB z powodu absencji pracujących. Do obliczeń zastosowano metodę kapitału ludzkiego, wykorzystując informacje statystyczne publikowane przez GUS i ZUS. Wielkość utraconego PKB z powodu absencji chorobowej pracujących w badanych latach 2009-2012 wyceniono na ok. 70-90 mld PLN.(abstrakt oryginalny)

Indirect costs due to sickness absence or presenteeism of employees are occasionally included in the Polish economic analyzes. The size of GDP doesn't show the lost resulting from the diseases, premature deaths or long recoveries. These factors are no taken into account in the pharmacoeconomic analyses too. There is no uniform methodology for calculating indirect costs. The aim of the study is to estimate how much the Polish GDP annually lost due to absenteeism of employees. For calculation, the human capital method are used, based on statistical information published by the Central Statistical Office and the Social Insurance Institution. Size of GDP lost due to sickness and absence of workers in period 2009-2012 was estimated on about 70-90 billion PLN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achelrod D., Blankart C.R., Linder R., von Kodolitsch Y., Stargardt T., The economic impact of Marfan syndrome: a non-experimental, retrospective, population-based matched cohort study, "Orphanet Journal of Rare Diseases" 2014, Vol. 9, No. 90.
 2. Becker G.S., Human Capital, Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York 1964.
 3. Brouwer W., Koopmanschap M., Rutten F., Productivity costs measurement through quality of life? A response to the recommendation of the Washington Panel, "Health Economics" 1997, Vol. 6, Iss. 3.
 4. Garattini L., Tediosi F., Ghislandi S., Orzella L., Rossi C., How to Italian Pharmacoeconomists Evaluate Indirect Costs?, "Value in Health" 2000, Vol. 3, No. 4.
 5. Getzen T.E., Ekonomika zdrowia, WN PWN, Warszawa 2000.
 6. Grossman M., The Human Capital Model of the Demand for Health, NBER Working Paper 1999, No. 7078.
 7. Jakubczyk M., Wrona W., Macioch T., Golicki D., Niewada M., Hermanowski T., Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych, "Polski Merkuriusz Lekarski" 2010, nr XXVIII, t. 163.
 8. Jӧnsson B., Ten arguments for a societal perspective in the economic evaluation of medical innovations, "The European Journal of Health Economics" 2009, No. 10.
 9. Koopmanschap M.A., Rutten F.F, Indirect costs in economic studies: Confronting the confusion, "Pharmacoeconomics" 1993, Vol. 4, No. 6.
 10. Koopmanschap M.A., Rutten F.F., van Ineveld B.M., van Roijen L., The friction cost method for measuring indirect costs of disease, "Journal of Health Economics" 1995, No. 14.
 11. Krol M., Papanburg J., Koopmanschap M., Brouwer W., Do productivity costs matter? The impact of including productivity costs on the incremental costs of intervention targeted at depressive disorders, "Pharmacoeconomics" 2011, Vol. 29, Iss. 7.
 12. Lilias B., How to calculate indirect cost in economic evaluations, "Pharmacoeconomics" 1998, No. 1.
 13. Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia, EY, Warszawa 2013.
 14. Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy, red. T. Hermanowski, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 15. Wrona W., Hermanowski T., Golicki D., Jakubczyk M., Macioch T., Goszczyńska K., Wójcik R., Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych, cz. I, Przegląd systematyczny piśmiennictwa, "Przegląd Epidemiologiczny" 2011, t. 65, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu