BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczak Anna (Politechnika Gdańska), Gawrycka Małgorzata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Praca jako dobro indywidualne i społeczne
Labour - Individual as Well as Public Benefit
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 214, s. 276-287, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Dochody, Gospodarka, Produktywność pracy
Labour, Income, Economy, Labour productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracę definiuje się w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium i dyscypliny naukowej, której jest przedmiotem badań. Może być traktowana jako źródło dochodów umożliwiających zaspokojenie potrzeb człowieka lub jako podstawowy czynnik produkcji wpływający na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia gospodarki praca stanowi jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Praca pełni równolegle funkcje społeczne i ekonomiczne, stanowiące wzajemnie powiązane i współzależne elementy jednej całości. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie ekonomicznej roli pracy z punktu widzenia pracobiorcy, pracodawcy i gospodarki i określenie, w jakim przypadku będzie ona traktowana jako dobro indywidualne, a kiedy jako dobro społeczne. Badania dotyczą lat 2004 i 2012. W pracy wykorzystano metodę indukcji, dedukcji oraz elementy analizy porównawczej.(abstrakt oryginalny)

Different disciplines have taken different approaches to defining labour for the purpose of their studies. It is both a source of employees' income and one of the main components ensuring any enterprise's success. On a bigger scale, labour is also a key element to an economic growth and development. Its social as well as economic functions are not only correlated, but also codependent. The following study aims to investigate the role of labour from the employes', employers' and economy's perspective in order to determine, in which case it is perceived to serve an individual or a public benefit. The study covers data from 2004 and 2012. It incorporates an induction method in conjunction with deduction and comparative analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabiński T., Analiza taksonomiczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo AE, Kraków 2003.
 2. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 3. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 4. Phelps E.S., Płaca za pracę, Kurhaus, Warszawa 2013.
 5. Polak E., Wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy na tle współczesnych przemian społeczno- -ekonomicznych. Wybrane zagadnienia, "Współczesna Ekonomia" 2010, nr 3 (15).
 6. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 7. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznikstatystyczny- rzeczypospolitej-polskiej-2013,2,8.html, dostęp: 29.07.2014.
 8. http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/, dostęp: 20.07.2014.
 9. http://stats.oecd.org/Index.aspx?queryname=345&querytype=view, dostęp: 20.07.2014.
 10. http://www.mf.gov.pl/web/bip/wynikiwyszukiwania/?q=wpływy%20i%20wydatki%20bu dżetu%20państwa%20, dostęp: 29.08.2014.
 11. http://www.mf.gov.pl/web/bip/wyniki-wyszukiwania/?q=sprawozdania%20jednostek%20 samorz%C4%85du%20terytorialnego, dostęp: 28.08.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu