BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrajkowska Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Holak Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Protasowicki Mikołaj (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Tytuł
Makro- i mikroelementy w wybranych asortymentach piwa
Macro- and Microelements in Some Selected Assortments of Beer
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 2 (63), s. 112-118, tab., bibliogr. 14 poz.
Food : Science - Technology - Quality
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Jakość produktów żywnościowych, Jakość żywności, Browarnictwo, Badanie żywności
Commodity science, Food quality, Food quality, Brewing industry, Food research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było porównanie zawartości makroelementów: Mg, K i mikroelementów: Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Li i V w piwach butelkowych i puszkowych, wybranych producentów, dostępnych na rynku szczecińskim. Celem było również oszacowanie ilości makro- i mikroelementów dostarczanych do organizmu człowieka wraz ze spożywanym piwem. Analizę chemiczną wykonano z zastosowaniem techniki ICP-AES. Zawartość magnezu w badanych piwach wynosiła od 92 do 220 mg/dm3, a potasu od 172 do 518 mg/dm3. Wykazano zróżnicowanie stężenia poszczególnych mikroelementów, ale ich zawartość nie przekraczała 1,13 mg/dm3. Zawartość wybranych metali nie odbiegała od wartości podawanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Niniejsze badania wskazują, że piwo może być bogatym źródłem chromu i magnezu, ale mało znaczącym pozostałych badanych mikro- i makroelementów. (abstrakt oryginalny)

The first objective of the study was to compare the content of macro-elements: Mg, K, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Li, and V in the bottled and canned beers, produced by the selected beer manufacturers present in the market in Szczecin. The second objective was to asses the contents of macro- and microelements supplied to human organism with ingested beer. The chemical analysis was performed using an Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry (ICP - AES). In the beers examined, the content of magnesium ranged from 92 to 220 mg/dm3 and the content of potassium: from 172 to 518 mg/dm3. Various concentrations of the individual microelements were found, however, their contents did not exceed 1.13 mg/dm3. The contents of selected metals did not differ from the values as reported in the Polish and foreign literature. The research as presented in this paper proves that beer can be a reach source of chromium and magnesium, but an insignificant source of other micro- and macro-elements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alcázar A., Pablos F, Martin J., Gonzales G.: Multivariate characterisation of beers according to their mineral content. Talanta, 2002, 57, 45-52.
 2. Asfaw A., Wibetoe G.: Direct analysis of beer by ICP-AES: a very simple method for determination of Cu, Mn and Fe. Microchim. Acta, 2005, 152, 61-68.
 3. Baca E.: Wpływ składu chemicznego wody na proces produkcji i jakość piwa. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 1999, 1, 35-38.
 4. Bellido -Milla D., Oñate-Jaén A., Palacios-Santander J. M., Palacios-Tejero D., Hernández-Artiga M. P.: Beer digestion for metal determination by atomic spectrometry and residual organic matter. Microchim. Acta, 2004, 144, 183-190.
 5. Buliński R., Wyszogrodzka-Koma L., Marzec Z.: Badania zawartości niektórych pierwiastków śladowych w produktach spożywczych krajowego pochodzenia Cz. XXI. Zawartość ołowiu, kadmu, chromu, cynku, manganu, miedzi, niklu i żelaza w piwach. Bromatol. Chem. Toksykol., 1996, 2, 167-172.
 6. Długaszek M, Graczyk A.: Oddziaływanie glinu na organizm człowieka. Przem. Spoż., 1999, 7, 40-42.
 7. Marzec Z., Iwanow K., Kunachowicz H., Rutkowska U.: Tabele zawartości pierwiastków śladowych w produktach spożywczych. Warszawa 1992, s. 105.
 8. Pazera T., Rzemieniuk T.: Browarnictwo. WSiP, Warszawa 1998.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
 10. Salamon A.: Parametry jakości wody dla piwowarstwa i metody badań. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 1999, 1, 32-35.
 11. Szefer P., Nriagu J. O.: Mineral Components in Foods. CRC Press, 2007, pp. 233-283.
 12. Wuilloud R., Marchevsky E., Olsina R., Martinez L.: Rapid and simple method for the determination of vanadium in beer by ICP AES with ultrasonic nebulization. J. Anal. Chem., 2001, 56, 77-80.
 13. Ziemlański Ś. (pod red): Normy żywienia dla ludności w Polsce. Nowa Medycyna, 1998, 4, 21-22.
 14. Beer consumption per capita around the world. Brevers Association of Japan. www.brewers.or.jp/english
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu