BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryniak Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Diagnoza kompetencji coacha profesjonalnego zespołu sportowego
Professional Sport Team Coach Competencies Diagnosis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 641-648, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Coaching, Sport, Kompetencje
Coaching, Sport, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje temat kompetencji podmiotów kierowniczych na przykładzie zespołu sportowego. Nowoczesne, profesjonalne zespoły sportowe są kierowane przez osoby o kompetencjach odmiennych od kompetencji trenerów pojmowanych jako specjaliści od treningu motorycznego i technicznego. Aby dokładnie wskazać różnice, konieczna jest diagnoza tych kompetencji oparta na materiale empirycznym. W pracy przedstawiony jest pierwszy etap badań opierający się na identyfikowaniu kompetencji oraz budowaniu modelu kompetencyjnego.(abstrakt oryginalny)

The paper takes up the subject of running bodies competencies on the example of a sport team. Modern, professional sport teams are directed by people that have disparate competencies to coaches comprehended as motor and technical training specialists. To show precisely the differences, diagnosis based on empirical research is necessary. This study presents the first stage of research which is composed of competencies identification and building the model competence.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Berruto M., W poszukiwaniu doskonałości. Zarządzanie zespołem, 2009, http://www.akademiasiatkowki.com.pl/b/zarzadzanie-zespolem/0, pobrano 12.02.2010.
 3. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 4. Mintzberg H., Kotter J.P., Zaleznik A., Badaracco J., Farkas C., Heifetz R., Laurie D., Harvard Bussiness Reviev. Przywództwo, Helion, Gliwice 2005.
 5. Naglak Z., Teoria zespołowej gry sportowej: kształcenie gracza, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2001.
 6. Naglak Z., Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką, t. 1, Kształcenie gracza na wstępnym etapie, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2005.
 7. Panfil R., Efektywny coaching w grach sportowych, [w:] J. Czerwiński, H. Sozański, Współczesne koncepcje szkolenia w grach sportowych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Gdańsk 2004, s. 85-100.
 8. Panfil R., Coaching uzdolnionego gracza, Akademia Umiejętności - Management & Coaching, Wrocław 2007.
 9. Panfil R., Efektywny coaching zespołów zadaniowych, Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 92, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2008.
 10. Parsloe E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Rostkowski T., Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, [w:] M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2003.
 12. Seweryniak T., Analiza funkcji personalnej różnych podmiotów zarządzania w klubie sportowym na przykładzie piłki siatkowej, [w:] R. Panfil, K. Paluszek (red.), Zarządzanie i kierowanie w grach zespołowych, Monografia 2/2003 MTNGS, WTN, Wrocław 2003, s. 69-76.
 13. Seweryniak T., Decyzje kierownicze trenera a zmiany sprawności działania graczy na przykładzie gry w piłkę siatkową, praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 14. Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 15. Whiddett S., Hollyfrode S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu