BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kompetencje transferowalne menedżerów w badaniach oczekiwań pracodawców
Managers' Transferable Competencies in Employers Expectations' Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 649-656, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Umiejętności kierownicze
Managerial competencies, Management skills
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części referatu analizie poddano samo pojęcie kompetencji transferowalnych, jak również przykłady badań prowadzonych na tym polu. Część empiryczna obejmuje analizę wymagań stawianych kandydatom w ogłoszeniach o pracę przeprowadzoną pod kątem kompetencji transferowalnych. Transferowalność zanalizowana została zarówno z punktu widzenia możliwości przenoszenia różnych funkcji organizacji między stanowiskami kierowniczymi. Pozwoliło to na uchwycenie najważniejszych kompetencji transferowalnych menedżerów z punktu widzenia nie tylko różnych organizacji, ale również obszarów funkcjonalnych w ramach ról kierowniczych.(abstrakt oryginalny)

First part of this paper describes the idea and definition of transferable competencies, as well as examples of studies in this area. The empirical part of the study covers an analysis of recruitment requirements included in job advertisements, from the perspective of transferable competencies. Transferability itself has been assessed from the perspectives of possible transfer of competencies among different managerial positions in various functional areas of an organization. This analysis allowed to pinpoint the most important managers' transferable competencies from the point of view of a different organization and among managerial functions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Critical Skills Needs and Resources for the Changing Workforce, report Society for Human Resources Management, http://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Articles/Documents/Critical%20Skills%20Needs%20and%20Resources%20for%20the%20Changing%20Workforce%20Survey%20Report.pdf, 2007.
  2. Heery E., Noon M., A Dictionary of Human Resource Management, Oxford University Press, 2001.
  3. Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2008.
  4. King A.W., Fowler S.W., Zeithaml C.P., Managing organizational competencies for competitive advantage: The middle-management edge, "Academy of Management Executive" 2001, vol. 15, no 2.
  5. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009, PARP, Warszawa 2009.
  6. Prosperity for all in the global economy - world class skills, Leitch Review of Skills, Final Report, Wielka Brytania, 2006.
  7. Raelin J.A., Cooledge A.S., From generic to organic competencies, "Human Resource Planning" 1995, vol. 18, no 3.
  8. Skills for improved productivity, employment growth and development, ILO, http://www.ilo.org/skills/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_103624/index.htm, 2007-2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu