BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrycka Małgorzata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zmiany w strukturze zatrudnienia, poziomie wynagrodzenia i kwalifikacjach pracowników w Polsce
Changes in the Structure of Employment, Level of Salary and Employees' Qualifications in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 131-140, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Struktura zatrudnienia, Wynagrodzenia
Employment structure, Remuneration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w sektorach ekonomicznych gospodarki narodowej z punktu widzenia przemieszczeń pracowników, ich wykształcenia oraz poziomu wynagrodzenia w latach 2000-2009. Obserwowane zmiany w strukturze zatrudnienia są jedną z ważniejszych charakterystyk określających rozwój gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the following elaboration is to present the mentioned transformations that occurred in the sectors of national economy from the perspective of employees' displacement, their competence and level of salaries in 2008-2009. The noticeable transformations of the employment structure are one of the most essential factors determining the economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchflower D.G., Oswald A.J., The Wage Curve, Working Paper, no. 3181, NEBER, Cambridge 1990.
 2. Blanchflower D.G., Oswald A.J., The Wage Curve, MIT Press, Cambridge, MA, 1994.
 3. Clark C., The Conditions of Economic Progress, Macmillan, London 1940.
 4. Fisher A.B.G., Production, primary, secondary and tertiary, "The Economic Records" 1939, no. 28.
 5. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Fourastie J., Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Köln 1954.
 7. Galenson W., Economic development and the sectoral expansion of employment, "International Labour Review" 1963, no. 6.
 8. Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, "Ekonomista" 2005, nr 1.
 9. Góra M., Sztanderska U., Regional Differences in Labour Market in Poland: Earnings, Unemployment Flows and Rates, Discussion Paper no. 48, info Institute for Economic Research, 1998.
 10. Kabaj M., Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa 1972.
 11. Kaczmarczyk P., Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, http://mighealth.net/pl/images/d/ d4/Raport_fise_wspolczesne.pdf.
 12. Kotlorz D., Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy, GWSH, Katowice 2004.
 13. Kumor P., Zależność nierówności płac od poziomu rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 7-8.
 14. "Mały Rocznik Statystyczny GUS", 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840_2144PLK_HTML.htm.
 15. Marcinkowska I., Ruzik A., Strawiński P., Walewski M., Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 16. Menz L., Der tertiäre Sektor, Der Dienstleistungsbereich in den modernen Volkswirtschaften, Zürich 1965.
 17. "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" 2009, GUS, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PM_rocznik_stat_miedzynarodowy_2009.pdf.
 18. Rogut A., Krzywa płac w gospodarce polskiej w latach 1995-2005, "Bank i Kredyt" 2005, nr 4.
 19. Rogut A., Presja płacowa a bezrobocie równowagi, [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, red. W. Kwiatkowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 131-135.
 20. Triantis S.G., Economic progress, occupational redistribution and international terms of trade, "The Economic Journal" 1953.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu