BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozważania na temat narodowego stylu zarządzania
A few Remarks on Nation Management Style
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 668-677, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Wpływ kulturowy, Styl zarządzania, Kultura organizacyjna
Cultural influence, Management style, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja i otwieranie się jednych krajów na drugie zwraca uwagę na problemy przywództwa i praktyk organizacyjnych w różnych krajach. Celem artykułu jest poszukiwanie zależności pomiędzy praktykami i wartościami właścicieli - zarządzających - oraz wartościami kultur narodowych, które determinują narodowe style zarządzania. Analiza problemu jest przeprowadzona na podstawie skandynawskiego i polskiego stylu zarządzania.(abstrakt oryginalny)

When considering the increased globalization, there is a pressing need for a more thorough understanding of cultural influences on leadership and organizational practices. The aim of this paper is to analyze a relation between top manager's values and practices and national culture, which is a strong determinant of nation management style. The analysis concentrates on Swedish and Polish management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burns J., Leadership, Harper&Row, New York 1978.
 2. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., The Seven Cultures of Capitalism. Value Systems for Creating Wealth in the United States, Japan, Germany, France, Britain, Sweden and the Netherlands, Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc., Doubleday 1993.
 3. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 4. House R., Hanges P.J., Ruiz-Quantanilla A., GLOBE. The global leadership and organizational behavior. Effectiveness: research program, "Polish Psychological Bulletin" 1997, vol. 28 (3).
 5. Ingvar Kamprad, wydanie 12/2010, http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Ingvar-Kamprad/, dostęp: 16.03.2010.
 6. Kotter J.P., The Leadership Factor, Free Press, New York 1988.
 7. Kruk topi rekina, 31.01.2009, http://www.rp.pl/artykul/2,256265_Kruk_topi_rekina.html, dostęp: 29.11.2009.
 8. Najbogatsi ludzie świata 2009, 9.04.2009, http://www.forbes.pl/forbes/2009/04/09/036_najbogatsi_ludzie_swiata.html, dostęp: 28.11.2009.
 9. Nasierowski W., Mikuła B., Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstede's Indices, Organization Studies 1998.
 10. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 11. Ronen S., Comparative and Multinational Management, Wiley & Sons, New York 1986.
 12. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View, Jossey-Bass Pub., CA, San Francisco 1985.
 13. Siła Kruków, 25.11.2008, http://media.wp.pl/kat,1022939,wid,10613412,wiadomosc.html?ticaid=19298, dostęp: 24.11.2009.
 14. Solarz J.K., Narodowe style zarządzania: mity czy fakty?, Ossolineum, Wrocław 1984.
 15. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 16. Szumlewicz P., Kraje skandynawskie najbardziej rozwinięte, 12.03.2008, http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/artykuly/default.aspx?id=41250, dostęp: 12.02.2010.
 17. Trompenaars F., Riding the Waves of Culture. Understanding Cultural Diversity in Business, The Economist Books, Brealey, London 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu