BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horodecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja budżetu i polityki budżetowej w Wielkiej Brytanii jako wynik oddziaływania otoczenia
Evolution of the Budget in Great Britain as a Consequence of Evolving Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 154-169, tab., bibliogr. 55 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Budżet, Polityka gospodarcza
Budget, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Budżet jest w obecnych czasach bardzo wrażliwym tematem zwłaszcza w realizacji polityki społecznej. Konieczność zapewnienia harmonii między rozwojem gospodarczym, który hamują zbyt wysokie obciążenia podatkowe, a pokojem społecznym, który zapewnia wystarczająco wysoki poziom zabezpieczenia społecznego (czyli wydatków budżetowych), jest nie tylko dylematem obecnej postindustrialnej epoki, ale również wcześniejszych: merkantylizmu (poł. XVI w. do poł. XVIII w.) i industrializmu (poł. XVIII w. do poł. XX w.). Podstawową tezą artykułu jest to, że zmiany zachodzące w budżecie i w polityce budżetowej są spowodowane zmianami w otoczeniu, zwłaszcza tymi charakterystycznymi dla danego etapu ewolucji. (abstrakt oryginalny)

Nowadays budget is a very sensible topic, especially if one considers the implementation of social policy. The necessity of achieving a harmony between economic growth hampered by the heavy burden of taxes and social harmony achieved by ensuring an appropriate level of social security (budget expenditures) is the problem not only of the current postindustrial stage of evolution, but concerns the previous stages, such as: mercantilism (second half of the 16th century - mid-18th century) and industrialism (mid-18th century - mid-20th century), too. The main assumption of this article is that budget transformation and budgetary policy modifications are a consequence of the evolving environment, and are caused in particular by changes typical for the examined stage of evolution. In the analysed period there are specific development tendencies in the budget itself, in its share in the national product, and in the share of particular revenue and expenditure groups in the budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alsop J.D., Theory and practice of Tudor taxation, "The English Historical Review" 1982, vol. 97, no. 382, s.1-30.
 2. Brewer J., The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1990.
 3. Cameron R., Historia gospodarcza świata: od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
 4. Cannon J., Aristocratic Century: The Peerage of Eighteenth-Century England, Cambridge University Press, Cambridge 1984.
 5. Comstock A., British income tax reform, "The American Economic Review" 1920, vol. 10, no. 3.
 6. Cooper J.P., The social distribution of land and men in England, 1436-1700, "The Economic History Review" 1967, vol. 20, no. 3, s. 419-436.
 7. Deane P., Cole W.A., British Economic Growth 1688-1959, Cambridge University Press, Cambridge 1962.
 8. Dietz F.C., English Public Finance: English Government Finance, 1558-1641, Barnes and Noble, New York 1964.
 9. Economic Surveys, OECD, Place Published 1998.
 10. Elton G.R., England unter den Tudors, Callwey, München 1983.
 11. Feinstein C.H., Capital accumulation and the industrial revolution, [w]: The Economic History of Britain since 1700, red. R. Floud, D. McCloskey, Cambridge University Press, Cambridge 1983, s. 128-142.
 12. Fritschy W., Taxation in Britain, France, and the Netherlands in the eighteenth century, "Economic and Social History in the Netherlands" 1990, vol. 2.
 13. Gołębiewski G., Polityka budżetowa, Studia BAS, 2010.
 14. Grundzüge der Wirtschaftspolitik 2001. Statistischer Anhang, Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxembourg 2001.
 15. Guy J., Tudor England, Oxford University Press, Oxford 1990.
 16. Habakkuk H.J., The market for monastic property, 1539-1603, "The Economic History Review" 1958, vol. 10, no. 3, s. 362-380.
 17. History and Functions of Government Departments, HMSO, Place Published 1993.
 18. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 19. Hoyle R.W., Crown, Parliament and taxation in sixteenth century England, "The English Historical Review" 1994, vol. 109, no. 434, s. 1174-1196.
 20. Hoyle R.W., Taxation and the mid-Tudor crisis, "The Economic History Review" 1998, vol. 51, no. 4, s. 649-975.
 21. Hudson P., The Industrial Revolution, Edward Arnold, London 1992.
 22. International Financial Statistics, IMF, Place Published 1990.
 23. Issing O., Berg H., Allgemeine Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 1993.
 24. Johnson C., The Economy under Mrs Thatcher: 1979-1990, Penguin Books, London 1991.
 25. Johnson P., Elizabeth I. A Study in Power and Intellect, Weidenfeld & Nicolson, London 1974.
 26. Kellenbenz H., Der Merkantilismus und die soziale Mobilität in Europa, Franz Steiner, Wiesbaden 1965.
 27. Kędzierski J.Z., Dzieje Anglii 1485-1939, Ossolineum, Wrocław 1986.
 28. Lindert P.H., English population, wages, and prices: 1541-1913, "Journal of Interdisciplinary History" 1985, vol. 15, no. 4, s. 609-634.
 29. Lindert P.H., Unequal English wealth since 1670, "The Journal of Political Economy" 1986, vol. 94, no. 6, s. 1127-1162.
 30. Lockyer R., Tudor and Stuart Britain. 1471-1714, Longman, London 1985.
 31. Lottes G., Die Glorreiche Revolution - ein Einschnitt in der englischen Sozialgeschichte, [w]: Großbritannien in Geschichte und Gegenwart, red. W.D. Gruner, Krämer, Hamburg 1994, s. 71-88.
 32. Mathias P., The First Industrial Nation. An Economic History of Britain. 1700-1914, Methuen, London 1969.
 33. Mathias P., O'Brien P.K., Taxation in Britain and France, 1715 1810: A comparison of the social and economic incidence of taxes collected for the central governments, "The Journal of European Economic History" 1976, vol. 5, s. 601-650.
 34. Maurois A., Dzieje Anglii, Galster, Lauter i Rutkowski Warszawa 1946.
 35. National Income and Expenditure, HMSO, Central Statistical Office, London 1982.
 36. Neale J.E., Elizabeth I and Her Parliaments 1559-1581, Jonathan Cape, London 1953.
 37. North D.C., Weingast B.R., Constitutions and commitment: The evolution of institutional governing public choice in seventeenth-century England, "The Journal of Economic History" 1989, vol. 49, no. 4, s. 857-882.
 38. O'Brien P.K., English State Taxes and Other Revenues, 1761-1815, Institute of Historical Research, London 1992.
 39. O'Brien P.K., The political economy of British taxation, 1600-1815, "The Economic History Review" 1988, vol. 41, no. 1, s. 1-32.
 40. O'Brien P.K., Hunt P.A., England 1485-1815, [w]: The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815, red. R. Bonney, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 53-100.
 41. Outhwaite R.B., Royal borrowing in the reign of Elisabeth I: The aftermath of Antwerp, "The English Historical Review" 1971, vol. 86, no. 339, s. 251-263.
 42. Rule J., The Vital Century: England's Developing Economy, 1714-1815, Longman, London 1995.
 43. Russel C., English land sales, 1540-1640: A comment on the evidence, "The Economic History Review" 1972, vol. 25, no. 1, s. 117-121.
 44. Sandford C., Economics of Public Finance. An Economic Analysis of Government Expenditure and Revenue in the United Kingdom, Pergamon Press, Oxford 1984.
 45. Schumpeter E.B., English prices and public finance, 1660-1822, "Review of Economic and Statistics" 1938, vol. 20, no. 1, s. 21-37.
 46. Streit M.E., Theorie der Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005.
 47. Tanner J.R., Tudor Constitutional Documents, 1485-1603, Cambridge University Press, Cambridge 1951.
 48. Tawney R.H., Power E., Tudor Economic Documents (II). Commerce, Finance and the Poor Law, Longman, London 1965.
 49. Teichmann U., Wirtschaftspolitik: Eine Einführung in die demokratische und die instrumentelle Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2001.
 50. Turner M., Enclosures in Britain 1750-1830, [w]: The Industrial Revolution. A Compendium, red. L.A. Clarkson, Macmillan, London 1990, s. 211-296.
 51. Veverka J., The growth of government expenditure in the United Kingdom since 1790, "Scottish Journal of Political Economy" 1983, vol. 10, no. 1, s. 111-127.
 52. Vries J. de, The industrious revolution and economic growth, 1650-1830, [w]: The Economic Future in Historical Perspective, red. P.A. Davis, M. Thomas, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 43-71.
 53. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 54. Woll A., Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 1992.
 55. Wyndham K.S.H., Crown land and royal patronage in mid-sixteenth century England, "The Journal of British Studies" 1980, vol. 19, no. 2, s. 26-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu