BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czy ekonomia wiedzy powoduje zmianę roli menedżera?
Whether Knowledge Economy Changes Classical Layout of Managerial Role?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 678-687, tab., bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Nowa Gospodarka, Renta ekonomiczna, Mentoring, Zawód pośrednika
New Economy, Economic annuities, Mentoring, Profession of an intermediary
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie ról menedżera w organizacjach biznesowych funkcjonujących w ramach nowej gospodarki. Ukazano w nim ewolucję kształtowania się tzw. klasycznego podejścia zarządzania z punktu widzenia roli menedżera. Przedstawiono podstawowe zasady zarządzania opartego na podejściu zasobowym ze szczególnym uwzględnieniem kategorii renty ekonomicznej, którą organizacja może przywłaszczyć z zasobów, zwłaszcza renty w rozumieniu Ricardo, renty organizacyjnej czy renty menedżerskiej. W efekcie rozważań prowadzonych w artykule można postawić tezę, że rola menedżera odnosi się do budowania wartości, a zasoby sprzyjają temu celowi, gdyż są podstawą przywłaszczania renty ekonomicznej. W tekście na podstawie literatury i badań empirycznych przestudiowano role menedżera w nowej gospodarce.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show the manager's role in the business organization functioning under new economy. The author shows the evolution of classical management approaches from the perspective of the manager's role in business. Then she presents basic principles of Resource-Based Management particularly taking into consideration the category of economic pension which an organization can convert from resources, especially such as Ricardian pension, organizational pension or managerial pension. The conclusion of these deliberations is that manager's role refers to building goodwill and resources which are the bases of economic pension's converting. In the final part the manager's role in the new economy is explored based on the literature research and empirical study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez S.A., Barney J.B., Organizing rent generation and appropriation: toward a theory of the entrepreneurial firm, "Journal of Business Venturing" 2004, no 19.
 2. Amit R., Schoemaker P.J. Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, no 14.
 3. Barney J., B., Resource-based theories of competitive advantage: a ten year retrospective on the resource-based view, "Journal of Management" 2001, no 27.
 4. Berson Y., Nemanich L., Waldman D., Galvin B., Keller R., Leadership and organizational learning: a multiple levels perspective, "The Leadership Quarterly" 2006, no 17.
 5. Castanias R., Helfat C., The managerial rents model: theory and empirical analysis, "Journal of Management" 2001, no 27.
 6. Conner K.R., A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: Do we have a new theory of the firm?, "Strategic Management Journal" 1991, no 20.
 7. Desouza K., Strategic contributions of game rooms to knowledge management: some preliminary insights, "Information and Management" 2003, no 41.
 8. Dierickx I., Cool K., Asset stock accumulation and sustainable of competitive advantage, "Management Science" 1989, vol. 35, no 12.
 9. Grant R., Toward a knowledge-based theory of the firm, "Strategic Management Journal" 1996, summer special issue, vol. 17.
 10. Hansen M., Nohria N., Tierney T., What's your strategy for managing knowledge?, "Harvard Business Review", March-April 1999.
 11. Kogut B., Zander U., Knowledge of the firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology, "Organization Science" 1992, vol. 3, no 3.
 12. Krogh von G., Care in knowledge creation, "California Management Review" 1998, no 40.
 13. Mahoney J.T., A resource-based theory of sustainable rents, "Journal of Management" 2001, no 27.
 14. Mathews J.A., Rents vs. profits. What are the appropriate goals of strategizing?, materiały konferencyjne, Kopenhaga, 12-14.12.2006.
 15. Nonaka I., The knowledge creating company, "Harvard Business Review" 1991, no 69.
 16. O'Reilly C., Tushman M., The ambidextrous organization, "Harvard Business Review" 2004, no 1.
 17. Peteraf M.A., Barney J.B., Unraveling the resource-based tangle, "Managerial and Decision Economics" 2003, vol. 24, no 4.
 18. Peteraf M.A., The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14, no 3.
 19. Petrash G., Dow's journey to a knowledge value management culture, "European Management Journal" 1996, no 14.
 20. Quinn R., Faerman S., Thompson M., McGrath M., Profesjonalne zarządzanie, Warszawa 2007.
 21. Robinson J.P., What is the new economy?, "The Work Place" 2000, no 4.
 22. Roth J., Enabling knowledge creation: learning from a r&d organization, "Journal of Knowledge Management" 2003, no 7.
 23. Schoemaker P.J.H., Strategy, complexity and economic rent, "Management Science" 1990, vol. 36, no 10.
 24. Spender J., Making knowledge as the basis of a dynamic theory of the firm, "Strategic Management Journal" 1996, no 17(1).
 25. Spender J.C., Rethinking organizational rents: the place of collective knowledge and Penrose rents in strategic analysis, rozszerzona wersja artykułu: Organizational Knowledge, Collective Practice and Penrose Rents, 1994, "International Business Review" 2006, vol. 3, no 4, www.jcspender.com/uploads/Spender.
 26. Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wrocław 2007.
 27. Suresh R., What future users may expect, "Journal of Knowledge Management" 1999, vol. 3, no 2.
 28. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, [w:] G. Dosi, R. Nelson, S. Winter (red.), The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, Oxford University Press, New York 2000.
 29. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 30. Yang J.T., Knowledge sharing: investigating appropriate leadership roles and collaborative culture, "Tourism Management" 2007, no 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu