BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stompór-Świderska Jagoda (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Źródła informacji w procesie podejmowania kluczowych decyzji zawodowych przez menedżerów
Sources of Information in the Process of Taking Key Professional Decisions by Managers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 688-698, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Źródła informacji, Decyzje kierownicze
Decision making, Information source, Management decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnienia poszukiwania źródeł informacji przez menedżerów podejmujących kluczowe decyzje zawodowe oraz przedstawia doniesienie z badań empirycznych. Kluczowe decyzje zawodowe dotyczą ważnego dla decydenta przedmiotu decyzji związanego z jego życiem zawodowym. Decyzje te mają istotne konsekwencje zawodowe dla decydenta. Gromadzenie informacji odnoszących się do zadania decyzyjnego jest bardzo ważnym etapem podejmowania decyzji. Dużą rolę odgrywają tu ocena wiarygodności źródeł informacji, modyfikacja własnych decyzji pod wpływem informacji oraz poszukiwanie nowych źródeł informacji.(abstrakt oryginalny)

This article refers to the question of searching for the suitable information sources by managers taking key-professional decisions. Additionally, this article presents the results of empirical research. Key-professional decisions refer to the important subject of a decision relating to the professional life of a decision-taker. These decisions cause important, significant consequences for the decision-taker. Very important stage of taking decisions is gathering of information referring to the decision. A credible evaluation of the information source, a modification of own decisions under influence of information and searching for new information sources play an important role in the decision-taking process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biela A., Informacja a decyzja. Badania eksperymentalne a zakresu psychologii rozwojowej, PWN, Warszawa 1976.
 2. Biela A., Chlewiński Z., Walesa Cz., Rozwój dokonywania decyzji, "Roczniki Filozoficzne" 1978, 26, s. 5-24.
 3. Biela A., Chlewiński Z., Walesa Cz., Developmental aspects of decision making, [w:] L. Sjöberg T., Tyszka J.A., Wise (red.), Human Decision Making, Karlshamn 1983, s. 291-311.
 4. Etzioni A., Normative-affective factors: Toward a new decision-making model, "Journal of Economic Psychology" 1988, 9, s. 125-150.
 5. Kaladijeva M.A., Swanson G.A., Intelligence and living systems: A decision - making perspective, "Systems Research and Behahioral Sciece" 2004, 21, s. 147-172.
 6. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 7. Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 8. Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 9. Özerd G., Karasakal E., A parallel between regret theory and outranking methods for multicriteria decision making under imprecise information, "Theory and Decision" 2008, 66, s. 45-70.
 10. Pitz G.F., On the processing of information: probabilistic and otherwise, "Acta Psychologica" 1970, 34, s. 201-213.
 11. Próchniak P., Podejmowanie ryzyka a sens życia człowieka. Empiryczne badania psychologiczne, Słupsk 2005.
 12. Szaniawski K., Kryteria podejmowania decyzji, [w:] J. Kozielecki (red.), Problemy psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1971.
 13. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Walesa Cz., Psychologiczna analiza decyzji życiowo doniosłych (empiryczne badania wybranych grup młodzieży), [w:] Wykłady z psychologii w KUL w r. ak. 1985/86, Lublin 1988, s. 277-350.
 15. Zimbardo F.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu