BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczek Anna (Koszalin University of Technology), Wachowicz Ewa (Koszalin University of Technology)
Tytuł
Heat and mass exchange model in the air inside a greenhouse
Model procesu wymiany ciepła i masy w powietrzu wewnątrz szklarni
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 185-195, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Modele matematyczne, Mikroklimat, Budynki inwentarskie
Mathematical models, Microclimate, Farm building
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy było opracowanie matematycznego modelu wymiany ciepła i masy w powietrzu wewnątrz wielkogabarytowej szklarni, w której prowadzona jest towarowa uprawa roślin. Podczas formułowania modelu wykorzystano m.in. modele opisane w literaturze i wyniki badań eksperymentalnych. Opracowany model matematyczny został zaimplementowany do programu MATLAB/Simulink, a symulacje przeprowadzone z udziałem modelu komputerowego wykorzystano do przeprowadzenia graficznej i statystycznej walidacji modelu. Analiza wyników symulacji pozwala na stwierdzenie logicznej poprawności opracowanego modelu, a także umożliwia określenie punktów krytycznych niedopasowania modelu. Na dokładność opracowanego modelu wymiany ciepła wpływa przede wszystkim stopień jego uproszczenia. Aby opracowany model mógł być wykorzystany, np. do celów sterowniczych, wymaga większego uszczegółowienia.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to draw up a mathematical model of heat and mass exchange in air inside a big-size greenhouse, where a commodity cultivation of plants is carried out. During formulation of the model, inter alia, models described in literature and results of experimental research were used. A developed mathematical model was implemented to MATLAB/Simulink programme and simulations carried out with a computer model were used for carrying out graphical and statistical validation of a model. Analysis of simulation results allows statement of logical correctness of the developed model and makes possible to determined critical points of failure to adjust the model. Degree of simplification of the developed heat exchange model influences precision of the developed model. In order to use the developed model e.g. for control purposes, it requires to be more detailed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boaventura Cunha, J. (2003). Greenhouse Climate Models: An Overview, EFITA Conference. Obtained from: http://automatica.dei.unipd.it/public/Schenato/TESI/Tosin_2009/materiale/GREENHOUSE %20CLIMATE%20MODELS%28stamp%29.pdf.
  2. Bot, G.P.A. (1983). Greenhouse Climate: from physical processes to a dynamic model. PhD Thesis, Agricultural University of Wageningen. Obtained from: http://www.library.wur.nl/WebQuery/clc/196119.
  3. Jong, de T. (1990): Natural ventilation of large multi- span greenhouse. Ph.D dissertation, Agricultural University of Wageningen. Obtained from: http://www.library.wur.nl/WebQuery/clc/282224.
  4. Kurpaska, S. (2006): Zapotrzebowanie na wodę pomidorów szklarniowych z uwzględnieniem sterowalnych czynników otaczającego klimatu. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 261-269.
  5. Kurpaska, S. (2007). Szklarnie i tunele foliowe. Poznań, PWRiL, ISBN 978-83-09-01024-1
  6. Makać, W.; Urbanek-Krzysztofiak, D. (2010): Metody opisu statystycznego. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN: 83-7017-597-X.
  7. Raczek, A. (2012). Modelowanie klimatu szklarni. Materiały IX Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych, Koszalin, ISBN 978-83-7365-297-2, 151-160.
  8. Tap, F. (2000). Economics-based Optimal Control of Greenhouse Tomato Crop Production, Thesis Wageningen Agricultural University. ISBN 9058082369. Obtained from: http://www.library.wur.nl /WebQuery/clc/971399.
  9. Wachowicz, E. (2006). Lingwistyczny model procesów zachodzących w szklarni. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 527-536.
  10. Zwart, de H.F. (1996). Analyzing energy saving options in greenhouse cultivation using simulation model. Ph.D. dissertation, Agricultural University of Wageningen, ISBN 90-5485-533-9. Obtained from: http://www.library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/32454.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.020
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu