BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudy Stanisław (University of Life Sciences in Lublin), Kozak Paweł (University of Life Sciences in Lublin), Krzykowski Andrzej (University of Life Sciences in Lublin), Dziki Dariusz (University of Life Sciences in Lublin), Polak Renata (University of Life Sciences in Lublin), Wójcik Jerzy (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Analysis of possibilities of recovering and storing heat from cooling installation of the tunnel freezer
Analiza możliwości odzyskiwania i magazynowania ciepła z instalacji chłodniczej tunelu
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 197-208, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ciepłownictwo, Maszyny i urządzenia, Badania właściwości fizycznych
Heating, Machinery and equipment, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przeprowadzono analizę możliwości odzyskiwania i magazynowania energii cieplnej z instalacji chłodniczej fluidyzacyjnego tunelu zamrażalniczego a następnie jej magazynowania. Do odzysku ciepła wykorzystano płytowy wymiennik ciepła umieszczony za sekcją sprężarek a podgrzana woda opuszczająca wymiennik przekazywała ciepło poprzez wężownicę do zasobnika ciepła. Wyznaczono ilość ciepła możliwego do odzyskania z instalacji chłodniczej w zależności od obciążenia tunelu chłodniczego i zmiany temperatury wody w zasobniku w trakcie trwania procesu.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of possibilities of recovering and storing thermal energy from a cooling installation of the fluidization tunnel freezer and then its storing. A plate heat exchanger placed behind a section of compressors was used for heat recovery and the heated water that leaves the exchanger transferred heat through a pipe coil to the heat dispenser. The amount of heat possible to be recovered from cooling installation in relation to burdening of the cooling tunnel and the change of water temperature in a dispenser during the process was determined.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gazda, W. (2002). Wybrane aspekty wykorzystania ciepła odpadowego ze skraplacza urządzenia chłodniczego do przygotowania c.w.u. Chłodnictwo i Klimatyzacja, 11, 38-42.
 2. Kurpaska, S. (2003). Analiza energetyczna magazynowania nadwyżek ciepła przy ogrzewaniu tunelu foliowego. Inżynieria Rolnicza, 9(51), 309-316.
 3. Kurpaska, S. (2007). Analiza energetyczna dolnych źródeł ciepła pompy grzewczej przy ogrzewaniu tunelu foliowego. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 103-110.
 4. Łapczyńska-Kordon, B.; Ślipek, Z.; Hebda, T. (2013). Analiza egzergetyczna pieca piekarniczego. Inżynieria Rolnicza, 4(148)T.2, 95-102.
 5. Oberg, J. (2005). Odzysk ciepła - wybór czy konieczność? Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 3, 120-121.
 6. Rutkowski, K. (2008). Analiza energetyczna wybranych typów szklarni. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 249-255.
 7. Staniszewski D., Bonca Z. (2006). Aspekt techniczno-ekonomiczny odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 1, 12-21.
 8. Targański, W. (2009). Odzysk ciepła z układu chłodniczego. Chłodnictwo, 11, 22-25.
 9. Targański, W. (2011). Odzysk ciepła z instalacji chłodniczych w przemyśle owocowo-warzywnym. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 10, 22-26.
 10. Wojdalski, J.; Dróżdż, B.; Chamerska, A. (2008a). Energetyczne aspekty pracy pieców piekarskich. Inżynieria Rolnicza 1(99), 413-418.
 11. Wojdalski, J.; Dróżdż, B.; Rauzer, A. (2008b). Analiza zużycia energii i wody w zakładzie przetwórstwa zielarskiego. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 419-424.
 12. Zander, L.; Zander, Z. (2003). Projektowanie płytowych wymienników ciepła. Instalacje Sanitarne, 2(7), 27-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.021
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu