BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stor Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kwalifikacje i kompetencje kadry menedżerskiej korporacji międzynarodowej w gospodarce opartej na wiedzy
Qualifications and Competence of Managerial Staff in an International Corporation in the Knowledge-Based Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 699-712, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Korporacje międzynarodowe, Kadra kierownicza, Kwalifikacje menedżera, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
International corporation, Managerial staff, Managerial qualifications, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w sytuacji intensyfikowania się procesów umiędzynarodawiania działalności gospodarczej i globalizacji gospodarki światowej stawia korporacje międzynarodowe oraz stosowane w nich koncepcje, metody i strategie zarządzania przed nowymi wyzwaniami. W tym kontekście głównym celem artykułu jest omówienie tych kwalifikacji i kompetencji kadry menedżerskiej, które mają istotne znaczenie dla korporacji międzynarodowych ze względu na specyficzne uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Prowadzona dyskusja osnuta jest wokół tezy, że GOW stawia przed międzynarodową kadrą menedżerską nowe wymagania ze względu na jej cechy psychologiczne, wiedzę, umiejętności i kompetencje determinowane specyficznymi czynnikami otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego korporacji międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)

Knowledge-based economy issues new challenges towards managerial staff of international corporations, referring both to the management methods they apply and to the qualifications and authority they possess. This is why the main goal of this paper is to discuss the changing requirements of managerial qualifications and authority that are molded by a new approach to management, being a response to core changes in corporate external and internal environments in the context of the knowledge-based economy. The following factors of external environment are discussed: legal, political, economic, geographic, societal, cross-cultural, and technological. And as about new management methods, the main considerations cover three core management processes: entrepreneurial, integrative, and renewal. Separate concern is devoted to the evolution of human vision and its contemporary concept since this creates new requirements within the frame of managerial qualifications and authority.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett C.A., Ghoshal S., Building multidimensional capabilities: the management challenge, [w:] C.A. Bartlett, S. Ghoshal, J. Birkinshaw (red.), Transnational Management. Texts, Cases, and Readings in Cross-Border Management, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004a.
 2. Bartlett C.A., Ghoshal S., Preparing for the future: evolution of the transnational, [w:] C.A. Bartlett, S. Ghoshal, J. Birkinshaw (red.), Transnational Management. Texts, Cases, and Readings in Cross-Border Management, (McGraw-Hill/Irwin, New York 2004b.
 3. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, AE, Wrocław, 2003.
 4. Cushman D. P., Sanderson King S., Communication and High-Speed Management, State University of New York Press, New York 1995.
 5. Doz Y., Santos J., Williamson P.J., The new global game: how your company can win in the knowledge economy, [w:] C.A. Bartlett, S. Ghoshal, J. Birkinshaw (red.), Transnational Management. Texts, Cases, and Readings in Cross-Border Management, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004.
 6. Foreign Direct Investment, http://stats.unctad.org/FDI, dostęp 6.06.2009.
 7. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 8. Mendenhall M.E., Oddou G.R., Stahl G.K. (red.), Reading and Cases in International Human Resource Management, Routlege, Taylor & Francis Group, London, New York 2007.
 9. Mockler, R.J., Multinational Strategic Management. An Integrative Entrepreneurial Context-Specific Process. International Business Press. An Imprint of The Haworth Press, Inc. New York, London 2002.
 10. Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap przemian społeczno-gospodarczych krajów transformacji systemowej. [w:] J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek (red.), Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, SGH, Warszawa 2004.
 11. Rowley J., The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy, "Journal of Information Science"2007, vol. 33, no 2.
 12. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 13. Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, AE, Wrocław 2007.
 14. Stor M., Umiejętność komunikowania międzykulturowego a wzajemna ocena kwalifikacji międzynarodowej kadry menedżerskiej, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 15. Stor M., Dualizm polskiej kultury narodowej w praktyce organizacyjnej korporacji międzynarodowych w Polsce, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009a.
 16. Stor M., Wyzwania wobec międzynarodowej kadry menedżerskiej w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009b.
 17. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, Penguin Group, New York 2008.
 18. The Knowledge-Based Economy, OECD/GD(96)102, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris 2006.
 19. Tomaszewska H., Przewodnik po gospodarce opartej na wiedzy "Technologie i Przemysł", wiosna 2004.
 20. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa 2004.
 21. Zhu Z., Knowledge management: towards a universal or cross-cultural context?, "Knowledge Management Research & Practice, 2002, vol. 2.
 22. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu