BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopa Roman (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Komarnicki Piotr (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Młotek Małgorzata (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Distribution of surface thrusts on avocado fruit at the constant load value
Rozkładów nacisków powierzchniowych dla awokado przy stałej wartości obciążenia
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 209-220, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Badania właściwości fizycznych, Maszyny i urządzenia
Fruit, Physical properties research, Machinery and equipment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W przeprowadzonych badaniach zaprezentowano wyniki pomiarów nacisków powierzchniowych awokado odmiany Fuerte w teście ściskania promieniowego pomiędzy płaskimi płytami przy stałej wartości obciążenia z uwzględnieniem czynnika czasu. Test przeprowadzono przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej Instron 5566. Na dolnej płycie pod ściskanym owocem Awocado umieszczony został czujnik systemu Tekscan o numerze 5076. Pozwoliło ta na ciągłą obserwację warstwic nacisków powierzchniowych na powierzchni styku oraz wyznaczenie rozkładu nacisków powierzchniowych pomiędzy awokado z płytą dolną maszyny wytrzymałościowej. Wyznaczono warstwice i rozkłady nacisków powierzchniowych w różanych etapach testu pełzania. Wykazano, że maksymalne i średnie wartości nacisków powierzchniowych ulegają wyraźnemu zmniejszeniu w trakcie całego testu. Rozkład nacisków powierzchniowych ma kształt typowy dla zagadnień kontaktowych w sprężystym zakresie odkształceń, gdzie maksymalne wartości znajdują się w centralnej strefie styku i mają rozkład zbliżony do krzywej parzystej. Pod koniec testu nastąpiło tylko nieznaczne wyrównanie rozkładu nacisków na powierzchni styku Awocado z elementem roboczym maszyny wytrzymałościowej.(abstrakt oryginalny)

In the tests, which were carried out, results of measurements of surface thrusts of Awocado Fuerte cultivar in the radial compression test between flat panels at the constant load value including time factor were presented. The test was carried out with the use of Instron 5566 testing machine. On the bottom panel, under the compressed Awocado fruit a sensor of Tekscan system number 5076 was placed. It allowed a constant observation of contour lines of surface thrusts on the contact surface and determination of distribution of surface thrusts between Awocado with a bottom panel of the testing machine. Contour layers and distribution of the surface thrusts in different stages of creep test were determined. It was proved that the maximum and average values of the surface thrusts are subject to minimum changes during the whole test. Distribution of surface thrusts has a shape typical for contact issues in a spring scope of deformation, where maximum values are in the central zone of contact and have distribution similar to the even number curve. At the end of the test, distribution of thrusts on the contact surface of Awocado with a working element of the testing machine took place at the end of the test.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryeh, E. A.; Strength, (2000). Strength Properties of Awocado. Pear Journal of Agricultural Engineering Research, 76, Issue 4, 389-397.
 2. Herold, B.; Geyer, M.; Studman, C.J. (2001). Fruit contact pressure distributions-equipment. Comput. Electron. Agric. 32, 167-179.
 3. Valente, M.; Chambarel, A.; Cordonnier, J.; Pumborios, M. (1996). Finite element modelling of heat transfer in Awocados. UR de Technologie BP 5035 34032 MontpeUier Cedex 1 France, 2, 123-129.
 4. Lewis, R.; Yoxall, A.; Marshall, M.B.; Canty, L.A. (2008). Characterizing pressure and bruising in apple fruit. Department of Mechanical Engineering, The University of Sheffield, Mappin Street, Sheffield S1 3JD, United Kingdom ,Wear, 264, 37-46.
 5. Nadulski, R. (2009). Wpływ czasu i warunków przechowywania jabłek na ich wybrane właściwości mechaniczne. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 107-116.
 6. Płocharski, W. J.; Konopacka, D. (1999). The relations between mechanical and sensory parameters of apples. Acta Horticulture, 485, 309-318.
 7. Płocharski, W. J.; Konopacka, D.; Zwierz, J. (2000). Comparison of Magness-Taylor's pressure test with mechanical, non-destructive methods of apples and pears firmness measurements. Int. Agrophysics, 14, 311-318.
 8. Rabelo, G.F.; Fabbro, I.M.; Linares, A.W. (2001). Contact stress area measurement of spherical fruit. Proceedings of Sensors in Horticulture III, 195-200.
 9. Siyami, S.; Brown, G.K.; Burgess, G.J.; Gerrish, J.B.; Tennes, B.R.; Burton, C.L.; Zapp, R.H. (1988). Apple impact bruise prediction models. Trans. Am. Soc. Agric. Eng. 41, 1038-1046.
 10. Stopa, R. (2010). Modelowanie deformacji korzenia marchwi w warunkach obciążeń skupionych metodą elementów skończonych. Monografie XCIII. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN 987-83-60574-97-3.
 11. Studman, J. (1999). Handling Systems and Packaging. In: F.W. Bakker-Arkema, Editor, CIGR Agricultural Engineering Handbook IV.3, American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, MI, 291-340.
 12. Van Zeebroeck, M.; Tijskens, E.; Liedekerke, PV.; Deli, V.; Baerdemaeker, JD.; Ramon, H. (2003). Determination of the dynamical behaviour of biological materials during impact using pendulum device. Journal of sound and vibration. 266(3), 465-480.
 13. Awocado, Itum group, obtained from:www.itum.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu