BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzik Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Współwystępowanie okresów wzrostu gospodarczego oraz kryzysów w Polsce i w innych krajach OECD
Synchronization of the Changes in Economic Activity in Polish Economy and in other OECD Countries during the Crisis and Economic Growth Periods
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 170-181, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Koincydentność, Kryzys gospodarczy, Globalizacja, Koniunktura gospodarcza
Coincidence, Economic crisis, Globalization, Business trends
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zjawisko "zarażania" jako jednej ze ścieżek transmisji międzynarodowych kryzysów ekonomicznych. Względem światowego cyklu koniunkturalnego przeprowadzono analizę synchronizacji wahań koniunktury gospodarczej w 36 krajach w okresach kryzysu oraz ożywienia gospodarczego. Istnieje duże podobieństwo w przebiegu wahań koniunktury gospodarczej w badanych krajach z cyklem ogólnoświatowym. Za występowaniem zjawiska zarażania przemawiają następujące przesłanki: podczas okresu kryzysu wartości współczynników korelacji pomiędzy gospodarką objętą kryzysem a gospodarką nazwaną "zarażaną" są zdecydowanie większe w stosunku do ich wartości w okresach wzrostu gospodarczego. Gwałtowność oraz skala wahań w okresie kryzysu są znacznie większe, niż wynikałoby to z klasycznej transmisji impulsów koniunkturalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the notion of "contagion" as one of the paths of transmitting international economic crises. It presents the results of the analysis of the synchronization of the changes in economic activity in the world and in another economies during the crisis periods. We observe high similarity in the course of the fluctuations of the economic activity in the studied countries with the economic fluctuations in the global economic situation. In the context of the presented definitions of transmission of economy through contagion, the following are the reasons for the occurrence of this phenomenon: During the crisis, the correlation between the infected economies and the economy which is regarded as infecting is stronger than in the period of economic growth. The range and the magnitude of the fluctuations during crises are bigger than it is suggested by the classic effect of transmission of the fluctuations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski M., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Bordo D., Antu M., P.Murshid, Are financial crises becoming increasingly more contagious? What is the historical evidence on contagion?, NBER Working Paper no. 7900, September 2000.
  3. Contagion of Financial Crises, World Bank, http://www.worldbank.org.
  4. Forbes K., Rigobon R., Contagion in Latin America: Definition, measurement, and policy implications, NBER Working Paper no. 7885, September 2000.
  5. Forbes K.,, Rigobon R., No contagion, only interdependence: measuring stock market co-movements, NBER Working Paper no. 7267, July 1999.
  6. Forbes K.,, Rigobon R., The Asian flu and Russian virus: Firm-level evidence on how crises are transmitted internationally, NBER Working Paper no. 7807, July 2000.
  7. Marczak K., Piech K., Czy grozi nam recesja? Egzogeniczność i synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski i obecny kryzys finansowy, http://www.ue.katowice.pl//?contentid=6135.
  8. Mazurek S., Ścieżki międzynarodowej transmisji kryzysów, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=457531.
  9. Mazurek S., Ścieżki międzynarodowej transmisji kryzysów, [w:] Koniunktura gospodarcza - od bańki internetowej do kryzysu subprime, red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Warszawa 2009.
  10. Morgenstern O., On the international spread of business cycles, "The Journal of Political Economy" 1943, vol. 51, no. 4.
  11. Neal L., Weidenmeier M., Crises in global economy from tulips to today: Contagion and consequences, NBER Working Paper no. 9147, Cambridge, MA, September 2002.
  12. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=457531.
  13. http://www.oecd.org/document/29/0,2340,en_2825_495677_35725597_1_1_1_1,00.html.
  14. http://www1.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/definitions.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu