BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świechowski Waldemar (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Doruchowski Grzegorz (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Godyń Artur (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Hołownicki Ryszard (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Tytuł
Spray application quality as affected by spray volume, nozzles and phenological growth stage of apples
Wpływ dawki cieczy, rodzaju rozpylaczy oraz fazy fenologicznej na jakość zabiegu ochrony w sadzie
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 229-237, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Badania właściwości fizycznych, Rolnictwo
Fruit, Physical properties research, Agriculture
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu dawki cieczy i rodzaju rozpylaczy na naniesienie i rozkład cieczy w koronie drzewa jabłoni oraz na pokrycie liści w różnych fazach fenologicznych. W badaniach stosowano zabiegi drobnokropliste (VMD=ok. 150 µm) i grubokropliste (VMD=ok. 400 µm) oraz dawki: 250, 500 i 750 l∙ha-1. Opryskiwanie znacznikiem fluorescencyjnym wykonano opryskiwaczem z poprzecznym systemem emisji Munckhof przy prędkości roboczej 5,0 km∙h-1. W okresie kwitnienia największe naniesienie uzyskano dla dawki 250 l∙ha-1 i zabiegu grubokroplistego, natomiast dawka 750 l∙ha-1 powodowała największe pokrycie w osi drzew. W okresie zawiązywania owoców naniesienie w osi drzewa utrzymywało się na tym samym poziomie niezależnie od dawki cieczy i wielkości kropel. W okresach zawiązywania i pełnego wykształcenia owoców największe pokrycie odnotowano dla zabiegów drobnokroplistych i dawek 500 i 750 l∙ha-1. Zabiegi grubokropliste powodowały dwukrotnie mniejsze pokrycie w osi drzew.(abstrakt oryginalny)

The objective of the studies was to determine the influence of spray volume and a nozzle type on product deposition and distribution in apple tree canopies, as well as spray coverage on leaves obtained in different phenological growth stages. The spray volumes 250, 500 and 750 l∙ha-1 were applied with fine spray and coarse spray nozzles generating droplets of VMD around 150 µm and 400 µm respectively. A cross-flow sprayer Munckhof was used at driving velocity 5.0 km∙h-1 to apply fluorescent dye as a spray liquid. During flowering the greatest deposition was obtained at the spray volume 250 l∙ha-1 applied with the coarse spray nozzles. The spray volume 750 l∙ha-1 resulted in the best coverage in the tree centre. During development of fruit, deposition in the canopy centre was at a constant level irrespective of the spray volume and a droplet size. At the stage of fruit maturity the best coverage was observed for fine spray nozzles and spray volumes 500 and 750 l∙ha-1. The use of coarse spray nozzles resulted in coverage reduction by 50%.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brunskill, R.T. (1956). Physical factors affecting the retention of spray droplets on leaf surfaces. Third British Weed Control Conference, Vol. 2, 593-603.
 2. Buyers, R.E.; Hickey, K.D.; Hill, C.H. (1971). Base gallonage per acre. Virginia Fruit, 60, 19-23.
 3. Doruchowski, G.; Svensson, S.A.; Nordmark, L. (1997). Spray deposit within apple trees of different sizes and geometry at low, medium and high spray volumes. IOBC/WPRS Bull. 19, 289-294.
 4. Doruchowski, G.; Hołownicki, R.; Godyń, A. (2013). Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, ISBN 978-83-60573-68-6.
 5. Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski, W. (2006). Rozkład cieczy użytkowej w drzewach podczas opryskiwania sadu jabłoniowego. Inżynieria Rolnicza, 2(77), 331-338.
 6. Knewitz, H.; Weisser, P.; Koch, H. (2002). Drift reducing spray application in orchards and biological efficacy of pesticides. International advances in pesticide application. Aspects of Applied Biology, 66, 231-236.
 7. Siegfried, W.; Holliger, E. (1996). Application technology in fruit-growing and viticulture. Field Trial Report, Swiss Federal Research Station, CH-8820 Wädenswil, 111.
 8. Szewczyk, A.; Łuczycka, D.; Owsiak, Z.; Cieniawska, B. (2013). Wpływ wielkości kropel na pokrycie opryskiwanych obiektów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53(4), 822-828.
 9. Travis, J.W.; Skroch, W.A.; Sutton, T.B. (1987 a). Effects of travel speed, application volume, and nozzle arrangement on deposition and distribution of pesticides in apple trees. Plant Disease, 71, 606-612.
 10. Travis, J.W. (1987 b). Effect of canopy density on pesticide deposition and distribution in apple trees. Plant Disease, 71, 613-615.
 11. Walklate, P.J.; Richardson, G.M.; Baker, D.E.; Cross, J.V.; Murray, R.A. (2000). Adjustment of an axial fan sprayer for different orchard trees. International Conference on Agricultural Engineering EurAgEng2000, Warwick 2000: Paper no:00-AE-0299.
 12. Wenneker, M.; Heijne, B.; Van De Zande, J. (2006). Spray drift reduction in orchard spraying in the Netherlands. Materiały z VI Konferencji Racjonalna Technika Ochrony Roślin, Skierniewice 4-5 październik 2006, 150-162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu