BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużyna Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Ingram Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie ludźmi w sieci. Wstęp do Network Based View
Managing People in a Network Organiza- tion. Introduction to Network Based View
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 713-726, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Network organisations, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaproponowano 14 wytycznych dla konstruowania ZZL w organizacjach sieciowych. Opracowane wytyczne są efektem zestawienia podstawowych założeń teorii sensmakingu, podejścia zasobowego do organizacji i podejścia sieciowego do organizacji. Propozycja Network Based View jest prostą konsekwencją czterech konkluzji: 1) nie ma możliwości opracowania jednej wzorcowej definicji organizacji sieciowej; 2) organizacja zawsze jest siecią społeczną; 3) różne typy organizacji można uporządkować ze względu na atrybuty sieci społecznych; 4) organizacja to zbiór zasobów uporządkowanych w drodze aktywności intelektualnej społecznego aktora.(abstrakt oryginalny)

This paper provides 14 guidelines for HRM construction in networking organizations. Elaborated guidelines are the effect of coupling Basic assumptions are the result of sensmaking theory, RBV theory and the concept of Network Based View. Network Based View proposition is the simple consequence of three conclusions (emerged after the analysis of literature): 1) it is impossible to elaborate one, general, perfect definition of network organization, 2) organization is always a social network (social nature of organization), 3) it is possible to put in order different types of organizations from the perspective of social network attributes, 4) organization is a set of resources, and intellectual activity of social actor ensures order in this set.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich H., Organizations and Environments, Printice Hall Inc., Englewood Cliffs 1979.
 2. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
 3. Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 4. Delery J.E., Doty D.H., Modes of theorizing in strategic human resource management, "Academy of Management Journal" 1996, vol. 39, no 4.
 5. Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 6. Engelhardt J., Typologia przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 7. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 8. Gudkova S., Sieć osobistych powiązań - źródło przewagi małych przedsiębiorstw na rynku, "Problemy Zarządzania" 2007, vol. 15, nr 1, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, Zielona Sowa, Kraków 2003.
 10. Koch R., Słownik zarządzania i finansów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 11. Konecki K.T., Chomczyński P. (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 12. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 13. Koźmiński A.K., Globalizacja rynku a internacjonalizacja studiów menedżerskich. Internacjonalizacja studiów zarządzania - doświadczenia, dylematy i perspektywy, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 1995.
 14. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 15. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 16. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 17. Parkhe A., Wasserman S., Ralston D.A., New frontiers in network theory development, "Academy of Management Review" 2006, vol. 31.
 18. Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 19. Weick K.E., The experience of theorizing sensmaking as topic and resource, [w:] K.G. Smith, M.A. Hitt (red.), Great Minds in Management, Oxford University Press, Oxford 2005.
 20. Weick K.E., Sense-Making in Organizations, SAGE, Thousand Oaks 1995.
 21. Wiatrak A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu