BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warechowska Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Some physical properties of cereal grain and energy consumption of grinding
Wybrane właściwości fizyczne ziarna zbóż a energochłonność rozdrabniania
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 239-249, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Badania właściwości fizycznych, Energochłonność
Corn, Physical properties research, Energy intensity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy określono zależności między wybranymi właściwościami ziarna zbóż, a energochłonnością rozdrabniania. Ziarna pszenicy zwyczajnej, orkiszu i pszenżyta o wilgotności 15% poddano przemiałowi wykorzystując rozdrabniacz walcowy. Ustalono relacje między energochłonnością rozdrabniania, a szklistością ziarna, masą tysiąca ziaren, gęstością usypową i zawartością popiołu w ziarnie. Jednostkowa energia rozdrabniania zależała od szklistości, gęstości usypowej ziarna oraz od zawartości popiołu w ziarnie. Ze wzrostem szklistości i gęstości usypowej ziarna zwiększało się zapotrzebowanie na jednostkową energię rozdrabniania. Wskaźnik efektywności rozdrabniania zwiększał się wraz ze wzrostem szklistości, gęstości usypowej oraz masy tysiąca ziaren, a zmniejszał się ze wzrostem zawartości popiołu w ziarnie. Szklistość ziarna wywierała silniejszy wpływ na energochłonność rozdrabniania niż gęstość usypowa i zawartość popiołu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work was assessing the dependence between some physical properties of cereal grain and energy consumption. Grain of common wheat, spelt and triticale of 15% of moisture was ground using a cylinder mill. Relation between energy consumption and vitreousness, thousand kernel weight, test weight and ash content has been determined. Unit energy consumption depended on vitreousness, test weight and ash content in grain. Unit energy consumption increases with the increase of vitreousness and test weight, and decreases with grain ash content. Vitreousness influenced the consumption of energy more considerably than the test weight and grain ash content.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonafaccia, G.; Galli, V.; Francisci, R.; Mair, V.; Skrabanja, V.; Kreft, I. (2000). Characteristics of spelt wheat products and nutritional value of spelt wheat-based bread. Food Chemistry, 68(4), 437-441.
 2. Cacak-Pietrzak, G.; Ceglińska, A.; Gondek, E.; Jakubczyk, E. (2009). Wpływ struktury ziarna pszenicy na proces rozdrabniania. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 53-56.
 3. Cacak-Pietrzak, G.; Gondek, E. (2010). Milling value of spelt wheat and wheat grain. Acta Agrophysica, 16 (2), 263-273.
 4. Danciu, C.; Danciu, I. (2011). Grinding resistance of the wheat grain related to the grinding degree for the first break in the wheat milling. Bulletin UASVM Agriculture, 68(2), 235-242.
 5. Danciu, I.; Danciu, C.; Banu, I.; Vaduva, M.; Mester, M. (2009). Researches regarding the grinding resistance of the wheat grain. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, 15(3), 393-395.
 6. Dziki, D. (2008). The crushing of wheat kernels and its consequence on the grinding process. Powder Technology, 185(2), 181-186.
 7. Dziki, D.; Cacak-Pietrzak, G.; Miś, A.; Jończyk, K.; Gawlik-Dziki, U. (2012). Influence of wheat kernel physical properties on the pulverizing process. Journal of Food Science and Technology, DOI 10.1007/s13197-012-0807-8.
 8. Dziki, D.; Laskowski, J. (2002). Wpływ wielkości ziarna na wybrane właściwości pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 5(38), 337-344.
 9. Dziki, D.; Przypek-Ochab, D. (2009). Evaluation of energy consumption for crushing wheat seed with diversified hardness. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 61-67.
 10. Edwards, M. A. (2010). Morphological features of wheat grain and genotype affecting flour yield. PhD thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW, 85-87. Pozyskano z: http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=theses
 11. Fang, Q.; Haque, E.; Spillman, C.K.; Reddy, P.V.; Steele, J.L. (1998). Energy requirements for size reduction of wheat using a roller mill. American Society of Agricultural Engineers, 41(6), 1713-1720.
 12. Glenn, G.M.; Johnston, R.K. (1994). Water vapor diffusivity in vitreous and mealy wheat endosperm. Journal of Cereal Science, 20(3), 275-282.
 13. Greffeuille, V.; Abecassis, J.; Barouh, N.; Villeneuve, P.; Mabille, F.; Bat, L`Heloguac`h, C.; Lullen-Pellerin, V. (2007). Analysis of the milling reduction of bread wheat farina, physical and biochemical characterization. Journal of Cereal Sciences, 45(1), 97-105.
 14. Kilborn, R.H.; Black, H.C.; Dexter, J.E.; Martin, D.G. (1982). Energy consumption during flour milling. Description of two measuring systems and influence of wheat hardness on energy requirements. Cereal Chemistry, 59(3), 284-288.
 15. Kowalik, K.; Opielak, M. (2002). Badanie wpływu wilgotności i rodzaju ziarna zbóż na jednostkowe zużycie energii podczas rozdrabniania. Problemy Inżynierii Rolniczej, 10(4), 51-55.
 16. Laskowski, J.; Różyło, R. (2003). Wpływ zawartości glutenu i szklistości na energochłonność rozdrabniania ziarna pszenicy. Acta Agrophysica, 2(3), 589-596.
 17. Marks, N.; Sobol, Z.; Baran, D. (2006). Wpływ wilgotności na energochłonność procesu rozdrabniania ziarna zbóż. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 281-288.
 18. McCabe, W.L.; Smith, J.C.; Harriott, P. (2004). Unit Operations Of Chemical Engineering. New York, McGraw-Hill Science Engineering, ISBN 0-07-284823-5.
 19. Opielak, M.; Komsta, H. (2001). Badanie wpływu wilgotności ziarna pszenicy na wydajność rozdrabniacza żarnowego i stopień rozdrobnienia materiału. Inżynieria Rolnicza 9(29), 187-192.
 20. Posner, E.S. (2003). Milling/Principles of Milling w Encyclopedia of Food Science and Nutrition. (Second Edition), London, Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich Publishers., ISBN: 978-0-12-227055-0. Pozyskano z: http://www.sciencedirect.com
 21. Pujol, R.; Letang, C.; Lempereur, I.; Chaurand, M.; Mabille, F.; Abecassis, J. (2000). Description of a micromill with instrumentation for measuring grinding characteristics of wheat grain. Cereal Chemistry, 77(4), 421-427.
 22. Romański, L.; Niemiec, A. (2000). Badanie wpływu wilgotności ziarna wybranych gatunków zbóż na energię rozdrabniania w gniotowniku modelowym. Inżynieria Rolnicza, 9(20), 255-259.
 23. Scanlon, M.G.; Dexter, J.E. (1986). Effect of smooth roll grinding conditions on reduction of hard red spring wheat farina. Cereal Chemistry, 63(5), 431-435.
 24. Wiercioch, M.; Niemiec, A. (2006). Energochłonność procesu rozdrabnia pszenicy ozimej o różnej szklistości przy stosowaniu gniotownika i śrutownika walcowego. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 511-518.
 25. Wiercioch, M.; Niemiec, A.; Romański, L. (2008). Wpływ wielkości ziarniaków pszenicy na energochłonność ich rozdrabniania. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 367-372.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu