BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Struktura popytu globalnego w Polsce
Structure of Global Demand in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 182-192, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Popyt, Globalizacja, Eksport
Demand, Globalization, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Popyt globalny jest jedną z głównych wielkości ekonomicznych, które określają równowagę w gospodarce. Głównym celem opracowania było przedstawienie znaczenia poszczególnych elementów składowych popytu globalnego w całości popytu finalnego polskiej gospodarki. W latach 2003-2009 struktura popytu globalnego była zmienna, ale różnice w poszczególnych latach nie były rewolucyjne. W 2009 r. przedstawiała się ona następująco: 63% popytu globalnego stanowiła prywatna konsumpcja gospodarstw domowych, 10% - prywatne inwestycje, 30% - zakupy dóbr i usług dokonywane przez instytucje rządowe i samorządowe, a deficyt handlu zagranicznego pomniejszał popyt finalny w Polsce o 3%. Spożycie ogółem stanowiło 80% popytu, inwestycje ogółem zaś - 20%. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper was to present a role of elements of global demand in the whole of final demand in Poland. The structure of global demand was changeable in the period 2003-2009 but differences were not substantial in particular years. In 2009 it was as follows: private consumption constituted 63% of global demand, private investments - 10%, purchase of goods and services made by public institutions - 30%, whereas deficit of foreign trade decreased final demand in Poland by 3%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 2. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 4. Budżety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2003-2009.
 5. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 7. Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, Wyd. SGH, Warszawa 1996.
 8. Encyklopedia biznesu, t. 1, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 9. Friedman M. i R., Wolny wybór, Wydawnictwo PANTA, Sosnowiec 1996.
 10. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 11. "Rocznik Statystyczny RP", GUS, Warszawa 2003-2010.
 12. Siwińska J., Ewolucja sfery publicznej w gospodarce, [w:] Teoria wyboru publicznego, red. J. Wilkin, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 13. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 15. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 16. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu