BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białczyk Włodzimierz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Cudzik Anna (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Czarnecki Jarosław (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Brennensthul Marek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Energetyczna ocena współpracy opon ciągnika z podłożami rolniczymi o różnych stopniach zagęszczenia
Energy assessment of cooperation of tractor tyres with agricultural beds of varied density degrees
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 4 (139), s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Energetyka
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę współpracy opon ciągnikowych o różnych wymiarach zewnętrznych z glebą o różnym stopniu zagęszczenia. Celem badań było porównanie wartości sprawności trakcyjnych badanych opon oraz dokonanie bilansu energetycznego. Ponadto wykazano ile mocy dostarczanej do koła jest wykorzystywane w postaci siły uciągu oraz jaka jej część jest tracona na opór przetaczania i poślizg koła. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wyższe wartości sprawności trakcyjnej obu opon, a także większe przyrosty tego parametru w funkcji poślizgu koła wystąpiły na glebie zagęszczonej. Na glebie luźnej zaobserwowano wyższe wartości mocy traconej na opór przetaczania i poślizg kół wyposażonych w badane opony, a efekcie wyższe zapotrzebowanie na moc dostarczaną do kół.(abstrakt oryginalny)

The article presents assessment of cooperation of tractor tyres of varied outside dimensions with soil of varied density degree. The purpose of the study was to compare values of traction efficiency of the investigated tyres and to carry out energy balance. Moreover, it was proved how much power supplied to a wheel is used in the form of the towing power and what part of it is lost for the roll resistance and the wheel slip. On the basis of the obtained results, it was stated that higher values of traction efficiency of both tires and higher growth of this parameter as a function of the wheel skidding occurred on the compacted soil. Higher values of the power lost for the roll resistance and skidding of wheels equipped with the investigated tyres and as a result higher demand for the power supplied to wheels was reported on the loose soil.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abd El-Gawwad K. A., Crolla D. A., Soliman A., El-Sayed F. M. (1999): Off-Road Tyre Modeling III: Effect of Angled Lugs on Tyre Performance. Journal of Terramechanics, 36, 63-75.
 2. Gholkar M. D., Salokhe V. M., Keen A. (2009): The Effect of Axle Load and Tyre Inflation Pressure on The Tractive Performance Of A Two Wheel Drive Tractor On Soft Clay Paddy Field. An ASABE Meeting Presentation nr 096606, 1-2.
 3. Goering C. E., Stone M. L., Smith D. W., Tumquist P. K. (2003): Off-Road Vehicle Engineering Principles. ASAE St. Joseph, Michigan, 366-370.
 4. Grisso R. D., Taylor R. K., Way T. R., Bashford L. L. (1992): Tractive Performance of 18.4R46 and 18.4R42 Radial Tractor Tires. ASAE Paper No 91-1589, 739-745.
 5. Jakliński L. (2006): Mechanika układu pojazd - teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 18-19.
 6. Jenane C., Bashford L. L., Monroe G. (1996): Reduction of fuel consumption through improved tractive performance. Journal agricultural Engineering Research 64, 131-138.
 7. Materek D. (2004): Analiza właściwości trakcyjnych kołowego ciągnika rolniczego w wybranych technologiach uprawy roślin. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 493, 34-76.
 8. Materek D., Pieczarka K. (2008): Analiza wybranych właściwości trakcyjnych ciągnika New Holland TG 255. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 131-135.
 9. Senatore C., Sandu C. (2011): Torque Distribution Influence on Tractive Efficiency of Off-Road Wheeled Vehicle. Journal of Terramechanics, 48, 372-383.
 10. Simikić M., Dedović N., Savin L., Tomić M., Silleli H., Ponjićan O. (2010): Influence of eccentric drawbar force on power delivery efficiency of a wheeled tractor. Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 36, 1-16.
 11. Suresh N. Varschney A. C. (2006): Draftability of a 8.95 kW Walking tractor on tilled land. Journal of Terramechanics, 43, 395-409.
 12. Turner R. J. (1995): Comparison of Two and Four Track Machines to Rubber Tire Tractors in Prairie Soil Conditions. SAE Technical Paper Series 952097, 1-14.
 13. Zoz F. M., Grisso R. D. (2003): Traction and Tractor Performance. ASAE Distinguished Lecture Series, Tractor Design No. 27, 11-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu